carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Evolusjonær beregning/Evolusjonær AI

Hva er evolusjonær beregning/evolusjonær AI?

Evolusjonær beregning (EC) er inspirert av naturlig evolusjon. I motsetning til de fleste teknikker innen ingeniørfag og design, hvor mennesker kommer med den beste mulige løsningen, feilsøker den og distribuerer den, gir evolusjonær AI bedrifter en måte å automatisk komme med nye, kreative løsninger— ofte løsninger som er for komplekse eller uvanlige til mennesker å oppdage.

Med evolusjonær beregning definerer menneskelige ingeniører hvordan kvaliteten på potensielle løsninger måles (dvs. egnetheten) og hva slags løsninger som er mulige (dvs. søkeområdet). Gitt slike definisjoner, kan ingeniørfag, helsetjenester, biovitenskap, forsikring eller forretningsproblemer løses ved hjelp av evolusjonær programmering. Eksempler inkluderer nevrale nettverksarkitekturer, vekstoppskrifter for planter, elektriske kretser eller til og med fotballplaner. Blant de mulige løsningene vil evolusjonære algoritmer sikte seg inn på de med best kvalitet. Evolusjonære teknikker er ideelle for enhver kompleks analyse der det ikke er mulig for folk å evaluere alle de variable interaksjonene i tide.

Prosessen begynner med en innledende populasjon av mulige løsninger, så vidt forskjellige som mulig. Hver løsning blir evaluert, og løsningene rangeres. De minst nyttige løsningene blir fjernet og erstattet med avkom av de mest nyttige løsningene, dannet ved å mutere og rekombinere dem. Evaluering-valg-rekombinasjonssløyfen gjentas og skaper gradvis bedre kandidater til tilfredsstillende løsninger er funnet.

Hva er forretningsfordelene med evolusjonær beregning/evolusjonær AI?

Bedrifter som tar sikte på å forbedre design eller prosesser er forståelig nok overveldet når antall variabler vokser større enn omtrent 15. Disse variablene samhandler ofte og skaper et søkeområde på millioner av mulige løsninger, eller mer. I disse tilfellene er det ikke lenger mulig for mennesker å håndtere så mange variabler, men evolusjonær beregning er en utrettelig løsningsgenererende motor som kan.

Ofte er resultatene funnet av evolusjonær AI ikke bare levedyktige, men også overraskende. Vær oppmerksom på at disse ikke er konstruert eller designet av mennesker. Likevel gir de unike løsninger på problemer som er definert av mennesker, og utvider derfor deres evne til å løse problemer. Cognizants patenterte evolusjonære beregningsløsning er kraftig nok til å løse noen av verdens mest komplekse forretningsproblemer. Det er også iboende parallelliserbart, noe som gjør det mulig å evaluere millioner av potensielle løsninger over tusenvis av prosessorer, noe som betyr at den kan skaleres til veldig store problemer.

Back To

Ordliste