Skip to main content Skip to footer

Strømlinjeforme og forbedre P&C-drift og prosess

Dagens skadeforsikringsselskaper forstår viktigheten av å forenkle og modernisere sin infrastruktur for å støtte nye digitale verktøy og minimere kostnadene.
Cognizants fullt administrerte Guidewire-løsning, levert via skyen på Amazon Web Services (AWS), gir forsikringsselskaper kjerneverktøyene for å administrere de essensielle operasjonene og administrative funksjonene som støtter skadeforsikringens livssyklus, inkludert underwriting, policy, fakturering og krav.
Resultatet: Du kan transformere virksomheten, få nye markedsandeler og engasjere kunder og meglere på en mer meningsfylt og sømløs måte.

Funksjoner

Modulær. Automatisert Sikker.

  • Modulær tilnærming som dekker senter for skadeoppgjør, faktureringssenter, senter for poliser og datahub
  • Automatisert og sikret tegning med innebygd robusthet, tilgjengelighet og skalerbarhet for rask distribusjon
  • Fullt administrert av Cognizants administrerte tjenester
  • Integrert med Cognizants automatiserte Cloud 360-plattform for tjenesteleveranse
  • Komplett tilbud levert av Cognizants rammeverk for skybaserte tjenester

Fordeler

Det digitale knutepunktet for eiendoms- og skadeforsikringsvirksomheten din

Guidewire blir din sentrale kilde for alle kritiske kundedata og økonomiske data, sats- og produktdefinisjoner, arbeidsflyter og forretningsregler på tvers av alle bransjer. Med Guidewire kan du gjøre følgende:

  • Reagere raskere og bedre på muligheter og utfordringer i markedet
  • Utvikle en helhetlig oversikt over meglere og kunder
  • Integrere kunde-, transaksjons- og økonomiske data
  • Automatisere kjerneprosesser

Minimale forretningsforstyrrelse

Cognizants velprøvde metode for overgang til skyen akselererer flyttingen din til Guidewire mens du får minimalt med forretningsforstyrrelser. Rammeverkets akseleratorer inkluderer forhåndsbygde løsningsplaner og mønstre, migrasjonsverktøy, fabrikkmodeller, instrumentpaneler for resultater, et overordnet rammeverk og integrert endringsforvaltning.

Økt effektivitet og bedre styring

Guidewire-løsningen er integrert med Cognizants automatiserte rammeverk for levering av tjenester for å gi enda større effektivitet og bedre administrering av skyinfrastrukturen. AWS-robusthet, høy tilgjengelighet og skalerbarhet på forespørsel er innebygd i løsningen.

Center of excellence

Cognizant investerer i funksjons-, løsningsutviklings- og leveringsakseleratorer for Guidewire InsuranceSuite™. Vi har også et kunnskapsregister for å legge til rette for, fange opp og formidle beste praksis for levering av løsninger.

Dedikert ekspertise

Cognizants Guidewire-deltakelse støttes av bransjens største dedikerte forsikringspraksis: nesten 35 000 eksperter i forsikringsbransjen med sertifisering på tvers av forsikringsområder og livssyklus for programvareutvikling. Vi er en IT-partner for over 130 forsikringskunder over hele verden, med ledende Guidewire-relaterte tjenester og implementeringer for mer enn 30 av disse kundene. Guidewire-porteføljen vår inkluderer implementering, testing, dataforvaltning, applikasjonsforvaltningstjenester, mobil og portaler og oppgraderinger.

Omfattende AWS-erfaring og Guidewire-ekspertise gjorde at vi kunne utvikle en robust bransjefokusert løsning støttet av skytilgjengelighet, skalerbarhet og konfigurasjon av infrastruktur etter behov, samt stordriftsfordeler.

Få svar på spørsmålene dine

Våre kunder kontakter oss for at vi skal hjelpe dem å finne nye måter å jobbe med teknologi på.

Skriv inn gyldig navn.
Skriv inn en gyldig e-post adresse.
Skriv inn et gyldig firmanavn.
Skriv inn gyldig telefonnummer.

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles personvernregler og vilkår for bruk gjelder.