carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Evolusjonær algoritme

Hva er en evolusjonær algoritme? 

En evolusjonær algoritme er et evolusjonært AI-basert dataprogram som løser problemer ved å benytte prosesser som etterligner hvordan levende ting oppfører seg. Som sådan bruker den mekanismer som vanligvis er forbundet med biologisk evolusjon, som reproduksjon, mutasjon og rekombinasjon. 

Evolusjonære algoritmer fungerer i en darwinistisk-lignende naturlig seleksjonsprosess; de svakeste løsningene elimineres mens sterkere, mer levedyktige alternativer beholdes og vurderes på nytt i neste evolusjon—med mål om å komme frem til optimale tiltak for å oppnå de ønskede resultatene.

Hva er forretningsfordelene med evolusjonære algoritmer?

Flere forretningsfordeler er knyttet til evolusjonære algoritmer, inkludert:

  • Økt fleksibilitet. Evolusjonære algoritmekonsepter kan modifiseres og tilpasses for å løse de mest komplekse problemene mennesker møter og oppfylle ønskede mål.
  • Bedre optimalisering. Den store "mengden" av alle mulige løsninger blir tatt med i betraktningen. Dette betyr at algoritmen ikke er begrenset til en bestemt løsning.
  • Ubegrensede løsninger. I motsetning til klassiske metoder som presenterer og prøver å opprettholde en enkelt beste løsning, inkluderer evolusjonære algoritmer flere potensielle løsninger på et problem og kan presentere disse. 

Tilbake til

Ordliste