Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Nå skaleres automatiseringen opp i mange norske bedrifter og er en viktig driver for endring i organisasjoner. Økt effektivitet, bedre resultater og optimalisering av verdikjeder er noen av resultatene.

I kjølevannet av dette så kreves nye ferdigheter og behovet for nye roller vokser frem.

Automasjon styrer fremtidens arbeid

I Cognizant har vi etablert et «Center for the future of work»,  som har til hensikt å studere hvordan jobber er i endring, som svar på fremveksten av ny teknologi og nye forretningsmodeller. Gjennom en serie av rapporter som vi omtaler som The Work Ahead samler vi innsikt for å forstå mekanismene for digitalisering innenfor ulike bransjer, og tips og råd til å løse dem.      

Allerede før COVID-19-pandemien var fordelene med intelligent automatisering tydelige: raskere prosesser, reduserte flaskehalser og til og med systemer som automatisk kunne ta avgjørende, intelligente handlinger. Med COVID-19 pandemin kom gjennombrudded. Det ble det åpenbart at nye prosesser måtte på plass for å håndtere en voldsom endring i forespørsler fra kunder og ansatte eller reisende som måtte kansellere eller utsette fly- og hotellreservasjoner. Mengder av nye nettkunder trengte plutselig støtte for å spore pakker eller returnere varer kjøpt på nett. Økningen i volumene var enestående, og behovet for å reagere raskt var fremtredende.

Fra kaos til system

Midt i det tilsynelatende kaoset, var automatisering – fra enkle roboter som utfører simple oppgaver, til systemer som kunne trekke inn mange datatyper, analysere dem og foreslå handlinger – et sentralt verktøy for å kunne håndtere økte volumer og nye behov. Dette gav god hjelp, enten det var for å svare på kundespørsmål, behandle lån, vurdere risiko eller avgjøre refusjonsberettigelse. Bedrifter på tvers av bransjer så nå fordelene med intelligent automatisering. Våre studier bekrefter dette og viser at automatisering er et viktig ledd for å forutse og drive endring.

Noen nøkkelfunn fra vår undersøkelse

 • Mer prosessarbeid blir gjort av maskiner

Mengden arbeid utført av intelligente maskiner øker raskt. Volumet av både komplekse og rutinemessige oppgaver utført av maskiner vil vokse med omtrent 50 % mellom nå og 2023.

 • Mer automatisering gir større er avkastning.

Respondenter som har tatt i bruk automatisering, AI og analyseverktøy i flere forretningsprosesser oppnår bedre resultater enn de som benytter automatisering i færre prosesser.  Resultatene viste høyere ytelse innenfor alt fra operasjonell effektivitet og beslutningstaking, til redusert risiko og en bedre kundeopplevelse. Eksempler på resultater bedrifter kan oppnå fra sine intelligente automatiseringstiltak:

 • Forbedret driftseffektiviteten
 • Bedre økonomiske beslutninger
 • Optimalisering av forsyningskjeden
 • Økt kundeengasjementet

 

 • Oppskalering av automatisering krever nye ferdigheter og organisasjonsmodeller

Nødvendige ferdigheter hos ansatte vil skifte mot "mykere" ferdigheter som beslutningstaking, læring og kreativitet ettersom automatisering på arbeidsplassen vokser. Det radikale skiftet vil skje når automatisering beveger seg utover en rekke isolerte initiativer til den avgjørende faktoren i en arbeidsflyt, og omformer hvordan bedriften utfører arbeid. Her vil HR spille en sentral roll i årene fremover for å skape de riktige forutsetningene for de ansatte.

Nye roller i arbeidslivet

Digitaliseringen gir HR-avdelingen en større og viktigere plass i  virksomhetenes  strategiske agenda; i jakten på konkurransefortrinn.

- Dette er HRs sannhetsøyeblikk for å lede organisasjonen i å navigere i fremtidens arbeid og forberede arbeidere for det neste tiåret. Et eksempel på en ny HR-rolle som kan vokse frem av digitaliseringen er A “human-machine teaming manager”. Rollen bygger bro mellom IT og forretningen ved å definere retning i forhold til hvilke oppgaversom bør utføres av menneske eller maskin, skaper forutsetninger for læring relatert til ny teknologi og etablerer nye karriereveier slik at fremtidens HR prosesser understøtter prosesstransformasjon gjennom bruk av nye tilgjengelig teknologier.

Les hvilke nye egenskaper som kreves i digitaliseringens fremvekst i arbeidslivet

Endringsprosesser for raske skiftende tider

Intelligent automatisering innebærer mer enn å øke hastigheten i en eksisterende prosess. Prosesser må tenkes om og optimaliseres for å passe til skiftende og fremtidig forretningsdynamikk for å låse opp eksponentielle forretningsresultater. Vår undersøkelse tar for seg noen råd til bedrifter som ønsker å eksellerere automatiseringen

 • Ikke begrens automatisering til et enkelt initiativ - tenk ende til ende strategi
 • Bygg et automasjonsveikart som skaleres fra piloter til produksjon
 • Drivendringen ovenfra og ned og bunnen opp
 • Etablere en kultur for samarbeid og læring
 • Gjør forkjempere for automatisering til automasjonsdynamoer

Har du spørsmål om hvordan din bedrift kan ta det neste steget i intelligent automatisering, ta gjerne kontakt med oss i Cognizant.


Cognizant Nordics

Våre eksperter bidrar med spennende informasjon om hva som rører seg innenfor teknologi og innovasjon.I fokus

De nyeste bloggpostene
Flere bloggpostene