Skip to main content Skip to footer

Ledende skadeforsikringsselskaper er avhengige av kontinuerlig digital innovasjon for å skape verdi.

Med massiv omveltning i forsikringsbransjen kan innovative skadeforsikringsløsninger som bruker kunstig intelligens (AI), sensorteknologi og skyen, forenkle distribusjonen, forbedre kundeopplevelsen og effektivisere driften.
Cognizant er en av Nord-Amerikas tre beste leverandører av teknologitjenester til skadeforsikringsselskaper. Samarbeid med oss for å gjennomføre det digitale fra strategiutvikling til planlegging og gjennomføring.
AI maskinlæring øker garantieffektiviteten med 10X

Ved å bruke vår AI-løsning for å kombinere flomfarekart, GIS-data og frekvensen og kostnadene for historiske krav, kan forsikringsselskapene modellere et potensielt marked med 83 % nøyaktighet.

Bil kjører gjennom et regnvær
Kundeservice på den riktige måten — med sanntids-AI

Finn ut hvordan denne beste skadeforsikringsoperatøren brukte AI i sanntid for å svare på kundestemninger og forbedre behandlingen med 40 %.

Call center-ansatt jobber
FORSIKRINGSØKOSYSTEM

Målrettede løsninger

Revisjon av åpne krav

Få øye på feil i håndteringen før kravet er ferdigbehandlet og pengene er ute av døren.

Mann ser på nettbrett
Digital modenhet-diagnostikk

Få en vurdering av organisasjonens nåværende kompetanse, og avgjør hvordan og når du skal oppnå ønsket modenhetsnivå.

Gruppemøte
Digital skadeforsikring

Reduser driftskostnadene, redesign kundeopplevelser og driv frem vekst gjennom digital innovasjon samtidig.

Kvinne sjekker rapport
Automasjon av inntak for forsikring

Fremskynd informasjonsinntaksprosessen ved å gi raskere tilgang til detaljer som trengs for å gjøre det lettere å ta avgjørelser.

Person som jobber

Forsikringskapasitet

Cognizant tilbyr mange tjenester for å hjelpe deg å digitalisere kravbehandling, tenke nytt om og effektivisere underwritingsprosessen og se for seg nye, digitalt fokuserte forretningsmodeller.

Strømlinjeforme krav for en digital fremtid

Hvem trenger det

Organisasjoner som står overfor utfordringer med:

 • Digitalisering av skadesaksvirksomhet for å imøtekomme fremtidig vekst
 • Suboptimal bruk av skademeldingsdata for å påvirke skademeldingsutfall
 • Papirbasert inntak av skademeldingsskjemaer og dokumenter
 • Manuelle prosesser, inkludert segmentering og tildeling av takstmann
 • Komplekse, delvis automatiserte arbeidsflyter
 • Utilstrekkelig påvisning av svindel

Hvordan vi hjelper

 • Virksomhetsrådgivning definerer fremtiden for skadekravbehandling gjennom scenariomodellering, nytenkning innen digitale prosesser og identifisering av store satsninger (teknologi, kompetanse og partnerskap) for å fremtidssikre skadeorganisasjonens driftsmodell
 • Rådgivning om data og analyse: Definering av et veikart for å generere verdi fra skademeldingsdata og anbefale områder med stor innvirkning for å utnytte avansert analyse, AI og maskinlæring 
 • Prosessrådgivning — rekonstruksjon av skademeldingsprosesser, RPA-vurderinger, prosessrådgivning for arbeidsflytbasert implementering og visualisering av skademeldingssystemer
 • Teknologirådgivning: Automatisert skadebehandling, evaluering av forsikringsplattformer og rasjonalisering av skademeldingsporteføljer

Hva du har å vinne

 • Påvirk skademeldingsresultater og reduser skadekostnadene
 • Reduser syklusen gjennom strømlinjeformede og intelligente prosesser
 • Reduser balansen mellom arbeid og sak på tvers av skademeldingsteam i forskjellige LOB-er
 • Øk omfanget av automatiske vurderinger av enkle saker
 • Konfigurer regelbasert inntak og skadebehandling
 • Forbedre kundeopplevelsen og net promoter score (NPS)

Tenk om finansiell risikostyring

Hvem trenger det

Organisasjoner som står overfor utfordringer med:

 • Manuell håndtering av komplekse skjemaer og data
 • Forbedring av rett behandling av standardrisikoer
 • Oppgavehåndtering og skjemaruting til assurandører
 • Forbedring av akseptrate for tilbud
 • Håndtering av nye datakilder og ny risikoinformasjon i risikoanalyse

Hvordan vi hjelper

 • Bedriftskonsulentvirksomhet — definering av fremtiden for assurandørprogramvare gjennom scenariomodellering og identifisering av viktige endringer i assurandørroller, kompetansesett, beslutningsverktøy og ressurser som trengs for å oppnå digital transformasjon i forsikring
 • Prosessrådgivning: Prosessering av reengineering, RPA- og IPA-vurderinger rettet mot spesifikke deler av assurandørverdikjeden og arbeidsflytbasert prosessredefinisjon
 • Data og analyse — identifisering av beslutningsprosesser ved bruk av områder der avansert analyse, AI og maskinlæring kan gjøre en forskjell i verdikjeden for assurandørprogramvare
 • Teknologirådgivning: Modernisering og evaluering av forsikringsplattformer, og rasjonalisering av applikasjoner for underwritingsporteføljen

Hva du har å vinne

 • Frigjør underwriternes tid til å fokusere på komplette kontoløsninger og porteføljestyring 
 • Øk direktebehandling ved håndtering av standardrisikoer
 • Reduser responstiden på krevende forespørsler fra agent/megler
 • Forbedre garantiens effektivitet gjennom bedre risikovalg 
 • Forbedre kunde-, agent- og megleropplevelsen

Se for deg nye forretningsmodeller med digital teknologi

Hvem trenger det

Polisetilbydere ønsker å:

 • Akselerere forretningsresultatene gjennom rask innovasjon
 • Bygge bro over tidsgapet mellom en god idé og implementeringen av den
 • Navigére fremtiden ved hjelp av nye teknologier

Hvordan vi hjelper

Som innovasjonsarmen i Cognizants forsikringspraksis, hjelper vi forsikringsselskaper med å innovere raskt via en tredelt tilnærming:

1. Se for deg: Identifiser nye forretningsmuligheter basert på mulige framtidsscenarier, nye teknologier og forstyrrende forretningsmodeller. Idéer og identifisering av muligheter tar vanligvis to til fire uker, og benytter verktøy som:

 • Fremtidsscenarioer oppfordrer bedriftsledere som deg til å sette opp en liste over uttenkte ekstreme framtidsscenarioer og komme frem til en liste over felles forretningsprioriteringer. 
 • Insurance Navigator hjelper til med å identifisere innovasjonsmuligheter i skjæringspunktet mellom eksponentiell teknologi og forstyrrelser i forretningsmodeller. Viser hvordan den globale forsikringsindustrien endrer seg og hjelper med å identifisere innovasjonsmuligheter.

2. Eksperiment: Få tilgang til vårt lager av storyboards og maler for å akselerere konsepter. Følg en strukturert prototypingsprosess ved å bruke smidig produktutvikling og arbeid med våre fullstack-ingeniører og teknologispesialister for å bygge løsninger. Denne fasen med å bygge prototyper tar seks til åtte uker.

3. Utvid: Utnytt et IT-miljø som er klart til bruk, drevet av skalerbare ressurser og partnerskap og integrasjon med applikasjonsmiljøet. Mål kundenes adopsjonsrate og avkastning fra pilot til produksjon.

Forretningstransformasjonskapasitet

Fra digitalisering av kundeopplevelsen til forbedring av kanaleffektiviteten til optimalisering av Guidewire- og Duck Creek-implementeringer, tilbyr Cognizant flere måter å hjelpe deg med å transformere front- og backofficefunksjoner

Forbedre smidigheten og forbedre driftsforhold

Som Global Premier Partner for Guidewire PartnerConnect™-programmet har Cognizant løst og levert noen av de mest komplekse implementerings- og digitale transformasjonsprogrammene for skadeforsikringsoperatører. Vår SAFe-baserte leveransemetodikk (drevet av Cognizant Guilds, Communities og Pods) hjelper forsikringsselskapene med å realisere raskere avkastning fra sine Guidewire-investeringer.

Øk digital vekst

Som Platinum Delivery Partner for Duck Creek Technologies' Global Alliance Program, gir Cognizant Duck Creek-kunder opplærte og sertifiserte fagfolk, noe som sikrer omfattende produktkunnskap og konsekvent levering for Duck Creek on-demand (SaaS) og lokale implementeringer av Duck Creek pakke med skadeforsikringsprogramvare. Når Duck Creek og Cognizant jobber sammen, kan forsikringsselskaper i alle størrelser dra fordel av et bredt spekter av digitale implementeringstjenester som forbedrer mulighetene til Duck Creek's programvarepakke.

Få fart på din CX

Hvem trenger det

Organisasjoner som står overfor utfordringer med:

 • Suboptimal avkastning fra digitale salgsressurser (mobil-, web- og aggregatorforsikringsplattform) 
 • Lave selvbetjeningsvolumer og høye servicekostnader
 • Begrensede, ufullstendige nettbaserte muligheter
 • Manglende evne til å utnytte digitalt distribusjonsnærvær som en konkurransedyktig differensiator 
 • Manglende evne til å tiltrekke seg kunder blant millenialgenerasjonen

Hvordan vi hjelper

 • Fokuser på viktige aspekter som digital strategi og innovasjon, digital markedsføring, digital driftsmodell, digital teknologi og integrasjon, digitalt innhold, interaktive og bransjesentrerte digitale løsninger 
 • Gi en detaljert evaluering av funksjonelle og arkitektoniske komponenter av digitale eiendeler
 • Levér et fremtidsveikart for alle interessenter

Hva du har å vinne

 • Tilpass en virksomhets digitale salgs- og servicestrategi med forretningsmålene dine 
 • Driv frem vekst og forbedre effektiviteten for kunder, kanalpartnere og ansatte 
 • Oppnå opptil 2 ganger så høy agentproduktivitet med forbedrede nettfunksjoner
 • Spar opptil $ 50 000 for hver 10 000. serviceforespørsel fra kunder
 • Forbedre produktiviteten og møt endringer i virksomheten

Følg kunden

Hvem trenger det

Organisasjoner som står overfor utfordringer med:

 • Lav net promoter score (NPS) eller kundetilfredshetsscore
 • Bortfall i nye virksomheter og fornyelser
 • Tungt drevne, usammenhengende prosesser med feil og utelatelser
 • Høy kundegjennomstrømming
 • Skadet varemerkeverdi

Hvordan vi hjelper

 • Design en kundeengasjementsmodell som er analytisk, bruker samfunnsvitenskap og forbedrer kunde- og partneropplevelser
 • Identifiserer og oppretter målbrukerpersonaer 
 • Fjerner flaskehalser i kundens opplevelse og definer fremtidens reisekart
 • Definerer enkleste fungerende løsning (MVP: målsegmenter, målfunksjoner) og verdihypoteser
 • Validerer evnene som er nødvendige for å utvikle MVP
 • Utnytter og optimaliserer digitale kanaler

Hva du har å vinne

 • Bedre innsikt i kundeadferd på nett
 • Opptil 60 % kostnadsbesparelser i digital transformasjon
 • Opptil 25 % økning i kundeengasjement

Forbedre kanaleffektiviteten

Hvem trenger det

Organisasjoner som står overfor utfordringer med:

 • Dårlig opplærte/lite erfarne kanaldeltakere
 • Uoverensstemmende kanaler og målrettede kundesegmenter
 • Mangel på salgsverktøy og informasjon for rask fullføring av salg

Hvordan vi hjelper

 • Lever en firedelt løsning: Distribusjonsplanleggingsstrategi, byrårekrutteringsstrategi, introduksjon og livssyklusstyring, og resultatstyring
 • Gi kanaldeltakerne de nødvendige evnene, motivasjonen og verktøyene
 • Bruk et KPI-drevet rammeverk som fremmer informerte beslutninger på sentrale områder som kanalblanding/vekst, segmentkartlegging, standardisering av salgsprosesser og ibruktaking av teknologi og verktøy

Hva du har å vinne

 • Opptil 25 % kostnadsbesparelser i distribusjonsrelaterte operasjoner
 • Opptil 10 % økning i rådgivereffektivitet, og økning i klientrettede og inntektsgenererende aktiviteter
 • Besparelser ved reduksjon i samtalevolum og filialstøttekostnader
THOUGHT LEADERSHIP

Latest Thinking

COGNIZANT 20-20-INNSIKT

Sette opp et vellykket digitalt først-forsikringsselskap

Hvordan kan forsikringsselskaper definere forretningsmodeller og driftsmodeller og etablere vinnende virksomheter for å ligge foran kundens og markedets behov i en digital verden?

Møte mellom kollegaer
PRESSE

I nyhetene

INSURANCE MANAGEMENT

Ledelse

Oliver Bernau

Financial Services Lead - Norway

Få svar på spørsmålene dine

Våre kunder kontakter oss for at vi skal hjelpe dem å finne nye måter å jobbe med teknologi på.

Skriv inn gyldig navn.
Skriv inn en gyldig e-post adresse.
Skriv inn et gyldig firmanavn.
Skriv inn gyldig telefonnummer.

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles personvernregler og vilkår for bruk gjelder.