carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Vänligen besök sidan Åtgärder mot Covid-19, för information och råd för att hantera krisen idag och i morgon

Sverige

Blicka framåt

RESOR PÅ ETT NYTT SÄTT

Ny digital teknik, förändrade resvanor och innovativa produkttyper är bara några av de krafter som driver ny tillväxt i reseekosystemet.

Rese- och hotellbranschen i den digitala eran


Rese-, restaurang- och hotellbranschen förändras i grunden av en genomgripande omvandling.

Förbered dig på en framtid av chattrobottjänster, utvidgade lojalitetsekosystem och teknikstyrda gästupplevelser – tillsammans med ny konkurrens från icke-traditionella konkurrenter.

Cognizants omfattande globala erfarenhet av att hjälpa ledande företag ger oss ett unikt digitalt perspektiv om vad som är bäst för ditt företag.

Rese- och hotellbranschen i den digitala eran

Så här förbereder du dig på en framtid av chattrobottjänster, utvidgade lojalitetsekosystem, personallösa receptioner och teknikstyrda gästupplevelser samtidigt som du möter ny konkurrens från icke-traditionella konkurrenter.

VISA PDF
HOTELL OCH RESTAURANG

Digital teknik som gör snabbmat ännu snabbare

 • Expand

  Utmaningen

  En snabbmatskedja behövde en mobilapp i vilken kunderna kan beställa mat online. För att hålla jämna steg med kundernas behov och önskemål ville en stor snabbmatskedja utveckla egna digitala omnikanalsfunktioner. Företaget ville utforma och implementera en mobil matbeställningsapp och en strategi för innovation och tillväxt i den digitala rymden. Företaget behövde en partner som spelar en nyckelroll i att utveckla funktionerna och bygga en plattform som leder till möjligheter i den digitala framtiden.


  Vår strategi

  Företaget valde Cognizant tack vare våra kvalitativa mobila lösningar, och eftersom vi kunde erbjuda en digital kundstrategi som skulle uppfylla företagets pressande behov och möjliggöra långsiktig framgång. Vid utvecklingen av en mobilapp till företaget började vi med en digital vision som kunde implementeras i faser över tid. Vi höll workshops och gjorde intervjuer för att förfina visionen om företagets ”drömapp”. Sedan designade vi appen med en iterativ, agil metod där vi byggde och testade tekniken i snabba cykler så att vi kunde demonstrera den för kundteamet, få återkoppling och göra justeringar vid flera tidpunkter under utvecklingen och testningen.

  En matbeställningsapp som leder till snabb servering

  Nu kan företaget registrera värdefulla data som ger full förståelse av kundernas beställningsmönster och -preferenser. Det i sin tur gör det möjligt för företaget att utveckla nyckeltal för att mäta appens effektivitet när det gäller att uppfylla målen, och att samla in värdefull återkoppling från kunderna om hur appen kan förbättras.

  Pilotstudie med 125 butiker

  följt av en företagsomfattande driftsättning

  10–15%

  ökning av den genomsnittliga notan

  Skapat för framgång

  app som har stöd för flera digitala kanaler

VÅRA MARKNADSSEGMENT

TJÄNSTER FÖR FASTIGHETER OCH EGENDOMAR

Omvandla fastighetstjänster och leverera verkligt värde till kunderna med våra innovativa lösningar och djupa branschkunskaper.

RESTAURANG- OCH MATTJÄNSTER

Stärk ditt varumärke och interagera med gästerna på nya sätt genom att arbeta med ledande aktörer i restaurang- och storköksbranschen.

RESEAGENTER

Vårt team har lång erfarenhet av plattformar för globala distributionssystem (GDS) och detaljhandelsföretag samt onlineresebyråer.

RESELEVERANTÖRER

Cognizant är en ledande leverantör av tjänster till hela resebranschen. Vi betjänar flygbolag, operatörer av hotell och turistanläggningar, hyrbilsföretag och kryssningsrederier.

KONSULTTJÄNSTER OCH LÖSNINGAR

Du kan lita på att Cognizant levererar konsulttjänster och lösningar som är skräddarsydda för de affärsmässiga och tekniska utmaningar som alla rese- och hotellföretag möter.

 • Adaptive Spaces

  Omvandla sättet på vilket kunderna interagerar med verksamhetslokalen – och omvandla den fysiska lokalen till en konkurrensfaktor i stället för en resursslukare.

  LÄS MER
 • Expertnätverk för butiksstöd och servicedesk

  I och med att kunderna har ett överflöd av valmöjligheter och att affärstrycket intensifieras på aktiviteter som försäljning i jämförbara butiker, måste butikerna lösa POS- (Point of Sale) och back-of-house-supportärenden snabbt så att de kan ägna tid åt att hjälpa kunderna och generera intäkter. Vårt expertnätverk för butikssupport hjälper butiker och franchisetagare med deras teknik- och affärsbehov på ett effektivt och mätbart sätt, vilket ger en smidig kundupplevelse.

 • OrderServ – en omnikanalslösning för beställning

  Vår anpassningsbara teknikplattform ger en smidig e-handelsupplevelse med flera kanaler som integrerar beställningar med alla aspekter av företaget – från restaurangkassan till kökshanteringssystemet och företagssystemet som följer upp försäljningar och transaktioner. OrderServ kan hjälpa dig att bygga starka lojalitetsprogram med målgruppsfokuserade erbjudanden och belöningar genom användning av avancerade analysverktyg.    

  LÄS MER

DE SENASTE IDÉERNA

Nyheter

LÄS MER OM OSS
Se alla nyheter från Cognizant

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Cognizant.


Evenemang

DATUM ATT KOMMA IHÅG
Se alla Cognizant-evenemang

Kom och träffa oss på våra kommande evenemang.

TA FÖRSTA STEGET

Vi hjälper kunderna genom att se till både dåtiden och framtiden. Det är ett stort löfte, men fullt genomförbart med dagens omfattande och växande digitala funktioner.

Ta reda på vad digitala lösningar kan innebära för din verksamhet.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.