Skip to main content Skip to footer
Cognizant Ocean

Å gjøre en stor forskjell i den blå økonomien.

Blå mat

Å gjøre havbruk mer bærekraftig, datadrevet og lønnsomt

Blå energi

Å sikre mer pålitelig energi på tvers av land og sjø.

Blå transport

Å hente ut ny verdi fra renere og smartere sjøfart

OVERSIKT

Å redusere virkningen av urbanisering og klimaendringer

Klimaendringer og rask urbanisering er to av de største problemene som vannleverandører over hele verden står overfor, sammen med aldrende infrastruktur, ekstreme værhendelser og økende bekymringer for helse, sikkerhet og motstandskraft.

Hos Cognizant® bruker vi data, avanserte analyser og kunstig intelligens for å hjelpe kundene våre bedre å forstå, bevare og beskytte verdens vann. Fra de delikate økosystemene og intrikate nettverkene som bringer rent vann til hjemmene våre til ansvarlig behandling av avløpsvann, kan vi bidra til å forbedre prediksjon, forebygging og restaurering gjennom hele forsyningskjeden.

UTFORDRINGEN

Vannøkosystemer og infrastruktur er under et enestående press

80 %

av avløpsvann slippes ut i elver og hav uten tilstrekkelig rensing

60 %

av våtmarker, elver og innsjøer i Europa er ikke økologisk sunne

84 %

nedgang i bestander av ferskvannsarter de siste 50 årene

240000

kvadratkilometer med havøkosystemer påvirket av overdreven næringsforurensning

Bluelife-solution.png
LØSNINGEN

En helhetlig tilnærming til å transformere vannforsyningen vår

Vi fokuserer på de viktigste utfordringene som står i veien for modernisering av vannsystemer på tvers av alle aspekter av forsyningskjeden. Sammen med våre partnere og kunder jobber vi for å øke tilgjengelighet, robusthet, bærekraft og lønnsomhet – fra nedslagsfelt til avhending.

1. Vannoppsamling
2. Vannbehandling
3. Distribusjon og bruk
4. Avløpsvann
5. Kloakkrensing
6. Vannavhending

VÅR TILNÆRMING

Å bringe innovasjon til overflaten

Vi samarbeider med våre kunder og partnere for å sammen skape styrkende løsninger som hjelper organisasjoner med å gå fra en "som-er-å-være"-tankegang til en evolusjonær modell for kontinuerlig intervensjon, forbedring og effekt.

Intervensjon
  • FoU-samarbeid mellom Cognizant, kunder og partnere konsulentrådgivning
  • Overgang til netto null
Forbedringer
  • Utfør MVP for å oppnå spesifikke, målbare, tidsbestemte forbedringer
  • Sensorapplikasjoner, maskinlæringsoperasjoner, gen AI-aktivering
Resultater
  • Neste generasjons initiativer skaper synergier på tvers av den blå økonomien
  • Disiplinert, sekvensiell skalering og automatisering for å maksimere effekten
VÅR AMBISJON

Å bevare en av jordens mest verdifulle ressurser

Vi ser for oss en fremtid der tap av habitat, uholdbar praksis og forurensning ikke lenger truer jordens farvann. En tid da akvatiske økosystemer trives, og mennesker overalt har tilgang til trygt, pålitelig drikkevann.

Det er dette som motiverer oss til å handle, gå inn for endring og jobbe sammen – med våre kunder og partnere – for å sikre at jordens vann vil fortsette å flyte i generasjoner fremover.

Klar til å gjøre din del?

Snakk med oss om fremtiden til den blå økonomien

Hvert eneste medlem av teamet vårt tar ansvar for å skape en kultur som muliggjør eksepsjonelle resultater.

ELISABETH SUND

Produkteier

ELISABETH SUND

Produkteier
BlueLife_Team_Elisabeth_01.jpg

STIG MARTIN FISKÅ

Leder for Cognizant Ocean

STIG MARTIN FISKÅ

Leder for Cognizant Ocean
Stig Martin Fiskå

AKSEL HALLMO

Kommersiell leder

AKSEL HALLMO

Kommersiell leder
Home_Team_Aksel_03.png

Om Cognizant Ocean

Vi tar en helhetlig tilnærming til det å forvalte og beskytte havets ressurser ved å adressere alle aspekter ved den blå økonomien, fra akvakultur og skipsfart til energi og karbonfangst.

Ved å bruke avansert teknologi og et robust partnerøkosystem samler vi inn, analyserer og bruker datadrevet innsikt for å forbedre havenes helse og velvære – så vel som livene og levebrødene til menneskene som er avhengige av dem.

LATEST THINKING

Få svar på spørsmålene dine

Våre kunder kontakter oss for at vi skal hjelpe dem å finne nye måter å jobbe med teknologi på.

Skriv inn gyldig navn.
Skriv inn en gyldig e-post adresse.
Skriv inn et gyldig firmanavn.
Skriv inn gyldig telefonnummer.

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles personvernregler og vilkår for bruk gjelder.