carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Sverige

STRATEGISK PARTNER

AWS

Påskynda innovationen, skala företagstjänster och förbättra verksamhetens flexibilitet.
VÅRA LÖSNINGAR, TJÄNSTER OCH MÖJLIGHETER

Vi kombinerar våra styrkor för att ge dig ännu bättre service.

 • PLATTFORMSMODERNISERING: OPTIMERA ÄLDRE PLATTFORMAR

  Cognizant erbjuder användningsfärdiga tjänster med inbyggd AWS-teknik för att modernisera de gamla infrastrukturplattformarna. Erbjudandena omfattar:

  • Migrationsacceleration och beredskap: Utvärdera, bygg och migrera äldre arbetsbelastningar snabbt och metodiskt, utnyttja automatisering och specialverktyg via AWS Migration Acceleration Partner (MAP)-program på AWS.
  • Windows-modernisering: Genom att utnyttja vår Windows-moderniseringsstudio hjälper vi företag med stort Windows-innehav och programvara som nått slutet av livslängden att migrera till AWS Cloud Native som t.ex. SQL Server på Windows till SQL Server på Linux på AWS, SQL Server på Windows till Amazon Aurora, .NET till containrar/Amazon EC2-containertjänst, .NET till mikrotjänster och .NET till AWS Lambda serverlös migrering till AWS Cloud.
  • Molnkontaktcenter: Modernisera ditt kontaktcenter med Amazons hela AI-utbud (Polly, Lex, Rekognition) som integreras med AWS Connect.
  • Anslutet ekosystem: Öka verksamhetseffektiviteten, öka säkerheten och efterlevnaden och förbättra den totala CX med smarta lösningar som utnyttjar AWS IoT-kärna, Amazon FreeRTOS, AWS Greengrass och AWS Cognito på AWS Cloud.
  • Cognizant AWS Workspaces: : Förenkla arbetsytemiljön med virtuella stationära datorer i skala, tillgängliga var och när som helst på alla enheter, drivna av AWS Workspaces.
  • Compliant Cloud: Utnyttja vår expertis och skapa en mycket skalbar, tillgänglig och flexibel AWS-infrastruktur, certifierad med säkerhet och branschöverensstämmelse med robusta Cloud Native-tjänster från AWS. 
  • Cloud Economics: Optimera ditt moln med minsta möjliga kostnad. Vårt cykliska ramverk säkerställer att alla aspekter av due diligence, bedömning, riskanalys, affärspåverkan och förändringshantering hanteras felfritt med stora kostnadsbesparingar.
  • Stordatormodernisering: Migrera och modernisera stordatorapplikationer till AWS Cloud, som omfattar Mainframe Rehost Strategy, APIzation, Optimization, DevOps och Data Modernization integrerat med branschstandardverktyg för att minska kostnader och risk.
 • DATAMODERNISERING: ANALYSERA DATA OCH FÅ INSIKTER

  Företagen har behov av att använda data som konkurrensfördel. Vi lever i en dataekonomi och de digitala företagen sätter ribban.

  • Datamoderniseringsmetoder med AI: Utnyttja en datareferensmodell som företag kan använda för att förnya sin data- och analysbas med en uppsättning attribut som hjälper till att modernisera dataekosystem på ett strukturerat sätt. Detta förkortar tiden till marknaden med 30–70 %, minskar den totala datakostnaden med 40 % och realiserar värdet inom 3 till 6 månader.
  • BigDecision:Plattform/arbetsytor för datamoderniseringstjänster som bygger på mikrotjänstarkitekturer och förkortar resan till AWS-molnet med en konfigurerbar metod i stället för ett kodparadigm.
  • Intelligent Data Works: Intelligent Data Works är en datasmedja som levereras med en samling acceleratorer, verktyg och ramverk som hjälper kunderna att migrera sina gamla datastrukturer och äldre kod med ett specialanpassat alternativ till affärsspecifika scenarier på AWS Cloud.
 • PROGRAMMODERNISERING: OMVANDLA DINA PROGRAM

  Cognizant kan inte bara förnya och snabbt lansera nya produkter och tjänster, utan även omvandla befintliga arbetsbelastningar. Vi använder serverlösa beräkningsmodeller med AWS Cloud Native-teknikstackar och mikrotjänstarkitekturer med inbyggda containrar för att ombilda/refaktorisera våra program. Erbjudandena omfattar:

  • Programutveckling direkt i molnet: Bygg och distribuera snabbt greenfield-molnprogram med användningsklara plattformar som byggts med marknadsledande teknik.
  • Programtransformation: Dra fördel av utvärdering och omdesign av program/ny arkitektur för molnbaserad verksamhet och övergång till DevOps.
  • Företagsprogram i molnet: Driftsätt förkonfigurerade, fullständigt hanterade och kompatibla företagsprogram som SAP on AWS, Pega on AWS, Oracle EBS, MDM och IBM e-Commerce.
UTMÄRKELSER OCH ERKÄNNANDEN

Våra partner förväntar sig högsta möjliga standard från oss.

De vet vad kvalitet innebär. Vi är stolta över att bli erkända av våra branschpartner för vårt arbete med att uppfylla de högsta industristandarderna.

Lär dig mer om fördelarna med denna strategiska partner genom att besöka:

AWS

Träffa fler partner

BERÄTTA VAD DU TYCKER.

Vad kan potentialen med partnerskap göra för din verksamhet?

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.