Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Den siste IPCC-rapporten er blant toppsakene i Norge for øyeblikket akkurat som den den er i flere andre land. Ikke overraskende var akselerasjon av det grønne skiftet også hovedtemaet ved Stortingsvalget tidligere i år.

Derimot kan det være overraskende at Cognizants nyeste forskning viser at grønnere drift også er bra for bunnlinjen.

Er det et skifte mot å se på bærekraftig forretningspraksis som en økonomisk nødvendighet i stedet for bare en obligatorisk en? For å finne ut av det, samarbeidet Cognizants Center for the Future of Work med MindForce Research for å høre hva 1000 bedriftsledere på C-suite og VP-nivå i Nord-Amerika og Europa mener og tror. Funnene er publisert i rapporten: Green Rush: The Economic Imperative for Sustainability.

Bærekraft = kvalitet

I rapporten står det blant annet at resultatet av bærekraftinvesteringer er mer enn regulatorisk compliance og et flertall av respondentene mener at de også vil oppnå økt salg og forbedre merkevarenes omdømme. Ifølge Shahid Skar, Country Manager for Cognizant Norway, skjer dette i Norge akkurat nå.   

«Bærekraft er i økende grad knyttet til forretningsgevinster. Innen fiskeoppdrett, som er en av Norges store næringer, er det for eksempelen umiddelbar sammenheng mellom bærekraft og produktkvalitet. Her bidrar et økt digitaliseringsnivå til å drive mer ansvarlig havbruk.»

Dette ser vi blant annet hos Mowi. Selskapet bruker fjernstyring av oppdrettsanlegg i sanntid, AI og undervanns-IoT-enheter for å ivareta fiskens helse. Nylig ble den uavhengige, ideelle organisasjonen C4IR Ocean Foundation også lansert i Norge. Initiativet tar sikte på å arbeide mot et produktivt og sunt hav gjennom deling av havdata via plattformen.

Digitalisering er nøkkelen

Som i fiskeoppdrett er data og økt digitalisering kjernen i enhver effektiv, optimalisert prosess. Derfor mener den norske regjeringen at det er stadig viktigere å ta i bruk digitalisering i det grønne skiftet i strategien for å utvikle en grønn, sirkulær økonomi.

«Mange selskaper er ikke klar over hvilket karbonavtrykk de etterlater seg i verdikjeden. Teknologier som IoT, AI og maskinlæring handler om å samle inn data, analysere dem og bruke dem til å ta bedre informerte beslutninger i sanntid; som alle er viktige elementer i styringen mot mer bærekraftige løsninger.»

Kunnskapsoverføring mellom ulike bransjer

Norge ligger foran på mange områder innen bærekraft, og kommer regelmessig på topp 10-lister som for eksempel Yales Environmental Performance Index. Bruken av elbiler og busser er utbredt, og det finnes et sterkt fokus på effektiv produksjon av mer miljøvennlige batterier.

Samtidig er det ingen hemmelighet at olje og gass har spilt, og spiller, en stor rolle i norsk økonomi. Ifølge Shahid Skar vil imidlertid ekspertisen fra denne sektoren være avgjørende for utviklingen av nye næringer og teknologier som karbonfangst og lagring, havvind og hydrogen.

«Økt effektivitet gjennom digitalisering har lenge vært hovedfokus innen energisektoren. Droner for overvåking, automatisering og selvlæringssystemer som hjelper deg med stadig å bli bedre, er nå i bruk hos mange av de store selskapene i denne sektoren og dette er teknologier som også kan brukes i andre bransjer. Kompetansen som er bygget opp her kan gjenbrukes for bærekraftige energikilder som havvind. Se for eksempel på Aker ASA sin satsning gjennom Aker Horizon». 

Bevissthet om ren energi

I år sponser Cognizant SailGP, den globale seilekonkurransen, og dens initiativ for å øke bevisstheten rundt ren energi. Cognizant vil dra nytte av digital transformasjon og software engineering-ekspertise for å forbedre publikumsinnsikt, muliggjøre datavisualisering og forbedre fanopplevelsen for de 257 millioner SailGP-seerne over hele verden.

Cognizant er også den offisielle digitale transformasjonspartneren til Aston Martins Formel 1-lag. Ved hjelp av AI, Cloud, IoT og digital engineering kan designet av bilen optimaliseres digitalt før produksjonen starter. Blant annet bidrar digitale tvillinger og simuleringer til å redusere energibruk og sløsing.

«All erfaring fra eksempelvis SailGP-initiativet, som datainnsamling, sensorer, AI, maskinlæring og spådommer som vil hjelpe båtene å yte optimalt, kan sikkert brukes på mange andre områder, som i havvindprosjekter.»

«Tenk stort, begynn i det små, men begynn»

I følge Green Rush-undersøkelsen er usikkerheten om avkastning på bærekraftsarbeid den viktigste utfordringen for 74% av respondentene, etterfulgt av mangel på strategisk klarhet og mangel på topplederengasjement. Noen råd for å forsere disse hindrene? For det første må du innse at bærekraft handler om en enorm kulturell transformasjon.

«Bærekraftsarbeid er som Cognizants egen visjon ‘Engineering businesses to improve everyday life’. Det er et mindset du bør inkludere i dine daglige prosesser, i hele selskapet, og ikke se på som et eget teknologiprosjekt.»

Hvor begynner du da? Det viktigste er at du starter.

«Mitt favorittsitat er fra forfatteren Simon Sinek, som sier «Tenk stort, begynn i det små, men begynn». La deg inspirere av andre, eksperimenter, test og sørg for å få alle med deg. Hvis du ikke gjør det, risikerer firmaet ditt å bli utkonkurrert», sier Shahid Skar.

Lær mer i rapporten: Green Rush: The Economic Imperative for Sustainability


Cognizant Nordics

Våre eksperter bidrar med spennende informasjon om hva som rører seg innenfor teknologi og innovasjon.I fokus

De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter