carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

R Språk

Hva er R?

R er et gratis, åpen kildekode programmeringsspråk som dataforskere, datautvinnere og statistikere bruker for å analysere data. Det leveres med en stor samling verktøy for dataanalyse. R-funksjoner inkluderer klassiske statistiske tester, lineær og ikke-lineær modellering, klassifisering, tidsserie-analyse og gruppering, samt grafiske analyseteknikker.

Hva er forretningsfordelene med R?

R ble designet for å gjøre komplekse dataanalyser og anslag raskere og enklere. Dets maskinlæringsverktøy kan evaluere algoritmer og forutsi fremtidige hendelser. “Data wrangling”-verktøy brukes til å rydde opp i komplekse, rotete datasett og klargjøre dem for analyse. Det leveres også med verktøy som muliggjør datavisualisering, analyse og representasjon.

Tilbake til

Ordliste