carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

NY START I LIVET

Livsforsikring
drevet av
digital

Livsforsikring
drevet av
digital

260 % økning i kunders selvbetjening
Cognizant utviklet en nettbasert kundeportal og mobilapp for et stort livsforsikringsselskap.

Distribuer data for å tilpasse produktsammensetningen din til kjøperatferd.

Data er nøkkelen til å åpne det digitale grenselandet. Men det finnes utfordringer: Saktere vekst, krympende marginer og eldre systemer som kan føre til at du havner bakerst i køen.
Cognizant kan hjelpe deg. Ved å oppnå digital transformasjon kan vi bidra til å gjøre driftsmodellen din mer effektiv. Stol på oss for å hjelpe deg med å administrere analysene dine bedre, automatisere kravsbehandling og utnytte kunstig intelligens (AI) for dine livsforsikringstjenester, pensjonstjenester og arbeidsgiverytelser eller for livrentebedriften din.

FORSIKRINGSØKOSYSTEM

Målrettede løsninger

Risk Profile Gateway

Gjør det å kjøpe livsforsikring like raskt som å kjøpe bilforsikring.

Digital livsforsikring og livrente

Effektiviser og transformer ytelsen i liv- og livrentedriften, og håndter kundenes endrende behov.

Forsikringstjenester

Cognizant tilbyr en mengde tjenester som hjelper deg med å redusere driftskostnader, får produkter raskere på markedet og møte dagens kundekrav til sofistikerte digitale verktøy og en personalisert onlineopplevelse.

 • Transformasjon fra eldre systemer

  En vitenskapelig tilnærming til risiko/belønning

  Hvem trenger dette?

  Organisasjoner som står overfor utfordringer med:

  • Eldre IT i en kundesentrert verden
  • Høye IT- og driftskostnader og ineffektivitet
  • Flere plattformer med risiko for foreldelse av teknologi
  • Integrasjon med moderne digitale teknologier


  Hvordan vi hjelper deg

  • Analyser den gamle systemarkitekturen din og identifiser problemer, muligheter og plattformer
  • Rasjonaliser og moderniser applikasjonsporteføljen din for å dekke forretningsbehov med lave totale eierkostnader
  • En vitenskapelig metode for risiko/belønningsanalyse for å ta beslutninger om plattformkonvertering
  • Analyser fire risikoområder: teknisk gjennomførbarhet, produkthensyn, virksomhet og IT-tillit
  • Analyser syv belønningsområder: inntektsskalerbarhet, inntektskostnad, lanseringstid, kundesentrisitet, funksjonell tilstrekkelighet, brukervennlighet og applikasjonstilgjengelighet


  Hva du har å vinne?

  • Identifiser og skår fordeler og risiki som er involvert i plattformkonvertering, på en tydelig måte
  • Skaff verdifulle datapunkter for å lage et business case og oppnå at interessenter kjøper seg inn
  • Sikre tilpasning mellom virksomheten og IT for plattformkonverteringsprogrammet ditt
 • Portalstrategi og evaluering

  Få kundeopplevelsen på topp

  Hvem trenger det?

  Organisasjoner som står overfor utfordringer med:

  • En utilstrekkelig kundeportal for nettbasert kjøp og service 
  • Begrensede, ufullstendige nettbaserte muligheter
  • Lave selvbetjeningsvolumer og høye servicekostnader
  • Manglende evne til å utnytte tilstedeværelsen på nett som en konkurransedyktig differensiator 
  • Manglende evne til å tiltrekke seg kunder blant millenialgenerasjonen


  Hvordan vi hjelper deg

  • Vi setter fokus på viktige aspekter som digital strategi og innovasjon, digital markedsføring, digital driftsmodell, digital teknologi og integrasjon, digitalt innhold, interaktive og bransjesentrerte digitale løsninger 
  • Vi gir deg en detaljert nettevaluering av funksjonelle og arkitektoniske komponenter
  • Vi leverer et fremtidig tilstandsveikart for alle interessenter


  Hva du har å vinne?

  • Tilpass virksomhetens nettstrategi til forretningsmålene dine 
  • Driv frem vekst og forbedre effektiviteten for kunder, kanalpartnere og ansatte 
  • Oppnå opptil 2 ganger så høy agentproduktivitet med forbedrede nettfunksjoner
  • Spar opptil $ 50 000 for hver 10 000. serviceforespørsel fra kunder
  • Forbedre produktiviteten og imøtekom endringer i virksomheten
 • Transformasjon av distribusjon

  Gjør kanalene mer effektive

  Hvem trenger det?

  Organisasjoner som står overfor utfordringer med:

  • Dårlig opplærte/lite erfarne kanaldeltakere
  • Uoverensstemmende kanaler og målrettede kundesegmenter
  • Uoverensstemmelse mellom kanaldeltakeres resultatmål og forretningsmål
  • Mangel på salgsverktøy og informasjon for rask fullføring av salg


  Hvordan vi hjelper deg

  • Fokuser på å gi kanaldeltakere evne, motivasjon og nødvendige verktøy
  • Bruk et KPI-drevet rammeverk som bidrar til informert beslutningstaking innen sentrale områder som kanalblanding/vekst, segmentkartlegging, standardisering av salgsprosesser og ibruktaking av teknologi og verktøy
  • Lever en firedelt løsning: strategi for distribusjonsplanlegging, strategi for onboarding av byråer, introduksjon og livssyklusforvaltning og resultatansvar


  Hva du har å vinne?

  • Opptil 25 % kostnadsbesparelser i distribusjonsrelaterte operasjoner
  • Gevinster på opptil 10 % i rådgivereffektivitet, økende kunderettede, inntektsgivende aktiviteter
  • Besparelser ved reduksjon i samtalevolum og filialstøttekostnader
 • Rasjonalisering av applikasjonsportefølje

  Rasjonaliser og moderniser

  Hvem trenger det?

  Organisasjoner som står overfor utfordringer med:

  • flere applikasjoner med overlappende funksjoner og lav forretningsmessig og teknisk verdi,
  • en applikasjonsportefølje som er feilavstemt med forretningsstrategi,
  • eldre applikasjoner som senker responshastigheten på forretningsetterspørsler 
  • Høye driftskostnader


  Hvordan vi hjelper deg

  • Rasjonaliser applikasjonsporteføljen din ved å lage en retensjons-/tilbaketrekkings-/moderniseringsstrategi for hver applikasjon
  • Innretter den rasjonaliserte porteføljen din til virksomheten din 
  • Møt virksomhetens behov med den laveste totalkostnaden for eierskap (TCO), og høyeste fleksibilitet.


  Hva du har å vinne?

  • «Driv bedre» med forenklede, moderniserte applikasjoner som resulterer i lavere kostnader og større fleksibilitet 
  • Finn tilpasningen mellom virksomhet og IT.
  • Opprett et business case for modernisering.
  • Få et komplett veikart for modernisering, inkludert raske gevinster.
 • Effektiv driftsmodell

  Oppnå prosess- og kostnadseffektivitet

  Hvem trenger det?

  Livsforsikringsorganisasjoner står overfor utfordringer med:

  • flere gamle applikasjoner som forårsaker inkonsekvenser i prosessering og forsinkelser i service,
  • komplekse produktlanseringer med store utfordringer med lanseringstid, 
  • samsvarsproblemer under revisjoner på grunn av mangel på prosessdisiplin,
  • dårlig kvalitet på prosesser, med stor andel defekter, omarbeiding, behandlingstid, overbelastning av arbeidsstyrken,
  • begrenset prosessdokumentasjon, med for stor avhengighet av nøkkelpersoner,
  • stort antall rapporter og manuell håndtering av prosesser,
  • en uklar handlingsplan for å oppnå større effektivitet og bedre avkastning.


  Hvordan vi hjelper deg

  • Omarbeid forretningsprosessene dine og anbefal en driftsmodell basert på Cognizants proprietære PRIME-tilnærming
  • Gi en fremtidsrettet visjon og målrettet driftsmodell ved å sammenligne dine nåværende prosesser med best praksis i bransjen og prosessbenchmarks.
  • Bruk forretningsprosesskart som et analyseverktøy 
  • Bestem gap, gi BPR-anbefalinger og hjelp til å få raske gevinster


  Hva du har å vinne?

  • Opptil 20 dager kortere planoppsettprosess
  • Opptil 20 % i driftskostnadsbesparelser ved prosessering av nye virksomheter
  • Opptil 10 % effektivitetsgevinst i arbeidstid for kundeserviceansatte og effektivisering av arbeidsflyt
  • Forbedret driftseffektivitet i poliseservice
 • Data- og analysestrategi

  Oppnå innsikt du kan handle på

  Hvem trenger det?

  Organisasjoner som står overfor utfordringer med:

  • Manglende klarhet om avkastning og forretningsmessige fordeler ved bruk av analyse 
  • Manglende evne til å justere interne og eksterne data for å få praktisk "out of box"-innsikt 
  • Ingen påvist metode for å identifisere muligheter for kryss-salg og oppsalg
  • Uklar gjennomføring av analyser på grunn av lav datakvalitet


  Hvordan vi hjelper deg

  • Bruk forsikrings-KPIer og beregninger for sammenligning og trendanalyse
  • Benytt deg av datautvinning for å identifisere grunnårsaker for å hente faktabasert innsikt 
  • Kom med anbefalinger som kan brukes for å forbedre forretningsverdien


  Hva du har å vinne?

  • Kundekanalsegmentering og analyse
  • Bedre svindelreduksjon og forebygging 
  • Potensielle nye forretningsmuligheter med nye og eksisterende kunder
 • Implementering av Oracle administrasjonssystem for forsikringspoliser

  Oppfyll OIPA-målene dine

  Hvem trenger det?

  Forsikringsselskaper som ønsker å:

  • realisere høye forretningsfordeler fra en Oracle administrasjonsplattform som er best i sin klasse ,
  • holde seg oppdatert på OIPA for å dra nytte av den nyeste funksjonaliteten ,
  • standardisere og konsolidere flere eldre plattformer til OIPA ,
  • utnytte OIPA som en strategisk administrasjonsplattform for fremtidsrettet virksomhet.


  Hvordan vi hjelper deg

  • Den eneste Oracle Platinum-partneren med OIPA-spesialisering
  • Tjenester: produktrådgivning/rådgivning, plattformbaserte løsninger, implementering, vedlikehold og oppgraderinger
  • Erfaring: 350+ OIPA-fagfolk; 2,5 millioner poliser støttes
  • Rammeverk: OIPA-implementering, hvor oppdatert en versjon er, konvertering, konsolidering, vedlikehold
  • Akseleratorer: 25+ verktøy på tvers av rådgivnings- og leveransemuligheter
  • TPA-tjenester: 700 000 poliser i produksjon  


  Hva du har å vinne

  • Reduser kostnad til kvalitet via rask, konsekvent IOPA-implementering 
  • Tilfredsstill regulatoriske korttidskrav og strategiske forretningsmål
  • Fremskynd produktinnovasjon og lanseringstid
  • Lavere kostnad per polise og totalkostnad for eierskap
  • Reduser transformasjonsrisiko, eliminer compliance-risiko

Digitally Cognizant-bloggen

Tilleggstjenester

Fra behandlingspolicyer til strømlinjeforming av fakturaer for å forbedre kundeopplevelsen, tilbyr Cognizant flere måter å hjelpe forsikringsselskaper med å drive front- og backoffice mer effektivt.

 • Business Processing Services

  30 millioner poliser behandlet

  Livsforsikringsvirksomhet er kjernen i det vi gjør. Hver dag behandler vi nesten 30 millioner livsforsikringer, mer enn 4 millioner livrentekontrakter og 14 millioner lukkede blokkpoliser. Våre forretnings- og teknologieksperter tilbyr transporttjenester som tar for seg enhver identifiserbar forretningsprosess, enkel eller kompleks, for å spare penger og transformere en bedrift. Eller begge deler.
 • Behandling av forsikringskrav

  Reduser kostnader og bryderi

  Teamet vårt har utviklet administrasjonssystemer for både gruppelivs- og uførekrav for store poliseholdere. Ved å utnytte Cognizants serviceorienterte arkitektur kan de redusere kostnader og administrative byrder.
 • Brukerinterface for kunder og kanaler

  Øk kundelojalitet

  Nettportaler bygget opp av eksperter spesielt for livsforsikringsbransjen kan øke kundelojaliteten og effektivisere kommunikasjonen med ansatte.
 • Fakturering og utbetalinger

  Mer effektiv fakturering

  Mer effektiv fakturering kan redusere kostnadene ved poliseeierskap og øke produktiviteten. Disse løsningene kan også integreres med gruppelønnssystemer. Vi spesialiserer oss også på å konsolidere flere små utbetalingssystemer til mer effektive forretningsløsninger.
 • Polise- og byråadministrasjon

  Administrer, integrer, gjør strømlinjeformet

  Cognizants tilpassede løsninger kan administrere, integrere og effektivisere poliseadministrasjon. Riktig skreddersydde systemer vil redusere kostnadene ved administrasjon av et stort utvalg forsikringsprodukter. Lær hvordan våre kundekonsulentkompensasjonsløsninger inkluderer forretningsregler for hvert enkelt forsikringsprodukt du tilbyr.
 • Testing og kvalitetssikring

  Sikre feilfrie applikasjoner

  Det er både en viktig oppgave og en vanskelig jobb å sørge for at applikasjonene dine kjører feilfritt. Cognizants kvalitetssikringseksperter kan hjelpe deg på hvert trinn i fasen—eller du kan outsource hele prosessen til oss.
 • Kjernevirksomhetsfunksjoner

  Reduser administrasjonskostnader og oppnå bedre kundeopplevelse

  Vi tilbyr ressursstyringsløsninger for hele virksomheten, inkludert compliance-tilsyn, HR-systemer og flere regnskapsfunksjoner. For kjernefunksjoner påtar vi oss ansvaret for et bredt spekter av backoffice-forretningsfunksjoner. Ansett Cognizant for å redusere administrasjonskostnader og forbedre kundeopplevelsen.
 • Løsningsrammeverk

  To verdifulle verktøy

  Cognizants forsikringsdashboard hjelper deg å effektivt spore salg og markedstrender. Vår Intellimigrator overfører også forsikringsprogrammer til nye plattformer etter behov.

Hvordan data endrer alt for forsikrings­selskaper

Spill av video

Vår erfaring med å jobbe med Cognizant har vært en reise full av muligheter og suksess.

Director image
Chairman, CEO and President of National Life

Mehran Assadi

Ta det første skrittet

Vi hjelper kundene ved å både se på fortiden og på fremtiden. Det er et stort løfte, men det er fullt mulig med dagens omfattende og voksende digitale funksjoner.

Finn ut hva digitale løsninger kan bety for din bedrift.

Please Enter Valid First Name
Please Enter a Valid Email Address
Please Enter Valid Company Name
Please Enter Valid Contact Number
Please Input the Region
Please Input the Inquiry Type
Please Input the SubInquiry Type
Please Enter A Message

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Thank you for your interest in Cognizant.

We’ll be in touch soon.

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you