Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

BYOD (Ta med din egen enhet)

Hva er Bring Your Own Device (BYOD)? 

BYOD, eller ta med din egen enhet, refererer til praksisen med å la ansatte i en organisasjon bruke sine egne personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner, nettbrett, smarttelefoner og andre enheter på arbeidsplassen for å bruke i jobbsammenheng. Det kan også omtales som BYOT, eller ta med egen teknologi.

Hva er forretningsfordelene med BYOD?

Blant de mange forretningsfordelene med BYOD er:

  • Produktivitet. Kjennskapen og komforten ansatte har med sine egne enheter, og fleksibiliteten til å jobbe utenfor kontoret kombineres for å øke ansattes produktivitet.
  • Lagånd. Å unngå læringskurven for maskinvare, programvare og operativsystemer som tilbys av bedriften øker medarbeidertilfredshet.
  • Kostnadsbesparelser. Organisasjoner kan redusere kostnader ved innkjøp/leasing, service og support av utstyr ved å la ansatte bruke sin egen maskinvare.
Utvalgt innhold om BYOD


Tilbake til ordlisten