Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Service desk

Hva er en servicedesk?

En servicedesk er et problemløsende kontaktpunkt mellom en leverandør av IT-tjenester og brukerne av disse. Servicedesker kan håndtere hverdagslige IT-hendelser, forstyrrelser (som strømbrudd), samt planlagte og ikke-planlagte tjenesteendringer. En servicedesk bruker vanligvis et saksbehandlingssystem, som administrerer både interne og brukerrettede supportavdelinger. Dagens servicedesker bruker generelt skybasert—og til og med AI-basert—programvare for effektivt å håndtere arbeidsmengden.

Hva er forretningsfordelene med en servicedesk?

Fordelene med en godt administrert servicedesk—spesielt en som bruker skybasert og/eller AI-basert saksbehandlingssprogramvare—inkluderer:

  • Raskere saksbehandlingstider. En strømlinjeformet eskaleringsvei for supportsaker kan redusere arbeidsmengden for ansatte.
  • Gap management. Sanntids identifikasjon av supporthull kan gi handlingsbar innsikt som optimaliserer brukerens reise.
  • Brukerengasjement. Problemløsingsprosessen kan omfatte tilpassede brukerhilsener, automatiserte e-postmeldinger og oppdateringer og automatiske svar.
  • Effektiv arbeidsflyt. Prioritere, administrere og eskalere brukerforespørsler med tilpassede sakskategorier og automatisk saksruting.
  • Ledelsesrapportering. Ende-til-ende-sporing/rapportering og enkle dashboards gir ledelsen oversikt over alle henvendelser.
  • Flere tilgangspunkter. Du kan samle saker fra flere brukerkilder—telefon, nettportal, e-post, endepunktmonitorer eller mobilapper.
  • Selvbetjening. Brukere kan bli mer effektive og produktive med brukervennlige og lett tilgjengelige selvbetjeningsfunksjoner.
Utvalgt innhold om servicedesk


Tilbake til ordlisten