Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Evolusjonær algoritme

Hva er en evolusjonær algoritme? 

En evolusjonær algoritme er et evolusjonært AI-basert dataprogram som løser problemer ved å benytte prosesser som etterligner hvordan levende ting oppfører seg. Som sådan bruker den mekanismer som vanligvis er forbundet med biologisk evolusjon, som reproduksjon, mutasjon og rekombinasjon. 

Evolusjonære algoritmer fungerer i en darwinistisk-lignende naturlig seleksjonsprosess; de svakeste løsningene elimineres mens sterkere, mer levedyktige alternativer beholdes og vurderes på nytt i neste evolusjon—med mål om å komme frem til optimale tiltak for å oppnå de ønskede resultatene.

Hva er forretningsfordelene med evolusjonære algoritmer?

Flere forretningsfordeler er knyttet til evolusjonære algoritmer, inkludert:

  • Økt fleksibilitet. Evolusjonære algoritmekonsepter kan modifiseres og tilpasses for å løse de mest komplekse problemene mennesker møter og oppfylle ønskede mål.
  • Bedre optimalisering. Den store "mengden" av alle mulige løsninger blir tatt med i betraktningen. Dette betyr at algoritmen ikke er begrenset til en bestemt løsning.
  • Ubegrensede løsninger. I motsetning til klassiske metoder som presenterer og prøver å opprettholde en enkelt beste løsning, inkluderer evolusjonære algoritmer flere potensielle løsninger på et problem og kan presentere disse. 
Utvalgt innhold med evolusjonære algoritmer


Tilbake til ordlisten