Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Hvis det er noe som gjør norske produsenter søvnløse så er det bekymringer om hvordan de kan bli mer robuste i en uforutsigbar verden.

Det mangler ikke på utfordringer; hvordan skal man klare å sjonglere forsyningskjedebegrensninger, krav til kostnadskutt, høye energipriser og raske endringer i hva kundene krever, samtidig som man driver frem bærekraft. Løsningen? Å sy sammen hele verdikjeden.

Pandemien ble en verdifull lærdom for produsenter over hele verden. Det ble smertelig klart at selskaper som viser forretningsmessig smidighet og operasjonell motstandskraft i møte med forstyrrelser, ikke bare overlever, men vokser.

Likevel har mange produsenter i Norge fortsatt ikke gjort digitaliseringsleksene sine. Tør du spørre deg selv hvor fleksibel organisasjonen din er? Hvor effektiv og robust driften er? Og om organisasjonen din kan takle fremtidige forstyrrende hendelser som kan ha enorme konsekvenser?

Dagsaktuelle eksempler på forstyrrende hendelser er for eksempel energikrisene og de nye skattereglene knyttet til havbruk. Dette er hendelser som krever endringer i driften og som kan håndteres smartere ved for eksempel modellering og simulering gjennom å lage digitale senarioer eller gjennom en digital tvilling, alt for å øke nøyaktigheten til viktige beslutninger. Et annet eksempel er ESG-krav, hvor transparens og sporbarhet innenfor hele verdikjeden er avgjørende for å oppnå effektiv drift.

 Basert på min erfaring er det få som er klar over mulighetenes kunst, det legges vekt på kortsiktige gevinster, og den interne endringskulturen stopper opp.
Industry 4.0-nøling

Hvorfor nøler bedrifter fortsatt når det gjelder digitalisering av produksjon? Basert på min erfaring er det få som er klar over mulighetenes kunst, det legges vekt på kortsiktige gevinster, og den interne endringskulturen stopper opp. Mangel på digital kompetanse og videreutdanning er også et problem, noe som ble tydelig i vår Cognizant/The Economist-forskning som ble publisert for ikke lenge siden. Undersøkelsen viser også at mens teknologigrunnlaget øker, er strategier og prioriteringer rotete. Nesten halvparten av respondentene oppnår ingen vesentlig verdi fra sine teknologiinvesteringer.

Det er imidlertid ingen mangel på bevis: vellykkede produksjonsorganisasjoner bruker Industry 4.0 som en konkurransedyktig differensiator. En studie fra MPI Group fant at omtrent halvparten av bedriftene som har tatt i bruk Industry 4.0 oppnår de tre viktigste strategiske målene i produksjonen – forbedret kvalitet, økt produksjon og lavere kostnader.

Data som en strategisk mulighet

De mest effektive 4.0-teknologiene (analyse, AI, IoT, digitale tvillinger og robotikk) er nøkkelen til å vokse. I kjernen av det hele er data. Data skaper en av de største strategiske mulighetene for produsenter i dag. Imidlertid er det bare noen få selskaper som fanger opp den fulle verdien som data og analyse kan låse opp. Mange tradisjonelle produsenter, ikke minst i Norge, er ennå ikke datadrevne i det hele tatt. Hvorfor det?

Veksten av tradisjonelle produsenter har utviklet seg ad hoc innenfor de ulike delene som utgjør produksjonsverdikjeden. Dermed bruker virksomheter ulike systemer, prosesser og strukturer innenfor verdikjeden. Mange produksjonslinjer ser fortsatt ut som de som gjorde for flere tiår siden. Vedlikehold skjer manuelt, arbeidere overvåker maskineriet og oppsett av forskjellige produktlinjer gjøres for hånd. Produksjon ligger bak mange andre sektorer, og eldre systemer er utbredt.

Mange produsenter sitter fortsatt fast i regnearkanalyse og beslutningstaking basert på magefølelsen. I dagens stadig mer komplekse verden er ikke denne tilnærmingen bærekraftig. Vi har kunder med 30 000 underleverandører; intet menneskelig øye kan identifisere mønstre eller trekke verdifulle konklusjoner fra så høye tall.

Våre globale muskler, kombinert med bransjeekspertise og lokal tilstedeværelse gjør oss til en pålitelig partner. Vår erfaring innen dataempowerment, som ofte blir undervurdert, er også vanskelig å slå.
Digital nyoppfinnelse av produksjon

Uten delte data som kobler sammen de ulike siloene i verdikjeden, hindrer organisasjoner sin egen evne til å få sanntidsinnsikt, og til å samarbeide og reagere raskt når kravene endres eller forsyningskjeden trenger justeringer. Videre mangler de også synligheten som kreves for å møte ESG-krav gjennom hele verdikjeden.

Samtidig gjør teknologiske kraftsentre som AWS og Intel skyen og digitale verktøy både tilgjengelige, rimelige og skalerbare. De er motorene som gjør at AI- og ML-modeller kan distribueres raskt, sikkert og kostnadseffektivt. AI gjør allerede en forskjell ved å forutsi når maskiner trenger vedlikehold eller reparasjoner. Dette gjør det mulig for produsenter å gjøre endringer som reduserer risikoen for problemer med maskinparken.

Mens produsenter bekymrer seg for å klare seg gjennom de tøffe tidene, er en robust forsyningskjede og verdikjede innen rekkevidde. Cognizant har jobbet i mange prosjekter der digitalisering gjør det mulig å finne opp produksjonsprosesser på nytt, som for en internasjonal produsent hvor vi implementerte en industriell IoT-plattform. Våre globale muskler, kombinert med bransjeekspertise og lokal tilstedeværelse gjør oss til en pålitelig partner. Vår erfaring innen dataempowerment, som ofte blir undervurdert, er også vanskelig å slå.

Økende råvarekostnader, utfordringer innen forsyningskjede og logistikk, samt problemer med å skaffe nok kompetent arbeidskraft, er fortsatt utfordrende, ikke minst midt i den uforutsigbare sikkerhetssituasjonen i Europa. En produsents digitale evne er en forutsetning for suksess; tradisjonelle produsenter går glipp av fordelene ved å være datadrevne ved å motstå endringer eller innføre dem for sakte.

Nå er tiden inne for å ta tak i utfordringene; å stå stille er ikke et alternativ i tider med uro. Så forbered deg på (eller simuler) det verste og ta fleksible og raske datastøttede beslutninger. Da vil du vokse der andre strever.

Last ned whitepaper "Time for Industry 4.0"

 

 


Stig Martin Fiskå

Head of Artificial Intelligence, Data, IoT & Industry 4.0, Cognizant Nordics

Stig Martin Fiskå

Nordisk forretnings- og kommersiell leder for tjenesteområdene kunstig intelligens, data & analyse, Internet of Things (IoT) og Industry 4.0. Ansvarlig for vekst, forretningsutvikling, ansettelse, tankeledelse, del av ledergruppen, løsnings- og markedsstrategier.I fokus

De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter