carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Service Desk

Hva er en servicedesk?

En servicedesk er et problemløsende kontaktpunkt mellom en leverandør av IT-tjenester og brukerne av disse. Servicedesker kan håndtere hverdagslige IT-hendelser, forstyrrelser (som strømbrudd), samt planlagte og ikke-planlagte tjenesteendringer. En servicedesk bruker vanligvis et saksbehandlingssystem, som administrerer både interne og brukerrettede supportavdelinger. Dagens servicedesker bruker generelt skybasert—og til og med AI-basert—programvare for effektivt å håndtere arbeidsmengden.

Hva er forretningsfordelene med en servicedesk?

Fordelene med en godt administrert servicedesk—spesielt en som bruker skybasert og/eller AI-basert saksbehandlingssprogramvare—inkluderer:

  • Raskere saksbehandlingstider. En strømlinjeformet eskaleringsvei for supportsaker kan redusere arbeidsmengden for ansatte.
  • Gap management. Sanntids identifikasjon av supporthull kan gi handlingsbar innsikt som optimaliserer brukerens reise.
  • Brukerengasjement. Problemløsingsprosessen kan omfatte tilpassede brukerhilsener, automatiserte e-postmeldinger og oppdateringer og automatiske svar.
  • Effektiv arbeidsflyt. Prioritere, administrere og eskalere brukerforespørsler med tilpassede sakskategorier og automatisk saksruting.
  • Ledelsesrapportering. Ende-til-ende-sporing/rapportering og enkle dashboards gir ledelsen oversikt over alle henvendelser.
  • Flere tilgangspunkter. Du kan samle saker fra flere brukerkilder—telefon, nettportal, e-post, endepunktmonitorer eller mobilapper.
  • Selvbetjening. Brukere kan bli mer effektive og produktive med brukervennlige og lett tilgjengelige selvbetjeningsfunksjoner.

Tilbake til

Ordliste