Skip to main content Skip to footer
Bærekraft og motstandskraft

Tenk nytt om bærekraftig forretningsvekst

Verden er uforutsigbar. Fra klimakatastrofer til globale helsekriser til skjerpede compliancekrav – må bedrifter kjempe med økt usikkerhet og risiko. 

Samtidig forventer interessenter mer enn noen gang – og de holder bedriftsledere ansvarlige for å fremme en mer bærekraftig og rettferdig verden.

Med riktig teknologi kan bedrifter forutse endringer, handle med selvtillit og redusere risiko. Når du integrerer bærekraft i strategi og drift – kan du fornemme hva som kommer videre og fange nye muligheter etter hvert som de dukker opp.

The Future of Us

Presset for endring kommer fra alle kanter

80 %

Regulatorer

80 % av verdensøkonomien er nå underlagt et netto nullutslippsmål

78 %

Investorer

78 % av investorene mener bærekraftig investering er en risikoreduserende strategi

81 %

Kunder

81 % av kundene mener sterkt at bedrifter bør bidra til å forbedre miljøet

$1,3B

Jorden

1,3 billioner USD er kostnadene for klimarelaterte værhendelser som påvirker bedrifter

Oppdag katalysatorene som former fremtiden for oss

Svaret ditt vil definere samfunn, handel og organisasjoner i generasjoner fremover

Digital +

Se alt gjennom en digital linse – fra prosesser og systemer til kunde- og partnerinteraksjoner – til og med hele verdikjeder. Avanserte teknologier og moderne måter å drifte på vil forme forretningsmodeller som oppfyller bærekraftsmålene og sikrer planetens helse.

Forbrukerkraft

Det gamle kundeforholdet er ødelagt. Dagens ultrabevisste og selvhjulpne forbruker vil ha personlige opplevelser, ubegrensede valgmuligheter og tjenester skreddersydd for dem. Men det stopper ikke der: Bedrifter må også tilby åpenheten, tilliten og kontrollen forbrukerne krever – eller risikere å miste dem.

Hensikt

En ny bedriftskultur vokser frem. Det gir fordeler gjennom mangfold i arbeidsstyrken og støttende arbeidsmiljøer. Enkeltpersoner skriver også en ny historie – en historie med en dypere følelse av hensikt og tilhørighet. Teknologiinnovasjon kan bygge bro over gapet med nye måter å trives i en verden med omveltninger, samtidig som den hjelper til med å tiltrekke morgendagens talenter og kunder.

Latest thinking

Hold deg et hode foran konkurrentene med den siste forskningen om bærekraft og motstandskraft

THE ROAD AHEAD

Kom deg til fremtiden fra der du er i dag

CASESTUDIE

I aksjon

En stor forhandler bruker IoT for å samle inn data raskere fra målere, flåter og andre energikilder, slik at den kan forutse og forhindre kostbart matsvinn.