carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Product Lifecycle Management

Hva er product lifecycle management?

Product Lifecycle Management (PLM) er prosessen med å samle inn, analysere og dele informasjon om produkter—fra design til produksjon, salg, bruk, reparasjon og kasting eller resirkulering. Digital PLM strekker datautvalget videre utenfor virksomheten til å informere om hvordan kunder bruker et produkt i den virkelige verden.  

Hva er forretningsfordelene med product lifecycle management?

Analysen og delingen av PLM-data hjelper produsenter til raskt å tilpasse design og introdusere nye funksjoner for å møte skiftende markedsbehov raskere og billigere enn konkurrentene. Ved å legge kundens stemme til data som er lagret i PLM-systemer, muliggjør digital PLM nye forretningsmodeller, for eksempel salg av analytiske data, for å hjelpe kundene med å utnytte produktene bedre.

Tilbake til

Ordliste