carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

BYOD (Ta med din egen enhet)

Hva er Bring Your Own Device (BYOD)? 

BYOD, eller ta med din egen enhet, refererer til praksisen med å la ansatte i en organisasjon bruke sine egne personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner og andre enheter på arbeidsplassen for å bruke i jobbsammenheng. Det kan også omtales som BYOT, eller ta med egen teknologi.

Hva er forretningsfordelene med BYOD?

Blant de mange forretningsfordelene med BYOD er:

  • Produktivitet. Kjennskapen og komforten ansatte har med sine egne enheter, og fleksibiliteten til å jobbe utenfor kontoret kombineres for å øke ansattes produktivitet.
  • Lagånd. Å unngå læringskurven for maskinvare, programvare og operativsystemer som tilbys av bedriften øker medarbeidertilfredshet.
  • Kostnadsbesparelser. Organisasjoner kan redusere kostnader ved innkjøp/leasing, service og support av utstyr ved å la ansatte bruke sin egen maskinvare.

Tilbake til

Ordliste