Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

I Cognizant har vi lang erfaring med global programvareutvikling, og vi har identifisert hva vellykkede innovatører har til felles. Fellesnevneren for de selskapene som lykkes best er, i motsetning til de fleste andre i bransjen, at de ikke fokuserer på enten design eller utviklingsarbeid når det gjelder løsninger. De gjør begge deler, i like stor grad.

Vellykkede innovatører jobber med nye muligheter ved å ta med seg både teknologer og designledere til bordet. Vi kaller denne tilnærmingen "outcome engineering". Dette er en kreativ prosess for problemløsning innen programvareteknologi som kombinerer et teknologisk perspektiv og designtenkning, og som styrer produktutviklingen for å sørge for at man oppår de forretningsresultatene man ønsker.

Her presenterer vi fem retningslinjer for hvordan man kan innføre "outcome engineering" i kommunikasjons-, medie- og teknologiorganisasjoner (CMT):

1.            Endre innfallsvinkelen for designere og ingeniører. Det er på tide å gå bort fra tankegangen om at designere og utviklere hentes inn "når tiden er inne". Designere og utviklere må jobbe sammen - helt fra det første idémøtet - for å hjelpe til med å lage produktet, diskutere hvem brukerne er og hva behovene deres er samt å se på ulike alternativer. Dette blir da et samarbeid som ikke ledes av noen av dem.

2.            Bruk empati til å gjøre innovasjon praktisk. Brukerempati er en dyp forståelse av brukernes motivasjon, prosesser og frustrasjoner på hvert trinn av reisen. Det starter med at du lytter. Mange selskaper rapporterer at den viktigste kilden til vellykkede innovasjoner er innspill fra kundene, i langt større grad enn konkurranseinformasjon, analytikerrapporter og andre kilder.

3.            Oppnå stor effekt med små endringer ved å iterere jevnlig. Teamet ditt trenger en klart definert prosess for å identifisere nye muligheter basert på skiftende kundebehov eller ny tilgjengelig teknologi, utvikle prototyper og validere ideer raskt, samarbeide med teknologipartnere for å fremskynde leveranser på tvers av prosjekter og planlegge fremtidige innovasjonsmuligheter som legger grunnlaget for selskapets vekst.

4.            Sett mål som valideres ved hjelp av prototyper. En prototyping-designsprint er et faseinndelt rammeverk - empati, idé, prototype, brukertesting og læring. Målet er å teste konsepter raskt og omgå interne hindringer for å identifisere innovasjoner som kundene vil ha. Designsprinter i resultatutvikling skaper en innovasjonskultur, selv i organisasjoner som tradisjonelt er trege til å endre seg.

5.            Kombiner resultatene med belønning gjennom gamification. Ved å gamifisere tilnærmingen vår får de resultatansvarlige teamene, inkludert betrodde partnere, tilgang til insentiver underveis. Ved å legge til belønninger - enten det dreier seg om ekstern anerkjennelse, økonomisk kompensasjon eller en mulig karriereutvikling - kan teamet virkelig forstå at alle endringer, store eller små, blir anerkjent og synliggjort.

Konkrete forretningsresultater, uansett hvilken form de tar, er målet for alle produktutviklingsinitiativer. Det er på tide å velge en moden, teknologidrevet designtankegang for å få ting til å skje raskere og med bedre resultater. Hvis du vil vite mer, kan du besøke CMT-sidene våre på nettet.


Mikael Wadlund

Head of Communications, Media & Technology, Cognizant Sweden

Author ImageI fokus
De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter