carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Omnikanal markedsføring

Hva er omnikanal markedsføring?

Omnikanal markedsføring er en strategi der all markedsføringsinnsats, kontaktpunkter og salgssteder samarbeider for å skape en sømløs kjøpsopplevelse for forbrukeren, med mål om å effektivisere—i stedet for å avbryte—kjøpsrutinene deres . Omnikanal markedsføring setter forbrukeren i sentrum av markedsføringsøkosystemet, og overlapper kanalene som forbrukeren bruker. En typisk omnikanal markedsføringstrategi kan omfatte innhold på nettstedet, blogginnlegg, organisk sosiale medier, e-post og tekstmarkedsføring, retargeting, betalt annonsering, henvisninger og anmeldelser.

Hva er forretningsfordelene med omnikanal markedsføring?

Ved å investere i riktig omnikanalstrategi og transformere kundeinteraksjoner, kan en organisasjon realisere viktige fordeler, inkludert:

  • Smartere investeringer. Unngå å bare jage etter konkurrentene eller å implementere en ny teknologi, fordi det er det siste skrik, og implementer i stedet løsninger som er datadrevne og utvidbare.
  • Helhetlig tilnærming. Omnikanal transformasjon foregår på tvers av en hel organisasjon og inkluderer å analysere forretningspåvirkning, å sette nye retningslinjer og sikre at riktig team er på plass.
  • Hastighet til markedet. Fordi relevans for kundene er kjernen i transformasjon av alle kanaler, kan en organisasjon raskt levere nye opplevelser til markedet, og deretter lære av dem og gjøre justeringer.
  • Forbrukerengasjement. I en verden mettet med digitalt innhold, bidrar en omnikanalstrategi til å sikre at hvis en forbruker blir distrahert fra en form for markedsføringstaktikk, vil en annen form være der som en sikkerhetskopi.

Tilbake til

Ordliste