Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Yngre generasjoner krever bærekraftige produkter og løsninger. Veien til omstilling handler om holdninger og smart digital endring.

Bærekraft er megatrenden i alle næringer, og handelsnæringen er viktig for at Norge skal nå sine klimamål. Ifølge regjeringen.no er varehandelen ansvarlig for ni prosent av den samlede verdiskapingen på fastlandet, og er en betydelig arbeidsgiver med 370.000 ansatte i over 71.000 virksomheter.

- Selv om sektorens direkte utslipp er sammenlignbar med de fleste andre næringer, er handelsnæringen en viktig aktør for å skape varige endringer. Varehandelen kan gjøre en stor positiv forskjell ved å stille krav til miljø og etikk ved innkjøp, gjennom smartere logistikk og med grønnere produksjon, sier Shahid Skar, Norgessjef i Cognizant.

Miljøgrep svarer på kravene fra kunder som er blitt mer miljøbevisste og samfunnsansvarlige når de velger hvor de skal handle. Det møter forventningene til ansatte i kjedene. Det tvinger leverandørene til å i enda større grad ta valgene som er mest bærekraftige når de produserer og frakter varer.

- Klima og bærekraft er på agendaen i styrene til alle større bedrifter i Norge. Særlig varehandelen har tatt ansvar og mange går i front, sier Norgessjef i Pearl, Bernhard Olsen.

For å hjelpe handelsnæringen bedre lykkes med bærekraftige digitale endringer har SAP-eksperten Pearl inngått samarbeid med den globale IT-konsulentkjempen Cognizant.

Må frakte mindre luft

Når det kommer tiltakene som varehandelen kan prioritere, kan dette grovt sett deles i tre hoved-seksjoner:

  • I egen drift: Integrere bærekraft i firmakulturen, gjennomføre miljøsertifiseringer, sikre at eiendomsmassen er så energigjerrig som mulig, foretrekke den mest miljøriktige transporten, og legge til rette for kildesortering og smartere avfallshåndtering.
  • I varene og produktene som tilbys: Ta en tydelig posisjon gjennom hva som tilbys, og stille krav til leverandørene gjennom hele verdikjeden. Foretrekke de leverandørene som har de mest samfunnsansvarlige rutinene knyttet til valg av råvarer, produksjon, forpakning, frakt og deretter avfallshåndtering/muligheten til gjenbruk.
  • For å hjelpe kundene ta bedre valg: Sikre at de miljøriktige alternativene er konkurransedyktige i pris, at de plasseres slik at de er lett tilgjengelige uansett kanal, og legge til rette for en effektiv sirkulærøkonomi. I dette ligger også en viktig jobb knyttet til informasjon og veiledning.

- Mange ville blitt overrasket hvis de visste hvor mye luft som kjøres rundt på norske veier fordi lastebiler ikke lastes bedre. Bærekraft må være en faktor i alle beslutninger. Det må gjennomsyre verdikjedene, sier Olsen.

Kundene vil ha bærekraftig kvalitet

En sirkulærundersøkelse som Forbrukerrådet presenterte i september 2021 viser at forbrukere ønsker å ta miljøbevisste valg og foretrekker holdbare kvalitetsprodukter. De yngre leder an og har den høyeste prosentandelen av de som ønsker å bidra i overgangen til et mer bærekraftig samfunn.  

- For å møte forventningene handler det mye om samarbeid. Internt i kjedene, på tvers av deres verdikjeder, og ved å gjøre kundene til en del av løsningen. Da kreves smart bruk av data, sier Skar.

Løsningen heter i tekniske termer en digital tjenesteplattform. Dette kan oppfattes som et nav på toppen av alle applikasjoner som samler alle data, og gjør dem enkelt tilgjengelig for å skape nye tjenester og apper.

- Den norske varehandelen er langt fremme i å ta i bruk ny teknologi, og den digitale tjenesteplattformen er en forutsetning for å ta i bruk nyskapende teknologi som kunstig intelligens, tingenes internett og maskinlæring. Dette er viktig for å ta opp konkurransen med de nye globale aktørene som har fleksible forretningsmodeller gjennom sine digitale salgskanaler, sier Olsen.

Færre returer, mindre svinn

Fremtidens forretningsmodeller vil i stor grad inneholde nøkkelord som digitale markedsplasser og -økosystem, og vi vil se langt flere eksempler av smart delingsøkonomi og nye typer panteordninger som legger til rette for mer ombruk og gjenbruk.

- For å komme dit må vi forbedre arbeidsformer, prosesser og hvordan vi kommuniserer. Alle tjenester skal være bærekraftige. Det må bygges inn i alt vi gjør, og i alle tjenester, sier Skar.  

         - I følge Cognizants nyeste forskning er grønn drift lønnsom drift. Les mer her.

Pearl og Cognizant sin rolle er å skape endring gjennom å styrke kundenes evne til å drive bedre og mer effektivt, og komme til markedet med mer fremtidsrettede tjenester.

- Her vet vi at mange er opptatt av å komme opp med konsept som minsker svinnet og gir færre returer. I klesbransjen vet vi jo at mange av aktørene til enhver tid har 20 prosent av varelageret sitt på vei tilbake som returer fra kundene. Her ligger det et enormt potensial til å tenke smartere, sier Olsen. 

Utnytte data bedre i logistikk-kjeden

Olsen og Skar er begge opptatt av at teknologien skal bidra til at færre ressurser brukes. Og akkurat det å bruke mindre ressurser er den beste veien til et mer bærekraftig samfunn.

- Det er viktig å ta ned logistikk-behovet og bidra til at mindre mat må kastes. Det største varelageret til varehandelen er det som allerede finnes i butikkene, og her kan det finnes mange smarte muligheter til å levere ut fra butikk fremfor store sentrallager, sier Olsen.

- Da må kjedene har sanntidsinnsikt fra sine data for å vite hvilke varer som er hvor til enhver tid. Her kan mye også forutses ved å studere kundenes kjøpemønster for å planlegge bedre, og sørge for at varene kan plasseres på steder slik at svinnet reduseres. Det kreves en tydelig digital tråd gjennom alle prosesser og systemer for å bruke minst mulig ressurser for å få produktene ut til kundene. Data er nøkkelen, sier Skar.

Olsen fremhever at den norske kulturen har mye å si her for å skape oppsiktsvekkende nye løsninger.

- Vi har en tillitskultur i Norge som er viktig når det skal lages nye tjenester. Det gjør at vi kan involvere kundene på et tidlig tidspunkt og skape tjenestene som møter ønskene og behovene i større grad, sier Olsen.


Cognizant Nordics

Våre eksperter bidrar med spennende informasjon om hva som rører seg innenfor teknologi og innovasjon.I fokus

De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter