Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Låt Cognizant och Informatica stärka din konkurrensfördel genom bättre dataintegrering

Informatica är världens ledande oberoende leverantör av programvara och tjänster för dataintegrering. Informaticas lösningar ger företag verkningsfulla, relevanta och tillförlitliga data som hjälper dem att stärka sina konkurrensfördelar. Företaget är baserat i Kalifornien och har en kundbas på över 4 500 företag över hela världen.

En komplett dataintegreringslösning för globala företag

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant har samarbetat med Informatica i över 10 år. Som Global Systems Integration Partner fortsätter Cognizant att använda Informaticas effektiva dataintegreringsplattform för interaktion med kunder i olika branscher och domäner.

Cognizant och Informatica levererar genom sitt partnerskap gemensamma lösningar som ger globala företag alla fördelar med en omfattande dataintegreringslösning, däribland ILM, datakvalitetshantering och ytterligare datahanteringstjänster. Tillsammans utvecklar våra globala fältteam och domänexperter dataintegreringslösningar som driver fram bättre affärsbeslut, mer detaljerade affärsinsikter och kortare tider till marknaden.

 

Informatica | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions