COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Främja innovation och omvandlingar i företaget med Cognizant och IBM

Cognizant ingår i IBM:s noga utvalda grupp av Global Systems Integrator-affärspartner och är Premier Business Partner i IBM:s PartnerWorld-program. Vår strategiska allians med IBM omfattar primärt samarbete med IBM:s Software Group och Systems & Technology Group. Tillsammans löser vi flera olika typer av maskinvaru- och programvarurelaterade utmaningar som våra kunder möter.

Mervärde med teknik från IBM i företaget

På programvarusidan är vårt partnerskap inriktat på IBM:s Collaboration Suite och Social Business (Lotus). Många samarbetsprojekt fokuserar på affärsanalys, handel samt integrering och hantering av applikationer (WebSphere). Vi samarbetar även kring applikationshantering (Rational), informationshantering, tjänsthantering (Tivoli) och projekt för säkerhetssystem.

Vad gäller maskinvarulösningar pågår samarbeten som involverar IBM-stordatorer, IBM Power Systems och IBM-lagringslösningar som är baserade på molnanvändning, virtualisering och konsolidering av datorhallar.

ARBETA MED COGNIZANT

Så samarbetar vi

Cognizant drar fördel av IBM:s supportcenter och laboratorier för program- och maskinvara. Företaget har investerat i att hjälpa Cognizant att konfigurera laboratorier i våra utvecklingscenter i Indien och bidrar med toppmodern maskin- och programvara för utveckling av lösningar. Vi är även engagerade i IBM:s Betawork-program. Det ger oss praktisk exponering för framtida produktlaneringar från IBM.

Cognizant arbetar med ett hängivet globalt alliansteam från IBM bestående av maskin- och programvarupersonal inom sälj och teknik från IBM:s varumärken. Den här flerdimensionella relationen inkluderar ett brett spektrum av olika aktiviteter, till exempel samarbete kring affärsmässiga och tekniska frågor, utbildning och kunskapsspridning.

Kompetensen inom IBM-teknik genomsyrar hela Cognizant. Vi har till exempel etablerat specialtjänster som erbjuder ett fullständigt utbud av IT- och konsulttjänster för utvalda fokusområden inom IBM-teknik. Våra tjänster är beprövade, testade och använder IBM-teknik för snabba implementeringar, som kan upprepas.

Vår personal samarbetar med IBM:s arkitekter och IT-specialister och bidrar till att utforma och skapa komplexa lösningar, vilket minskar projektriskerna. Vi drar full nytta av IBM:s utbildning och kunskapsutveckling samt offereringsstöd. Det viktigaste är att våra kunder kan få ut lösningar på marknaden snabbare, delvis tack vare direkt åtkomst till IBM:s kompetenscenter för benchmarking, migrering och portering.

IBM | Affärspartner | Cognizant Sverige