Contact Us

THANKS FOR YOUR INTEREST IN COGNIZANT.

We'll be in touch soon!

Strategiska allianser med världsledande företag ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar för dina verksamhets- och IT-utmaningar.

Optimera infrastruktur och applikationer i molnet med Cognizant och Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) tillhandahåller en tillförlitlig, skalbar och prisvärd infrastruktursplattform i molnet. Med datacenter i USA, Europa, Brasilien, Singapore, Japan och Australien kan kunder i 190 länder och alla branscher dra nytta av fördelarna som AWS erbjuder.

AWS erbjuder en fullständig uppsättning lösningar för infrastrukturer och applikationer som gör det möjligt för kunder att köra praktiskt taget allt i molnet – från företagsapplikationer och Big Data-projekt till sociala spel och mobila appar. En öppen, flexibel, mångsidig och säker infrastruktur.

Om partnerskapet mellan Cognizant och Amazon Web Services

PARTNERSKAPET COGNIZANT/AMAZON WEB SERVICES

Cognizant är en "Premier Consulting Partner” och "Channel Reseller" för AWS. De här beteckningarna innebär att Cognizant är en av AWS:s globala toppartner och att vi har utmärkt oss genom betydande investeringar i vår AWS-praktik och genom att bygga mogna lösningar i AWS samt tillhandahålla utmärkt service och hjälpa ett stort antal företagskunder att köra sina applikationer på basis av AWS.

Cognizant, med hjälp av Cloud Steps Transformation Framework, bidrar till kundernas affärsagilitet genom datacenterkonsolidering och molnomvandling. Läs fallstudien om molnomvandling..

Läs fler Cognizant AWS-fallstudier:

 • Cognizant levererar en utpräglat automatiserad IT-molnplattform för att effektivisera och göra verksamheten säkrare, förbättra datacenterflexibiliteten och underlätta användning av bästa praxis i global skala. Läs mer
 • Folkhälsoananalysföretag förbättrar utvecklingskapaciteten, förbättrar befintliga och nya tjänster och utökar kundbasen med bättre säkerhets- och efterlevnadskontroller med hjälp av Cognizant-ledd AWS-molnomvandling. Läs mer
 • Cognizant hjälper globalt läkemedelsföretag att förbättra resultat och säkerhet och samtidigt sänka kostnaderna genom migrering av webbsidor till molnet. Läs mer

ARBETA MED COGNIZANT

Som strategisk AWS-partner har Cognizant de konsultfärdigheter och erfarenhet som krävs för att hjälpa kunderna på resan mot molnet. För varje AWS-kundprojekt använder Cognizant sitt stabila partnerskap med AWS för att maximera kundfördelarna av AWS-arkitekturen, inklusive:

 • förbättrad affärsagilitet
 • bättre kontroll och efterlevnad
 • kortare tid till marknaden
 • optimerade kostnadsbesparingar

Vårt partnerskap med AWS drivs av det gemensamma målet att betjäna kunderna bättre genom att utnyttja det bästa av två världar – Cognizants globala leveransmodell och AWS:s effektiva och prisvärda molnlösningar. AWS tillhandahåller molnarkitekturens byggstenar och Cognizant står för den differentierade integreringsstrategi och expertis som krävs för att skapa branschanpassade och horisontella lösningar som lösning på våra gemensamma kundproblem.

Cognizant har i samarbete med AWS byggt följande produkter och tjänster, som erbjuds till kunderna:

AWS Transformation-tjänster

Cognizant använder Cloud Steps-metoden, ett strukturerat ”fabriksbaserat" processramverk som hjälper kunderna att migrera sina applikationsarbetsbelastningar till molnmiljöer. Det här ramverket förenklar den komplexa applikationsomvandlingen för AWS, samtidigt som våra kunder kan effektivisera övergången till molntjänster och leverera affärsprogram till AWS-miljön på ett säkrare sätt. Ramverket ger flexibilitet vid integrering av kundens befintliga processer och säkerställer en smidig omvandling av applikationer.

Våra omvandlingstjänster täcker hela molnprocessen och utgår från en bedömning av aktuell status som visar på lämpligheten för migrering till AWS, definierar molnomvandlingsstrategin och färdplanen, framtagning och analys av arbetsbelastning, molnmigrering, validering i förhållande till regel- och policykrav, steady state-hantering av molnmiljön, inklusive fastställande av en styrmodell i enlighet med leverans- och driftpolicyer.

Cognizant migrerade ett USA-baserat regionalt nätverkssystem för utbyte av sjukvårdsinformation för att kunna använda standardbaserade kommunikationsprotokoll för behandling av transaktioner. Läs mer om fallstudien om molnomvandling.

CLOUD360

Hyperplattformen Cloud360 är en molntjänsthanterare som abstraherar, styr och levererar bästa service och on-demand-lösningar till företag. Den överlagrar privata, offentliga och hybridbaserad IT-infrastrukturkomponenter, inklusive befintliga IT-resurser och erbjuder både tjänst-och drifthantering. Resultatet är en enhetlig 360-gradersvy av IT som gör att användare kan tillhandahålla, strukturera, övervaka, åtgärda, mäta, återbetala, samla in maskinanalysuppgifter och få tips om styrning, kostnadskontroll och efterlevnad. Den har avancerade funktioner för

 • anskaffning och orkestrering
 • övervakning och automatiska reparationer
 • marknadsföring och återbetalning
 • analys och rådgivning.

Läs mer om CLOUD360® och se videon.

AssetSERV

Som plattform i företagsklass och samlad datakälla för hantering av digitala resurser (DAM) gör Cognizants assetSERV att företag kan sänka kostnaderna för att generera innehåll, förbättra innehållets kvalitet och enhetlighet samt säkerställa att relevant information enkelt kan lokaliseras och visas när och där det behövs.

assetSERV samlar infrastruktur, programvara och produktintegreringar i en AWS-värdmodell. AWS-lösningen assetSERV säkerställer de digitala resursernas enhetlighet och kvalitet och sänker kostnaderna för den digitala leveranskedjan genom att minimera kapitalutgifterna.

Läs mer om assetSERV™ och se vårt webbseminarium.

MDM-on-Cloud

Cognizant MDM-on-Cloud är en MDM-lösning i företagsklass som hyses i AWS-molnet och erbjuds som en enkel användningsbaserad modell.

Läs mer om  MDM-on-Cloud® och se videon.

SharePoint On-Demand

Cognizants SharePoint On-Demand är den kompletta lösningen för samtliga molnbehov i behovet. AWS-plattformen gör det möjligt för kunder att bli av med maskinvarukostnader och andra relaterade driftkostnader, snabbt konfigurera en samarbetsinfrastruktur och skala upp eller ned efter kapacitetsbehov.

COSMO

Cognizant COSMO är ett ramverk för sociala medier och mobilitet för enhetligt samarbete med integrerade sociala medier och videoströmning. Det är utformat för åtkomst via mobila enheter och smarttelefoner och säkerställer att samspelet mellan anställda, partner och kunder håller hög kvalitet.

iAlign

Cognizant iAlign™ är en samarbetsinriktad säljplaneringslösning som möjliggör samarbete mellan lokala kontor och säljpersonal via en företagsplattform som kombinerar ett omfattande användargränssnitt, ett konfigurerbart arbetsflöde, modulära plug-and-play-funktioner, arbetsflöde för godkännande och bästa branschpraxis för olika säljplaneringsprocesser.

Lösningen syftar till att hantera brister på följande områden:

 • fragmenterade processarbetsflöden och system
 • bristfällig datakvalitet på grund av manuella utbyten av data
 • bristfälligt samarbete mellan hemkontoret och säljstyrkan
 • beslut som fattas efter ”magkänsla” istället för på grundval av data och analys.

iAlign™, i partnerskap med Amazon Web Services, erbjuds nu som on-demand-tjänst, vilket säkerställer en utpräglat tillförlitlig, skalbar, agil och klassledande infrastruktur tillsammans med de ekonomiska fördelarna hos en kostnadseffektiv infrastrukturplattform, snabbare utplaceringar och betalning per användning.

TurboHPC

Cognizant TurboHPC är en integrerad jobb- och nätplattform för hantering av arbetsbelastningar som kan omvandla avancerade datoranvändningsbehov till realtidsanalyser. Plattformen bidrar till att skapa dynamiska och feltoleranta nät och kluster på AWS Cloud och lokal infrastruktur. Smidig anslutbarhet på mobila och stationära enheter gör att användarna kan skala upp eller ned nät efter behov. Cognizant TurboHPC gör det möjligt att skapa visuella arbetsflöden samt schemaläggning och smart samordning av arbetsbelastningar för HPC-batchjobb.

Kontakta oss på alliances@cognizant.com för mer information om dessa tjänster.

Amazon Web Services | Affärspartner | Cognizant Technology Solutions