COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Låt Cognizant och Informatica förbättra din konkurrensfördel med dataintegrering

Informatica är en världsledande oberoende leverantör av programvara och tjänster för dataintegrering, som ger dig snabba, relevanta och tillförlitliga data för att göra organisationen mer konkurrenskraftig. Informatica är baserat i Kalifornien och levererar till 4 500 företag världen över.

Komplett dataintegrering för globala företag

ARBETA MED COGNIZANT

Cognizant har samarbetat med Informatica i över 10 år. Som Global Systems Integration Partner ser Cognizant till att kunder i flera branscher optimerar Informaticas dataintegreringsplattform.

Vår samarbete levererar en omfattande dataintegreringslösning som inbegriper ILM, datakvalitetshantering och ett utbud med datahanteringstjänster. Tillsammans ger våra globala leveransteam och domänexperter mer detaljerade affärsinsikter, bättre affärsbeslut och kortare tid till marknad.

Informatica | Affärspartner | Cognizant Sverige