COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

En mänskligare digital upplevelse, i stor skala

För att lyckas måste företagen utvecklas från verksamheter som bygger på gammal teknik till att införliva en modern, molnbaserad kärna. Cognizant och Google Cloud levererar innovationer inom AI, maskininlärning, molnbaserade plattformar samt gemensamma lösningar som drivs av nästa generationens acceleratorer, däribland TensorFlow, DialogFlow, Kubernetes, API:er, mikrotjänster och containrar. Agila plattformar möjliggör snabbt konceptskapande som uppfyller människors behov med intelligenta insikter i realtid och global täckning. Tillsammans hjälper vi till att ge spännande kundupplevelser, kortare tid till värde och digitala möjligheter med oöverträffad säkerhet i stor skala.

Marknadsföringsintelligens blir enklare med AI

Cognizants Customer Intelligence-erbjudanden med Google Cloud möjliggör omvandling av marknadsföring och kundengagemang via datavetenskap och AI. Den här kraftfulla kombinationen medför funktioner som driver kundfokuserade, praktiska, realtidsbaserade rekommendationer i flera kanaler som lockar, engagerar och gör kunder nöjda i stor skala. Med den här gemensamma lösningen får du ökad förståelse för kundens resa och kan förutsäga beteende, ge bättre upplevelser och vägleda kunden mot det bästa valet.

Läs mer på Cognizant AI & Analytics.

Modernisera datahantering med maskininlärning

Kunder kräver moderna datahanteringslösningar som anpassas efter deras respektive branscher. Cognizant och Google Cloud utnyttjar gemensamt utvecklade lösningar och metoder för att analysera datahanteringens mognad, datahastighet, volym, variabilitet och variation i kontexten för digitala affärsinitiativ. Data och maskininlärningstekniker från Google Cloud ger en moderniserad, global infrastruktur för datahantering som är flexibel och responsiv vad gäller att leverera relevanta insikter i realtid över olika affärsområden. Vi tillhandahåller en kombination av plattformar, verktyg och automatisering som påskyndar din migrering till en moderniserad dataplattform så att verksamheten kan bli helt datadriven och digital i stor skala.

Läs mer på Cognizant AI & Analytics.

Renovera infrastruktur och samarbeta på ett nytt sätt

Cognizants erbjudanden med Google Cloud tar infrastrukturen till det 21:a århundradet och gör samarbeten sömlösa och intuitiva för den digitala eran. Våra gemensamma lösningar migrerar arbetsbelastningar och arbetsytor från äldre IT-system till molnet och för över datacentermiljöer till säkra, globalt tillgängliga och agila plattformar. Det handlar om att göra samarbete enklare, tiden till marknad kortare och digital omvandling till dagens verklighet. Vi utnyttjar det kompletta utbudet av Google Cloud-tekniker inom säkerhet, mobilitet, enheter, plattformar och nästa generationens acceleratorer för att leverera utvecklingsfärdig infrastruktur som ger stor affärsagilitet för det digitala. 

Läs mer på Cognizant Infrastructure Services och Cognizant Cloud Enablement.

Modernisera programleverans och e-handel

Vårt tillvägagångssätt för programmodernisering med Google Cloud kompletterar Cognizants Developer Ready Infrastructure med molnbaserade metoder, arkitektur för mikrotjänster, containrar, DevOps och tekniker i Kubernetes-ekosystem såsom Docker, GKE, PCF, PKS, OpenShift och fler. Vi bidrar till att minska slöseri med resurser, reducera den tekniska skulden med över 50 %, omvandla programportföljer, snabba på produktutvecklingen och snabbt leverera programvarulösningar som gör kunderna nöjda och ger ett försprång på marknaden. De här strategierna ger 60 % kortare tid till marknad och säkerställer konkurrensfördelar i den digitala verksamhetens tidsålder.

Läs mer på Cognizant Digital Engineering.

Föra samtalet vidare med konversations-AI

Cognizant arbetar med Google Cloud för att hjälpa organisationer utforma och skapa röstbaserade lösningar för kundtjänst, digital e-handel, kontaktcenter, publicering och mer. Med våra gemensamma lösningar för konversations-AI kan kunderna:

  • Öka försäljningen i digitala e-handelskanaler med personliga dygnet runt-bottar med natural konversationer
  • Minska kostnaderna för kundtjänst och öka kundernas nöjdhet och lojalitet
  • Öka medarbetarnas och agenternas produktivitet och jobbnöjdhet genom att automatisera högfrekventa och återkommande supportinteraktioner
  • Omvandla kunskapsupplevelser inom publicering och media

Med våra gemensamma lösningar kan kunder leverera bättre kund- och medarbetarupplevelser, stärka intäktsströmmarna och öka avkastningsmarginalen i hela företaget.

Läs mer på Cognizant Conversational AI.

UTVALDA TJÄNSTER

Restauranginnovation med Cognizant – Digital drive-through

Lösningsbroschyr för Cognizants ”röstdrivna Cognizant-agent” för restaurangbranschen som bygger på tekniker från Google Cloud. Läs mer.

Är du ledande inom AI?

Googles Technical Director Ron Bodkin samtalar med William Welser på 2018 AI Summit i San Francisco om det nya kravet på AI-ledare att vara eftertänksamma och ansvarsfulla vad gäller implementeringen av lösningar som drar nytta av kraften hos data. Med socialt företagsansvar, som är en av huvudprinciperna på Google, handlar Rons meddelande om en framtid där AI kan lösa problem utan att den mänskliga faktorn går förlorad. Läs mer.

Google Cloud | Affärspartner | Cognizant Sverige