Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Service desk

Hva er en servicedesk?

En servicedesk er kontaktpunktet for problemløsning mellom en leverandør av IT-tjenester og brukerne. Servicedesken kan håndtere daglige IT-hendelser, driftsforstyrrelser (for eksempel strømbrudd) samt planlagte og uplanlagte tjenesteendringer. En helpdesk bruker vanligvis et "ticket"-system for å håndtere både interne og brukerrettede supportavdelinger. Dagens servicedesker bruker vanligvis skybasert – og til og med AI-basert – programvare for å håndtere arbeidsmengden på en effektiv måte.

Hva er de forretningsmessige fordelene med en servicedesk?

Fordelene med en godt administrert servicedesk – særlig en som bruker skybasert og/eller AI-basert programvare for billetthåndtering – er blant annet:

  • Raskere saksbehandlingstider. En strømlinjeformet eskaleringsvei for support kan redusere de ansattes innsats.
  • Håndtering av mangler. Identifisering av mangler i sanntid kan gi innsikt som kan brukes til å optimalisere brukerreisen.
  • Brukerengasjement. Problemløsningsprosessen kan omfatte tilpassede brukerhilsener, automatiserte e-poster og oppdateringer og skriptbaserte svar.
  • Effektiv arbeidsflyt. Prioriter, håndter og eskaler brukerforespørsler med tilpassede sakskategorier og automatisk saksruting.
  • Ledelsesrapportering. Gjennomgående sporing/rapportering og enkle dashbord gir ledelsen oversikt over alle serviceforespørsler.
  • Flere tilgangspunkter. Du kan samle inn tickets fra flere brukerkilder – telefon, nettportal, e-post, endepunktsmonitorer eller mobilapper.
  • Selvbetjening. Brukerne kan bli mer effektive og produktive med brukervennlige og lett tilgjengelige selvbetjeningsfunksjoner.
Utvalgt innhold om servicedesk


Tilbake til ordlisten