COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Samarbetet mellan Cognizant och Cloudera ger big data- och analyslösningar med vilka organisationer kan omvandla komplexa data till tydlig och användbar kunskap. 

Högpresterande företag inser att data är en strategisk tillgång och en grund för digital omvandling. Cloudera revolutionerar företagsdatahantering genom att erbjuda den första enhetliga big data-plattformen: Cloudera Enterprise Data Hub (EDH). Cloudera erbjuder företag en plats där de kan lagra, behandla och analysera alla data i syfte att utvidga värdet av befintliga investeringar och samtidigt möjliggöra helt nya sätt att skapa värde utifrån dessa data.

Cloudera grundades 2008. Vi levererar en modern dataplattform för maskininlärning och avancerad analys. Kundframgång är Clouderas högsta prioritet. Vi har möjliggjort framgångsrika och långsiktiga distributioner för över tusen kunder med petabytes av kollektivt förvaltade data i ett flertal branscher. 

CLOUDERA – VÄRDEFAKTORER

Cloudera bidrar till att lösa utmanande affärsproblem med den snabbaste, enklaste och säkraste dataplattformen. Data ansågs en gång i tiden vara en kostnad att hantera, men är nu en källa till konkurrensfördelar och nya intäktskällor. Cloudera EDH underlättar det här skiftet genom fokus på högre affärsvärde inom följande områden:

 • Bättre kunskapsverktyg till kunderna: Skapa en omfattande och heltäckande översikt över kunderna som möjliggör nya intäktsströmmar.
 • Bättre produkt- och tjänsteeffektivitet: Utveckla bättre datadrivna produkter och tjänster till en lägre kostnad.
 • Lägre affärsrisk: Uppfyll efterlevnadsregler och bevara datasäkerheten för att minimera företagsrisken.

CLOUDERAS OCH COGNIZANTS PARTNERSKAP

Cognizant och Cloudera hjälper kunderna att uppnå bättre resultat genom en uppsättning integrerade analysverktyg och lösningar som baseras på Cloudera Enterprise. Cognizant hjälper Cloudera att skapa en heltäckande uppsättning affärs- och tekniklösningar som återspeglar framtidens analys och datahantering, och därigenom skapar mervärde genom omvandling. Clouderas partnerskap med Cognizant är central för att anpassa våra gemensamma leveransfunktioner till den höga efterfrågan på den globala marknaden.

Andra höjdpunkter i vårt strategiska partnerskap: 

 • Gold level partner 

 • 45+ slutförda Cloudera-implementeringar 

 • Över 200 Cloudera-certifierade konsulter 

 • Exempel på branschspecifika tillämpningar:
  • Bank- och finanstjänster
  • Biovetenskap
  • Sjukvård
 • Exempel på centrala gemensamma lösningar:
  • BigDecisions: En System of Intelligence-plattform som innehåller flera förkonfigurerade, anpassade och heltäckande BI- och analysprogram för domänspecifika eller branschövergripande användningsfall och affärsprocesser.
  • BigFrame: En moderniserad lösning som hjälper företag att migrera och behandla data från kostnadsintensiva äldre miljöer, som stordatorer och datalager, till kostnadseffektiva och högpresterade Hadoop-miljöer för att möjliggöra högre prestanda och betydande besparingar.

HUVUDTJÄNSTER

SightPrism (bygger på Cloudera Enterprise)

Kanalövergripande upplevelse för den digitala kunden

Ett integrerat ekosystem för big data-analys som erbjuder en omfattande överblick genom fokus på djupare kunskap och kostnadseffektiva intäktsmodeller.

 • En heltäckande kundcentrerad överblick
 • Klassledande kundupplevelselösningar
 • Kraftfull miljö för grafisk visualisering

BigDecisions (bygger på Cloudera Enterprise)

Ett nytt paradigm för sömlös, heltäckande informationshantering och analys

Plattformsfunktioner, funktionalitet och relevanta affärsprogram ger snabbt mervärde och förkortar resan mot digital omvandling.

 • Sofistikerad BI och analys
 • Utnyttjar universella data
 • Beprövad teknik
 • Agilitet för affärsförändring
 • Enkelt att skapa och hantera

BigFrame (bygger på Cloudera Enterprise)

Avlastande stordatorlösning som ger kostnadsbesparingar på upp till 60 procent utan att kompromissa med prestandan.

Förenklar migrering av data och program från en stordatormiljö med höga kostnader till en högpresterande Cloudera-företagsdatahubb med låga kostnader genom Apache Hadoop. En komplett kundcentrerad överblick.

 • Frigör komplexa stordatordata
 • Automatiserad avlastning med webbaserad övervakning
 • Smidig prestanda med Cloudera
 • Stöd för alla datakällor
Cloudera | Affärspartner | Cognizant