Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Datautvinning

Hva er datautvinning?

Datautvinning er prosessen med å undersøke store databaser for å se mønstre i data. Dette feltet er en kombinasjon av statistikk, avansert analyse og kunstig intelligens (AI) . Datautvinning hjelper bedrifter med å ta informerte beslutninger om fremtidige produkter eller tjenestetilbud, og forbedre forretningsprosesser og kundeengasjement.

Mens analyse er assosiert med generering og formidling av innsikt og framsyn i en industrialisert skala, skjer datautvinning for forretningsanalyse i innovasjons- og eksperimenteringsfasen, der dataforskere og analytikere finner skjulte mønstre i data og tester forretningshypoteser.

Hva er forretningsfordelene med datautvinning?

Enten bedrifter velger å bruke programvare for datautvinning eller har en avtale med en datautvinningbedrift (eksperter på hvordan man skalerer data), gir datautvinning flere forretningsfordeler, inkludert: 

  • Å forbedre beslutningstaking, planlegging og prognoser.
  • Å bidra til å redusere risiko, eksponering og kostnader.
  • Å åpne nye inntektsstrømmer og forbedre kundeforhold. 

I tillegg kan ulike typer organisasjoner oppleve forskjellige typer datautvinnings-transformasjon—med diskret datautvinningsstyring og teknikker—og realisere bransjespesifikke forretningsfordeler. For eksempel:

  • Detaljhandelen kan lære om kunders handledetaljer og vaner for å forbedre butikkoppsettet og kundeopplevelsene og øker fortjenesten.
  • Legemiddelfirmaer kan bestemme den beste behandlingen for kreftpasienter i sine kliniske studier, og helsepersonell kan motta varsler om pasienter som er i fare for opioidavhengighet.
  • Finans- og bankvirksomheter kan fastsette risikomodeller for pantelån og andre lån, samt oppdage svindel.
  • Salgs- og markedsføringsteam kan forbedre innholdet sitt, øke kundeengasjement- og tilfredsheten, samt målrette annonseringen og annen kampanjerelatert innsats mer nøyaktig.
Utvalgt innhold om datautvinning


Tilbake til ordlisten