Skip to main content Skip to footer

Gjør inntrykk med bærekraft

Interessentenes forventninger til ESG-initiativer har aldri vært høyere. De ser til ledere for å møte globale utfordringer. Når bedrifter prioriterer bærekraft, kan de heve omdømmet og forbedre konkurransefortrinnet sitt.
Ved å kombinere bransjespesifikk domeneekspertise med de nyeste digitale teknologiene, hjelper Cognizant deg med å redusere utslipp og betydelig redusere organisasjonens miljøpåvirkning på tvers av den sirkulære verdikjeden (gjenbruk/reduser/resirkuler).
Teamene våre lar deg forberede deg på klimaendringer og dekarbonisering, måle utslipp og møte og overgå bærekraftsmålene deres. Våre tjenester inkluderer utvikling av strategi og veikart, benchmarking, fastsetting av mål, data- og analysestøtte for KPIer. Vi er avhengige av vitenskapsbaserte mål, digitale tjenester, prosjektgjennomføring, endringsledelse og utdanning.

Løsninger

Vi samarbeider for å lage den riktige bærekraftsstrategien og handle på tvers av verdikjeden din med de mest effektive og intelligente digitale løsningene for å drive virksomhetens relevans fremover – intuitivt og bærekraftig i stor skala.

Driv forretningsverdien din

Transformer forretningsmodellen din fra en lineær forsyningskjede til en sirkulær verdikjede ved å etablere bærekraft som en kritisk virksomhet som er nødvendig for å drive driften og bygge nye produkter og tjenester. Vi hjelper deg med å:

 • Designe bærekraftige forretningsmodeller ved å evaluere teknologiens muligheter for å gå fra tradisjonell lineær "ta, lage, kaste" til den sirkulære og netto-null forretningsmodellen.
 • Identifisere transformasjonsområder, de delene av virksomheten som krever intervensjon og transformasjon for å nå de ønskede forretningsmålene.
 • Lag handlingsrettede veikart med kort-, mellom- og langsiktige mål, relevante nøkkelytelsesindikatorer (KPIer), nye driftsmodeller og passende teknologier og løsninger. Vi prioriterer handlinger basert på betydningen for interessenter (selskap, kunde, myndigheter, samfunnet for øvrig) og deres innvirkning på virksomheten.
 • Estimer investeringes- og forretningseffekt ved å implementere teknologiske veikart og estimere den resulterende forretningseffekten og avkastningen av investeringen (ROI).
 • Endringsledelse og kommunikasjon ved å tilpasse målene med interessenter, drive kommunikasjon og gjennomføre opplæring og atferdsendring.

Mål og forutse påvirkning

Vi hjelper til med å bygge datainfrastruktur for å øke kvaliteten på ESG (miljø-, sosiale og forretningsetiske forhold) datainnsamling, analyse og rapportering. Sanntidig og handlingskraftig innsikt vil hjelpe deg med å akselerere beslutningstaking og forbedre ytelsen.

 • ESG datastrategi
  • Lag et veikart for teknologi for å bygge effektintelligens
  • Kutt kostnader og øk ESG-datakvalitet, tilgjengelighet, synlighet og forretningsetikk
  • Tilpass bedriftens datastrategi med nye bærekraftinitiativer på tvers av forretningsøkosystemet
    
 • ESG dataanalyseplattform
  • Aktiver enkel dataanalyse og visualisering
  • Overvåk ESG-ytelse i sanntid
  • Automatiser måling av ditt miljømessige og sosiale fotavtrykk
  • Forbedre ESG-ytelsen for å støtte beslutningstaking
    
 • Automatisert ESG-rapportering
  • Forenkle ESG-rapportering gjennom automatisert datautvinning
  • Reduser manuelt arbeid og overhead med RPA-integrasjon
  • Forbedre smidigheten ved ESG-rapportering og reduser time to value
  • Reduser ledetiden som trengs for å gi ESG-data til interessenter
    
 • Tilpasning til regulatoriske (GRI, SASB, TCFD) rammeverk
  • Identifiser relevante rapporteringsrammeverk etter behov
  • Sørg for at KPIer og beregninger oppfyller organisasjonens behov
  • Vurder organisasjonen din for å bekrefte samordning av interessenter ved å bruke rammeverket for vurdering av effekt

Optimering i den sirkulære økonomien

Vi bygger inn bærekraftig praksis i driften ved å bruke data, cloud, IoT og programvare for å maksimere ressurseffektiviteten, minimere avfall, utslipp og forurensning for å øke trivselen til interessenter.

Engineering, forskning og utvikling (ER&D)

 • Utvikling av grønne produkter og tjenester:  For å gjøre virksomheten din mer bærekraftig hjelper vi ikke bare med å redesigne og rekonstruere produktene og tjenestene dine, men anbefaler også innovative produkter som oppfyller bærekraftsbehovene dine. Forstå nye forskrifter gjennom produkt-FoU og digitale trådfunksjoner.


Innkjøp

 • Ressursstyring med presisjon:  Når du trekker ut og håndterer ressurser, forbedrer du utbyttet og kvaliteten på det med digitale løsninger innen landbruk, gruvedrift, akvakultur og bygg.
 • Produktsporbarhet og ingrediensoverholdelse:  Digitale teknologier hjelper deg med å spore og overvåke alle trinnene som er involvert i utviklingen av et ferdig produkt, fra innkjøpsstadiet av råvarer til produksjon og forbruk til avhending.


Produksjon og drift

 • Bærekraftig produksjon: Vurder måter å forbedre utbytte, generell utstyrseffektivitet, oppetid, energi og driftseffektivitet. Få mest mulig ut av reproduksjon, industriell symbiose og avfallsreduksjon og -håndtering. For mer om våre  Smart Manufacturing-løsninger.
 • Utslippsreduksjon og fangst: Dra nytte av teknologiløsninger og prosessoptimaliseringer for å redusere eller forhindre utslipp av klimagasser. Dette inkluderer karbonfangst – transformasjon, bruk eller lagring av det for å dekarbonisere driften.
 • Smart avfallshåndtering: Design og implementer en komplett pakke med løsninger for å måle, overvåke og administrere fysisk avfall og utslipp på tvers av virksomheten.


Distribusjon

 • Smarte verktøy: Tenk deg hvordan du kan øke avhengigheten av nye energikilder og drive mer effektivt for å minimere kostnader og miljøpåvirkninger samtidig som du maksimerer systemets pålitelighet, motstandskraft og stabilitet.
 • Åpenhet i forsyningskjeden: Når forsyningsrelaterte utslipp representerer den høyeste kilden for bedrifter, er din evne til å spore, måle og kommunisere disse utslippene avgjørende for å forbedre scope-3-utslippsdatakvaliteten og ivareta forbrukernes bekymringer.
 • Flåteavkarbonisering: Implementer sofistikert sanntidsovervåking, sporing, rapportering, ruteoptimalisering og atferdsløsninger for å dekarbonisere flåten av fartøy, lastebiler, biler eller tog.


Forbruk

 • Grønne anlegg og bygninger: Integrer løsninger for å redusere karbonfotavtrykket på tvers av bransjer for å forbedre målestokkene for rom samt velvære for kunder og ansatte.
 • Energiovervåking og -styring:  Sett en grunnlinje for energiforbruket ditt og implementer IoT- og AI-løsninger for å forbedre energieffektiviteten og energistyringskontrollen på tvers av industrianlegg.

Reduser karbon-fotavtrykket

Økt bruk av digitale teknologier har resultert i økte IT-utslipp. Vi hjelper IT-avdelinger med å nå netto-null-mål med en målrettet tilnærming som inkluderer:

 • Bærekraftig IT-strategi og systemdesign
 • Prosjektledelse som støtter et Center of Excellence for bærekraft innen IT
 • Data og analyse for å måle IT-karbonavtrykket
 • Grønne bygg og datasentre
 • Skymigrasjon til en grønn sky som oppfyller karbon, vann, avfall og økosystemmål
 • Applikasjonsrasjonalisering for å redusere karbonavtrykk
 • Avfallshåndteringsprosesser for å redusere, gjenbruke og resirkulere
 • Kommunikasjon og organisatorisk endringsledelse

Optimering av økosystemer

Oppnå større åpenhet, ansvarlighet og smidighet på tvers av forretningsøkosystemet til partnere, distributører, kunder og leverandører.

 • Industriell symbiose: Tverrindustriell ressurseffektivitet handler om bruk av digitale løsninger for å skape felles muligheter som gir konkrete markedsfordeler.
 • Sporing av produkter og ingredienser: Datasporing gir deg innsikt i produktets genealogi for å sikre samsvar. Interessenter kan dele innsamlede data og kryssreferere dem med tilkoblede systemer hvor som helst i forsyningskjeden for å forbedre beslutningstaking.
 • Optimalisering av aktivanettverk:  Identifiser den optimale måten å administrere eiendeler og den underliggende forsyningskjeden for å oppnå et bærekraftig resultat, for eksempel å redusere virksomhetens karbonavtrykk.

On-demand webinar

Transformasjon av bærekraft utover ESG-rapportering

Bli med Microsoft og Cognizant for å oppdage hvordan selskaper går utover ESG-rapportering og inn i operasjonell transformasjon for å møte bærekraftsmålene.

carousel starts

Bransjer vi påvirker

Våre bærekraftstjenester støtter følgende bransjer:

    

Latest thinking


Få svar på spørsmålene dine

Våre kunder kontakter oss for at vi skal hjelpe dem å finne nye måter å jobbe med teknologi på.

Skriv inn gyldig navn.
Skriv inn en gyldig e-post adresse.
Skriv inn et gyldig firmanavn.
Skriv inn gyldig telefonnummer.

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles personvernregler og vilkår for bruk gjelder.