Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Når vi snakker med kundene våre innen kommunikasjon, media og teknologi (CMT) om digital transformasjon, er det de samme fem forretningskravene som stadig dukker opp. Dette er våre anbefalinger for å oppnå dem.

Hva er de vanligste kravene CMT-selskaper møter? Vår erfaring viser at det handler om å få nye produkter ut til brukerne raskere, samordne forretnings- og IT-strategien, bryte ned organisatoriske siloer, utvikle en brukeropplevelse i verdensklasse og sikre kostnadseffektivitet.

Slik oppnår du disse målene:

1.            Øk hastigheten på produktutviklingen

Scenarier som dette utspiller seg hver dag: En produktsjef kommer til IT-organisasjonen med en forespørsel om å få fortgang i et høyt prioritert prosjekt. IT-avdelingen svarer: "Vi har kompetansen, men ikke ressursene til å gjøre det." Hvis prosjektet er kritisk nok, tilbyr virksomheten seg kanskje å finansiere det, men da plukker  IT-avdelingen ressurser fra andre prosjekter. IT-avdelingen befinner seg hele tiden i reaksjonsmodus og svarer på forespørsler ved å bygge kostbare engangssystemer og spesialtilpasset kode.

Vår anbefaling er å standardisere på en skybasert plattform for applikasjonsutvikling og ta i bruk moderne programvareutviklingspraksis som kontinuerlig integrasjon/kontinuerlig leveranse (CI/CD) og bygge – måle – lære. En slik utviklingsplattform fjerner hindringer som reduserer hastigheten på utviklingen, for eksempel variasjoner i syklustid, inkonsekvente tilbakemeldingssløyfer og manglende integrasjon mellom release- og testsykluser.

2.            Tilpass IT-strategien til virksomheten

Manglende koordinering mellom forretningskrav og IT-strategi er det vanligste problemet vi ser i kommunikasjons-, medie- og teknologiselskaper. Et symptom på manglende koordinering er at virksomheten prioriterer å bruke penger på å "holde lyset på" fremfor å bruke penger på transformasjon.

Vår anbefaling er å justere organisasjonsstrukturen slik at teamene som er ansvarlige for å holde virksomheten i gang, innovere og skape nye brukeropplevelser, ikke trenger å konkurrere om ressursene. Noen selskaper gjør dette ved å opprette et transformasjonskontor, mens andre plasserer en forretningseier i IT-avdelingen. Andre igjen får på plass en IT-produkteier i forretningsorganisasjonen.

3.            Koble sammen organisatoriske IT-siloer

I noen bedrifter har ulike avdelinger og forretningsenheter egne IT-team som jobber isolert fra hverandre. En av kundene våre, et halvlederselskap, hadde ulike IT-team, plattformer og dataarkitekturer for produksjon, produktutvikling, markedsføring og salg. Problemet: Teamene kunne ikke dra nytte av hverandres arbeid, noe som bremset utviklingen av nye produkter og hindret fleksibilitet.

For å løse dette dilemmaet anbefaler vi å standardisere på én enkelt dataarkitektur og skybasert utviklingsplattform for alle avdelinger. De ulike forretningsfunksjonene kan fortsatt ha separate IT-team, men teamene oppnår synergieffekter ved å dele samme utviklingsplattform, dataarkitektur og kodelager.

4.            Design en brukeropplevelse i verdensklasse

Dagens ansatte og markedsplass forventer en kuratert digital opplevelse. Det er ikke nok at programvaren fungerer, brukerne forventer også en effektiv og elegant brukeropplevelse. Men interne team må ofte nøye seg med et grensesnitt som ikke er særlig avansert.

Vår anbefaling er å sette brukeren i sentrum for programvaredesignen. Målet er å gjøre brukeren fornøyd - både gjennom funksjonene og opplevelsen. Med monolittiske applikasjoner kan ikke utviklerne endre brukergrensesnittet uten å røre forretningslogikken og databasen. Det tar ofte så lang tid å legge til en ny funksjon at brukeren ikke trenger den når den endelig kommer. Mikrotjenestearkitekturer gjør det enklere å fokusere på brukeren gjennom hele utviklingsprosessen og å endre seg like raskt som brukerbehovene avdekkes. Grunnideen er å bygge applikasjonen av diskrete mikrotjenester som kobles sammen via åpne programmeringsgrensesnitt (API-er). Hvis en bruker ønsker noe nytt, kan IT-avdelingen endre et sett med mikrotjenester uten å røre og teste de andre på nytt.

5.            Øke kostnadseffektiviteten gjennom applikasjonstransformasjon

Mange kommunikasjons-, medie- og teknologiselskaper ønsker å utvikle skybaserte apper. De to hindringene er mangelen på en plattform og mangelen på kompetente ansatte. Vårt råd er å begynne med å rasjonalisere applikasjonsporteføljen.Rangér applikasjonene basert på forretningsverdi, hvor modne de er for å bli cloud-native og organisasjonens IT-kompetanse.

Vil du vite mer, kan du besøke CMT-sidene våre på nettet.

 


Mikael Wadlund

Head of Communications, Media & Technology, Cognizant Sweden

Author ImageI fokus
De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter