carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

STRATEGISK PARTNER

Google Cloud

En mänskligare digital upplevelse, i stor skala
VÅRA LÖSNINGAR, TJÄNSTER OCH MÖJLIGHETER

Vi kombinerar våra styrkor för att ge dig ännu bättre service.

 • Cross-Cloud API Management: Skapa virtuella erfarenheter

  Cognizants hybridbaserade, enhetliga API-hanteringsutbud med Googles Apigee-plattform gör det möjligt för organisationer att erbjuda smidiga virtuella upplevelser, förbättra drifteffektiviteten och använda praktisk affärsanalys samtidigt som de navigerar i en värld präglad av multimoln och hybridmoln. Med Cognizants Apigee Center of Excellence hjälper vi kunder med att börja använda API och monetarisering för att möjliggöra sin digitala transformation. Genom att utnyttja vår expertis på Apigee-plattformen i fråga om API-design, API-hantering för hela livscykeln med analys och API-säkerhet, har vi en historia av att leverera värde och samtidigt maximera avkastningen på ditt företag och dina IT-investeringar.

  Läs mer på Cognizant Enterprise Application Services.

 • Adaptiv datagrund: Modernisera datahanteringen med hjälp av maskininlärning

  Cognizant och Google Cloud moderniserar datahantering för branschspecifika användningsfall. Vi drar nytta av gemensamt utvecklad teknik och metoder för att analysera datahastighet, volym, variabilitet och varietet i sammanhanget för digitala affärsinitiativ. Google Cloud-data och maskininlärningsteknik levererar en moderniserad global dataarkitektur med Cognizants Adaptive Data Foundation som levererar relevant och realtidsbaserad kunskap på ett flexibelt och responsivt sätt för olika affärsfunktioner. Det är en kombination av verktyg och automatisering som påskyndar din migrering till en moderniserad dataplattform så att verksamheten kan bli helt datadriven och digital i stor skala.

  Läs mer på Cognizant Artificial Intelligence.

 • Renovera infrastrukturen och förnya samarbetet

  Cognizants erbjudanden med Google Cloud tar infrastrukturen till det 21:aårhundradet och gör samarbeten sömlösa och intuitiva för den digitala eran. Våra gemensamma lösningar migrerar arbetsbelastningar och arbetsytor från äldre IT-system till molnet och för över datacentermiljöer till säkra, globalt tillgängliga och agila plattformar. Det handlar om att göra samarbete enklare, tiden till marknad kortare och digital omvandling till dagens verklighet. Vi utnyttjar det kompletta utbudet av Google Cloud-tekniker inom moln, säkerhet, nätverkande, mobilitet, enheter m.m. för att leverera utvecklingsfärdig infrastruktur med hög automation.

  Läs mer på Cognizant Infrastructure Services och Cognizant Cloud Enablement.

 • Modernisera program och e-handelsplattformar

  Vårt tillvägagångssätt för programmodernisering med Google Cloud kompletterar Cognizants Developer Ready Infrastructure med molnnativ utveckling, arkitektur för mikrotjänster, containrar, DevOps och tekniker i Kubernetes-ekosystem såsom Docker, GKE, PCF, PKS, OpenShift och fler. Vi bidrar till att minska slöseri med resurser, reducera den tekniska skulden med över 50 %, omvandla programportföljer, snabba på produktutvecklingen och snabbt leverera programvarulösningar som gör kunderna nöjda och ger ett försprång på marknaden. De här strategierna ger 60 % kortare tid till marknad och säkerställer konkurrensfördelar i den digitala verksamhetens tidsålder.

  Läs mer på Cognizant Digital Engineering.

 • Konversationsbaserad AI: Utveckla den digitala interaktionen

  Cognizant arbetar med Google Cloud för att hjälpa organisationer utforma och skapa röstbaserade branschspecifika lösningar för kundtjänst, digital handel, kontaktcenter, med mera. Med våra gemensamma lösningar för konversationsbaserad AI kan kunderna:

  • Öka försäljningen i digitala kanaler med personliga och naturliga konversationer samt bottar som fungerar dygnet runt
  • Minska kostnaderna för kundtjänst och öka kundernas nöjdhet och lojalitet
  • Förbättra kundernas och medarbetarnas upplevelse, produktivitet och jobbnöjdhet genom att automatisera högfrekventa och återkommande interaktioner
  • Omvandla kunskapsupplevelser inom publicering och media


  Med konversationsbaserad AI, data och maskininlärning hjälper vi kunder att leverera överlägsna digitala upplevelser, höja intäktsströmmarna och förbättra verksamhetsmarginalerna över hela företaget. 

  Läs mer på Cognizant Conversational AI.

 • Customer Intelligence: Smartare marknadsföring med AI

  Cognizants Customer Intelligence-utbud med Google Cloud och Google Marketing Platform möjliggör intelligent marknadsföring genom datavetenskap och AI, och levererar en kombination av funktioner som ger humancentrerade, användbara rekommendationer i realtid som attraherar, engagerar och glädjer kunderna. Den här gemensamma lösningen hjälper dig att bättre förstå vad som driver kundernas beslutsfattande, förutse beteende och vägleda kunderna till bästa tillvägagångssätt.

  Läs mer på Cognizant Artificial Intelligence.

UTMÄRKELSER OCH ERKÄNNANDEN

Våra partner förväntar sig högsta möjliga standard från oss.

De vet vad kvalitet innebär. Vi är stolta över att bli erkända av våra branschpartner för vårt arbete med att uppfylla de högsta industristandarderna.

Molnhantering

Apigee Delivery Partner of the Year

2017

Lär dig mer om fördelarna med denna strategiska partner genom att besöka:

Google Cloud

Träffa fler partner

BERÄTTA VAD DU TYCKER.

Vad kan potentialen med partnerskap göra för din verksamhet?

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.