Skip to main content Skip to footer
Tjenester for bedriftsprosesser

Fokus på effektivitet

Det moderne olje- og gasselskapet er produktivt og fremtidsrettet.
Olje- og gassindustrien er i dag primært fokusert på effektivitet og kostnadsreduksjon. Samtidig står bransjen sentralt i den globale innsatsen for å redusere karbonutslipp og bremse klimaendringene. 

For å ligge i forkant må bedrifter optimalisere produksjonssyklusene og forbedre forretningsprosessene gjennom hele driften. Økt fokus på automasjon og digitale løsninger for å redusere driftskostnader er en viktig del av løsningen for mange. Andre fordeler med nye plattformer for olje og gass inkluderer bedre beslutningstaking, bedre utnyttelse av eiendeler og et solid grunnlag for å investere i nye forretningsmodeller.
Slik omfavner du det digitaldrevne arbeidet i fremtiden etter pandemien

Det digitale vil skille vinnerne fra taperne i det sterkt konkurransepregede forretningslandskapet etter pandemien. Vi gjennomførte en global studie innenfor flere bransjer for å finne ut hvordan bedrifter forbereder seg på denne fremtiden, og dette er resultatet.

Latest thinking

Automatisering av petroleumsindustrien, fra brønner til hjul

Prispresset på råolje og «the Great Crew Change» gjør at automatisering blir implementert for å smøre nesten alle ledd i petroleumsforsyningskjeden. Et rammeverk for automatiseringsfunksjoner, som er definert av ni kjernefunksjoner, fremmer bedriftens evne til å bli digital.

Arbeider på enheten foran et verktøytårn
En menneskesentrisk tilnærming til sikkerhet i olje- og gassindustrien

Wearables og annen digital maskinvare kan bidra til å minimere sikkerhetshendelser. Overvåking av biometri og varsling av arbeidere før de blir farlig mentalt eller fysisk utmattet, reduserer tretthet som en betydelig medvirkende årsak til arbeidsulykker. Å bruke big data-teknikker på menneskelig atferd gjør det mulig å analysere årsakssammenheng for å finne de grunnleggende årsakene til ulykker.

en gruppe menn i sikkerhetsvester.

Tjenester

Sikre den digitale fremtiden

Cognizant hjelper olje- og gasselskaper med å lykkes ved å utnytte vår dyptgående bransjekunnskap og erfaring med nye bransjeplattformer. Tjenestene våre inkluderer økonomi- og regnskapsløsninger, forvaltning av bedriftskapital og funksjoner innen prosessautomatisering som er basert på de nyeste digitale løsningene innen olje og gass.

Forvandle ettermarkedet

Med nyere fremskritt innen data og tilkobling skaper ettermarkedstjenester spennende nye forretningsmuligheter for vann- og strømleverandører. Cognizants ekspertise innen områder som analyse og forretningsmålinger kan bidra til å danne nye driftsmodeller og gjøre kostnadssteder til profittsentre.

Å kombinere digitale teknologier med de rette personene, plattformene og rett prosess transformerer ettermarkedstjenester innen områder som håndtering av forespørsler, felttjenester, ordreforvaltning av reservedeler, garanti, omvendt logistikk og ressursovervåking.

Generer ny forretningsverdi

Vår digitale økonomi- og regnskapspakke gir vann- og strømleverandører en digital regelbok for fremtidig integrasjon. Den bidrar til å optimalisere eksisterende investeringer og integrerer nøkkelprosesser, ekspertise, systemer og analyser. Vi transformerer økonomi og regnskap digitalt, og gjør det om til en verdigenerator for organisasjonen din. Vi gjør alt fra å effektivisere de transaksjonelle arbeidsflytene dine til å gjøre finansielle opplysninger tilgjengelig på bestilling

Vi bidrar til kostnadsreduksjon og optimalisering ved å restrukturere og ombygge kjernetjenester i bransjen. Dette inkluderer «procure to pay», «order to cash», regnskapsrapportering og økonomisk planlegging og analyse.

Juster organisasjonen din

Med større press fra konkurrenter og økende etterspørsel fra kunder innen strøm- og vannbransjen har det blitt komplekst å oppfylle bestillinger på tvers av flere kanaler for kundeengasjement. Cognizants Digital Order Management gjør det enklere å håndtere kompleksiteten ved å levere kundesentrerte prosesser og design på en kostnadseffektiv måte.

Ved å koordinere global produkt- og tjenesteoppfyllelse på tvers av den utvidede virksomheten merkes en betydelig forbedring av effektiviteten til forsyningskjeden og virksomhetens respons. Dra nytte av våre digitale innovasjoner innen plattformer, analyser og intelligent automatisering for å gjøre ordreforvaltningsprosessen din om til et inntektsgivende kraftsenter.

Administrer eiendelene dine proaktivt

Det å administrere en aldrende arbeidsstyrke og infrastruktur samtidig som man holder et øye med pålitelighet, krever nytenkning når det kommer til kapitalforvaltningsstrategien. For olje- og gassindustrien kan Enterprise Asset Management redusere utstyr i sentrum, øke energiproduksjonen og redusere kostnadene gjennom forbedret ressursutnyttelse.

Cognizant kombinerer erfaring innen konvensjonell EAM med digitale evner innen mobilitet, smart nett, administrasjon av ressurser/rørledningsintegritet, ressursanalyse, informasjonspaneler og GIS. Resultatet er det vi kaller intelligent EAM.

Hvorfor IPA? Større ROI

Med rett strategi, verktøy og kunnskap kan intelligent prosessautomatisering bidra til økt ytelse og muliggjøre reell verdi og ROI. Cognizants IPA-løsninger gjør prosessene dine smartere. Vi bidrar til å øke arbeidsstokkens produktivitet ved å automatisere ikke bare rutineoppgaver, men også ende-til-ende-forretningsdrift. 

Utnytt Cognizants funksjoner innen domener og teknologi for en offensiv automatisering.

Målrettede løsninger

Optimer feltoperasjoner

Cognizants Digital Workforce Mobility™ reduserer driftskostnadene og forenkler byggearbeidet. Det hjelper olje- og gasselskaper med å transformere feltoperasjoner ved å optimalisere digital kommunikasjon og arbeidsflyter. Med løsningen vår skaper du en sømløs digital arbeidsplass der både arbeidsledere og arbeidere kan utføre daglige oppgaver, eliminere avfall og samarbeide på en enkel måte.

Oppnå operasjonell fortreffelighet

Cognizants Operations Intelligence Platform (OIP) dykker dypt ned i dataene, og gir oljeoperatører innsikten de trenger for å optimalisere produksjonen, redusere kostnadene og forbedre beslutningstakingen. Det hjelper operatører med å yte bedre økonomisk, optimalisere utvinning av reserver og redusere risikoen med offshorebemanning.

I nyhetene

Se alle nyheter fra Cognizant

Hold deg oppdatert på hva som skjer på tvers av Cognizant

Få svar på spørsmålene dine

Våre kunder kontakter oss for at vi skal hjelpe dem å finne nye måter å jobbe med teknologi på.

Skriv inn gyldig navn.
Skriv inn en gyldig e-post adresse.
Skriv inn et gyldig firmanavn.
Skriv inn gyldig telefonnummer.

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles personvernregler og vilkår for bruk gjelder.