Skip to main content Skip to footer

Å forstå prediktive data

De fleste automatiserte maskinlæringsplattformene tar bare kjente, eksisterende modellstrukturer og prøver å få data til å passe inn i dem. Disse resultatene er basert på korrelasjon, ikke årsakssammenheng, og mangler de riktige handlingsrettede innsiktene og modellene for å forklare spådommene som gjøres. Resultatene identifiserer ikke kvaliteten på adferd i dataene som er prediktive av natur.
Cognizant Causality Service bruker prediktiv analyse og dens antagelsesfrie motor for å lære, forstå og tilpasse konklusjonene sine. Dette lar kundene våre avdekke skjevheter og utnytte prediktive signaler i dataene sine for raskt å nullstille det som betyr mest: å identifisere de beste handlingene for å oppnå forretningsresultater.
Den skybaserte analyseløsningen reduserer kapitalkostnadene med $30 millioner

AI-analyseløsningen vår hjalp også gruveoperatører med å overvåke gjennomstrømning og effektivitet ved å se hovedårsaken til lavere avkastning på nesten sanntidsbasis.

h

Vår tilnærming

Å forstå data er ofte komplekst. Å håndtere partiskhet og kausalitet krever en praktisk, velprøvd matematisk tilnærming. Kausalitetsmotoren vår forenkler prosessen, reduserer partiskhet og gir strategiske og taktiske handlinger som respons på endring.
Du kan identifisere sammenhenger i variablene og bygge en tilpasset modell. Deretter bearbeider, trener og korrigerer modellen seg selv, og gir sanne årsaksfaktorer.
Motoren oppdager hvilke variabler, blant tusenvis, som er de beste prediktive driverne for det brukerdefinerte forretningsmålet. Den oppdager kombinasjonseffekter på kraftig vis, der faktorer som er svake prediktorer hver for seg, er sterke prediktiver satt i kombinasjon med andre. Dette systemet gir automatisk flere ulike anbefalinger for å nå det ønskede målet.

Få svar på spørsmålene dine

Våre kunder kontakter oss for at vi skal hjelpe dem å finne nye måter å jobbe med teknologi på.

Skriv inn gyldig navn.
Skriv inn en gyldig e-post adresse.
Skriv inn et gyldig firmanavn.
Skriv inn gyldig telefonnummer.

Dette nettstedet er beskyttet av reCAPTCHA og Googles personvernregler og vilkår for bruk gjelder.