carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

Kvalitet og hastighet for suksess med det digitale

Med kvalitet i forbikjøringsfeltet

Suksess i den digitale æraen krever at bedrifter oppnår høy kvalitet ved like høy hastighet. Cognizant hjelper deg å oppnå kvalitet og hastighet når du tenker nytt om virksomheten, teknologien og kundeopplevelsen.

Nytenkning om kvalitet for det digitale


Heldekkende kvalitetssikring

Robust kvalitetssikring (QA) er avgjørende når bedrifter nå skal forenkle, modernisere og sikre sine eldre miljøer for den digitale epoken. Kvalitet tar en ende-til-ende-konnotasjon og må gjelde for både eldre og digitale systemer.

Cognizant Quality Engineering & Assurance (QE&A) tenker nytt for deg om kvalitetssikring, ved å bruke en ende-til-ende-økosystemtilnærming med intelligente og automatiserte kvalitetskontrollprosesser. På den måten får du kvalitet og hastighet for å fremme raskere forretnings- og teknologiske endringer samt en bedre kundeopplevelse.

Se hva vi tilbyr

Tjenester

Kvalitet I høy hastighet


Cognizant Quality Engineering & Assurance hjelper deg å lykkes digitalt med kvalitet og hastighet.

Med mer enn 650 kunder på tvers av bransjens vertikaler og et globalt fotavtrykk er Cognizant QE&A en anerkjent tankeleder innen kvalitetssikring.

Hos QE&A er det bare begynnelsen å sette kvalitet i forbikjøringsfeltet med nådeløs automatisering og intelligent kvalitetssikring. QE&A gjenskaper kvalitet med QA Hub™, en økosystemtilnærming som fusjonerer dyp industriell ekspertise med QA-åndsverk og innovasjon, støttet av overbevisende partnerskap og levende lokalsamfunn. Det finnes faktisk veldig mange muligheter når kvaliteten er riktig.

 • Business Change Assurance

  Koble kvalitetskontroll til forretningsresultater

  Cognizant kobler kvalitetskontrollresultater tett opptil forretningsresultater ved å heve kvalitetskontroll fra applikasjonskvalitet til forretningsprosess.

  Forretningsprosesstesting

  Forretningsprosessinnrettede kvalitetskontrolløsninger, bygd på vår bransjekunnskap og bibliotek med domenetestressurser, som ivaretar forretningsmålene dine.

  Brukeraksepttesting

  Ende-til-ende-testing av applikasjonene dine som sikrer kvalitet for sluttbrukeren. 

  Assurance for Blockchain 

  Blockchain-samsvar og forskriftsmessig overholdelse sikrer at applikasjonene dine oppfyller industri- og geospesifikke forskrifter og krav til overholdelse.

 • Technology Change Assurance

  Få fart på den digitale agendaen din

  Ettersom teknologi står i fokus for enhver digitale agenda, dekker våre ende-til-ende-forsikringsløsninger hele din digitale teknologistack – inkludert sosiale, mobile, analytiske, sky- og IoT-teknologier – for å sikre at den fungerer godt med din tradisjonelle virksomhetsteknologistack. 

  IoT Assurance

  Industrijusterte forsikringsløsninger for IoT ved bruk av robotikk, sensorvirtualisering og automatisering av økosystemtester.

  Mobility Assurance

  Ende-til-ende-sikkerhet for mobilapplikasjonene dine, drevet av våre automatiserte immaterielle eiendommer (IP-er) og enheter på forespørsel.

  Cloud Migration Assurance

  Et 360-graders rammeverk for sikkerhet sikrer skyattributtene som er nøkkelen til suksess ved overføringen til skyen.

  Big Data Assurance

  Testløsninger for stordata som sikrer et mangfold og høy hastighet for dataene i dine bedriftsapplikasjoner.

  Technology Assurance Labs

  Skybaserte teknologisikringslaboratorier i regionen som gir mulighet for lokalisert testing av dine digitale teknologiløsninger, ved hjelp av skyinfrastruktur og levering av enheter på forespørsel.

 • Customer Experience Assurance

  Ytelse, sikkerhet og tilgjengelighet

  Sørg for en makeløs kundeopplevelse for applikasjonene dine gjennom kvalitetskontrolløsninger som fokuserer på ytelse, sikkerhet og brukervennlighet. Vi gir et 360-graders syn på kvalitet ved å komplementere forretnings- og teknologisikring med fokus på kundeopplevelsen.

  Ytelsestesting

  Ytelsestesting av applikasjonene dine bygd på utallige teknologier og integrerte økosystemer for en sømløs kundeopplevelse. 

  Sikkerhetstesting

  SAST- og DAST-tilpassede forsikringsløsninger som tar for seg sikkerhetskravene og sårbarhetskravene til digitale økosystemer. 

  Tilgjengelighetstesting

  Validering av brukergrensesnittdesignet og funksjonselementene, inkludert enkel navigering og omnikanalstilgang for å drive brukeradopsjon og fortalervirksomhet.

  Crowd-Sourced CX Assurance

  Publikumstesting av sluttbrukernes opplevelse ved å bruke vår raskeste plattform for testtjenester på etterspørsel, verktøy, skybaserte enhetslaboratorier, IP-er og testinfrastruktur.

 • Intelligent og automatisert kvalitetskontroll

  Smartere kvalitetssikring

  Hos Cognizant bygger vi intelligens og automatisering som kjernekonstruksjoner for kvalitetssikring, ved hjelp av kognitiv kapasitet og en livssyklustilnærming til automatisering.

  Kvalitetsinnsikt

  Utvikle innsikt som du kan handle på til kvalitet ved hjelp av kunstig intelligens og maskinlæringskapasitet Integrert kvalitetskontrollanalyse på tvers av programvarens livssyklus muliggjør tidlig feiloppdagelse og testoptimalisering. Sluttbrukerinnsikt beriker eksisterende forretningsprosesser og hjelper til med å bygge førsteklasses produkter og tjenester.

  Automatisert testing av forretningsprosesser

  Vår forretningsprosessinnrettede automatisering bruker en patentert algoritme basert på naturlig språkbehandling for automatisk generering av testkasuser. 

  Automatisering i sprinter 

  Vår skriptløse testautomasjonsløsning muliggjør kontinuerlig testing av mobil- og webapplikasjoner i DevOps og fleksible miljøer.

  Bot-assistert testing 

  Konfigurerbare roboter for automatisert testing av interaksjoner mellom mennesker og maskiner og mellom maskiner ved den fysiske/digitale grensen for IoT.

  COGNIZANT® AUTOMATISERINGSSENTER

Digitally Cognizant-bloggen

Latest Thinking

Partnerne våre

Vi inngår partnerskap og strategiske allianser med organisasjoner i verdensklasse for å utvide vårt tjenestetilbud og levere omfattende løsninger til kunder. Strategiske allianser med verdens ledende selskaper gjør at vi kan tilby komplette løsninger for dine forretnings- og IT-utfordringer.

Amazon Web Services

Cognizant is a Premier Consulting Partner for AWS, an AWS Channel Reseller, an AWS Managed Services Partner, an AWS Migration Acceleration Program (MAP) Partner and an AWS Marketplace Reseller. In addition, Cognizant has accredited status with AWS for healthcare and life sciences, financial services, migration competency, big data, Workspaces and SharePoint.

Microsoft

Cognizant og Microsoft akselererer digital transformasjon for kundene sine i et spennende samarbeid. Selskapene har vært partnere i 15 år, og vi har et gjensidig fokus på å sette kunden først. Vi hjelper kundene våre med å tenke nytt, gjenoppfinne og koble om organisasjonene deres til å frigjøre nytt potensial med en mobil-først, sky-først tilnærming.

Nyheter

SJEKK HVA VI KAN BIDRA MED Se alle nyheter fra Cognizant

Hold deg oppdatert på hva som skjer på tvers av Cognizant


Events/Arrangement

DATOER DU MÅ HUSKE
Se alle Cognizant-arrangementene

Kom ut og møt oss på disse kommende arrangementene.

Ta det første skrittet

Vi hjelper kundene ved å både se på fortiden og på fremtiden. Det er et stort løfte, men det er fullt mulig med dagens omfattende og voksende digitale funksjoner.

Finn ut hva digitale løsninger kan bety for din bedrift.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

*Ansvarsfraskrivelse

GARTNER er et registrert varemerke og servicemerke for Gartner, Inc. og/eller dets tilknyttede selskaper i USA og internasjonalt, og brukes her med tillatelse. Alle rettigheter forbeholdt. Rapporten ble publisert av Gartner, Inc. som en del av et større forskningsdokument og bør evalueres i sammenheng med hele dokumentet. Gartner godkjenner ingen leverandører, produkter eller tjenester som er avbildet i sine forskningspublikasjoner, og råder ikke teknologibrukere til å velge bare de leverandørene med høyest rangering eller annen betegnelse. Gartners forskningspublikasjoner består av meningene fra Gartners forskningsorganisasjon og skal ikke tolkes som faktauttalelser. Gartner fraskriver seg alle garantier, uttrykt eller underforstått, med hensyn til denne forskningen, inkludert garantier om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.