COGNIZANT CONSULTING
Hjälper företag att engagera personalen och dra nytta av insamlade data i syfte att skapa ett utbud av produkter, tjänster och erfarenheter.
Läs mer

Sverige

Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Få en snabbare molnresa med Cognizant och Amazon Web Services.

Amazon Web Services (AWS) erbjuder en tillförlitlig, skalbar och kostnadseffektiv infrastruktur som nättjänst (IaaS) och plattform som nättjänst (PaaS) till kunder i 190 länder och alla branscher från datacenter i regioner över hela världen.

AWS erbjuder en komplett uppsättning infrastrukturs-, plattforms- och programtjänster som gör att kunderna kan köra praktiskt taget allt i molnet – från företagsprogram och big data-projekt till sociala spel och mobilappar – i en öppen, flexibel och säker miljö.

PARTNERSKAP MELLAN COGNIZANT OCH AMAZON WEB SERVICES

Cognizant är Premier Consulting Partner för AWS, AWS Channel Reseller, AWS Managed Services Partner, AWS Migration Acceleration Program (MAP) Partner och AWS Marketplace Reseller. Cognizant har dessutom ackrediterad status med AWS för sjukvård och biovetenskap, finansiella tjänster, migreringskompetens, big data, Workspaces och SharePoint.

Vi fokuserar här på två uppgifter:

 • Förenkla IT-verksamheten med hybridmoln för att frigöra kostnader och förbättra effektiviteten 
 • Främja digital affärsverksamhet med hjälp av molnbaserade lösningar så att vi kan erbjuda differentierade kundupplevelser och bättre flexibilitet i verksamheten

Cognizant använder Cloud Steps Transformation Framework och molnhanteringsplattfomen Cloud360 och hjälper företagskunder att bli mer flexibla och ta initiativet inom digitala lösningar.

ARBETA MED COGNIZANT

Med över 2000 AWS-medarbetare, inklusive fler än 1200 certifierade AWS-experter så har Cognizant expertisen och erfarenheten som krävs för att hjälpa kunderna på den omdanande resan mot molnet. För varje AWS-kundprojekt använder Cognizant sitt stabila partnerskap med AWS för att maximera kundfördelarna av AWS-arkitekturen, inklusive:

 • Större flexibilitet genom omvandling
 • Kostnadsbesparingar och finansiell styrning
 • Tillsyn och efterlevnad
 • Hantering av kundupplevelser

Cognizant och AWS har enats kring ett gemensamt mål: att bättre betjäna våra gemensamma kunder genom att utnyttja det bästa av två världar – Cognizants globala leveransmodell och AWS-molntjänsternas effektivitet och låga kostnad. AWS-Cognizant-teamet (ACT) använder AWS-molnarkitekturen och levererar den differentierade integreringsstrategi och expertis som krävs för att skapa de branschspecifika och horisontella lösningar som våra gemensamma kunder kräver.

Våra molntjänster stöder molnimplementering från början till slut, det vill säga:

 • Cloud Consult – syftar till att hitta rätt molnstrategier, inklusive utvärderingar, val av plattform, säkerhet och molndriftmodeller.
 • Cloud Migrate – syftar till att utforma och utarbeta molnmiljön samt genomföra den mest lämpliga molnmigreringen (re-host, re-platform, re-engineer). Vi hanterar även  molnbaserad programkonstruktion och -utveckling från grunden. 
 • Cloud Operate syftar till att tillhandahålla AI-baserad och integrerad fullstackshantering av arbetsbelastningar som körs i hybridmolnmiljöer.

Cognizant har byggt och levererat ett flertal lösningar i samarbete med AWS. Läs mer

AWS Transformation-tjänster

Cognizant använder sitt Cloud Steps Transformation Framework, ett strukturerat och "fabriksbaserat" processramverk som hjälper kunderna att migrera sina programarbetsbelastningar till en molnmiljö.  Cognizant Cloud Steps Transformation Framework möjliggör en smidig, säker och problemfri omvandling med minimala störningar och maximal automatisering. Den här guidade omvandlingen bygger på flera olika acceleratorer som färdiga lösningsskisser och -mönster, migreringsverktyg, fabriksmodeller, infopaneler med resultat, styrningsramverk och integrerad ändringshantering.

Cognizant Cloud Steps Transformation Framework underlättar hela övergången från företagets befintliga miljö till ett molnekosystem genom en metod i fem steg. Det innebär visioner, bedömningar, planering, utformning, konstruktion, migrering och validering samt hantering. Du får en heltäckande lösning som hjälper företaget att använda molnet på ett effektivt sätt och ligga steget före. Se videon.

Cognizant migrerade ett USA-baserat regionalt nätverkssystem för utbyte av sjukvårdsinformation till att bearbeta transaktioner med standardiserade kommunikationsprotokoll. Läs mer om fallstudien om molnomvandling.

Läs fallstudier om Cognizants samarbete med AWS:

 • Cognizant migrerade 40 procent av datacenterarbetsbelastningen till en kombination av serverhotell och IaaS-molnanläggningar för ett stort globalt medieföretag. Det resulterade i betydligt kortare tider till marknaden och mindre resurskrävande datacenter. Läs mer
 • Cognizant utvecklade en skalbar och säker självbetjäningsbaserad IT-plattform för en global leverantör av läkemedelstjänster. Plattformen bidrog till att effektivisera och stabilisera verksamheten, förbättra flexibiliteten i datacentren och användning av bästa praxis i global skala. Läs mer
 • Cognizant hjälpte en internationell tillverkare av elektrisk och elektronisk utrustning genom att effektivisera verksamheten och öka kontrollen över ett förvärvat företag. Det här var möjligt genom Cognizants kostnadseffektiva och heltäckande lösning med infrastruktur plus support för migrering av den förvärvade verksamhetens Oracle-baserade e-handelsprogramsvit. Läs mer

Kontakta oss på  cloud@cognizant.com för mer information om dessa tjänster.

CLOUD360

Cognizants AI-baserade automatiserade molnhanteringsplattform abstraherar, styr och levererar den bästa servicen och on-demand-upplevelsen till företag. Den överlagrar privata, offentliga och hybridbaserade IT-infrastrukturkomponenter och kan i hög grad integreras med företagets befintliga programvara och plattformar. Genom komplettering av våra hanterade tjänster med tillgänglighet dygnet runt är resultatet en enhetlig och heltäckande överblick av IT-verksamheten som gör att användare kan tillhandahålla, strukturera, övervaka, åtgärda, mäta, återbetala, samla in maskinanalysuppgifter och få tips om styrning, kostnadskontroll och efterlevnad.

Läs mer om Cloud360.

Våra Cloud360-kärnlösningar illustreras nedan.

Amazon Web Services | Affärspartner | Cognizant Sverige