carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Datautvinning

Hva er datautvinning?

Datautvinning er prosessen med å undersøke store databaser for å se mønstre i data. Dette feltet er en kombinasjon av statistikk, avansert analyse og kunstig intelligens (AI) . Datautvinning hjelper bedrifter med å ta informerte beslutninger om fremtidige produkter eller tjenestetilbud, og forbedre forretningsprosesser og kundeengasjement.

Mens analyse er assosiert med generering og formidling av innsikt og framsyn i en industrialisert skala, skjer datautvinning for forretningsanalyse i innovasjons- og eksperimenteringsfasen, der dataforskere og analytikere finner skjulte mønstre i data og tester forretningshypoteser.

Hva er forretningsfordelene med datautvinning?

Enten bedrifter velger å bruke programvare for datautvinning eller har en avtale med en datautvinningbedrift (eksperter på hvordan man skalerer data), gir datautvinning flere forretningsfordeler, inkludert: 

  • Å forbedre beslutningstaking, planlegging og prognoser.
  • Å bidra til å redusere risiko, eksponering og kostnader.
  • Å åpne nye inntektsstrømmer og forbedre kundeforhold. 

I tillegg kan ulike typer organisasjoner oppleve forskjellige typer datautvinnings-transformasjon—med diskret datautvinningsstyring og teknikker—og realisere bransjespesifikke forretningsfordeler. For eksempel:

  • Detaljhandelen kan lære om kunders handledetaljer og vaner for å forbedre butikkoppsettet og kundeopplevelsene og øker fortjenesten.
  • Legemiddelfirmaer kan bestemme den beste behandlingen for kreftpasienter i sine kliniske studier, og helsepersonell kan motta varsler om pasienter som er i fare for opioidavhengighet.
  • Finans- og bankvirksomheter kan fastsette risikomodeller for pantelån og andre lån, samt oppdage svindel.
  • Salgs- og markedsføringsteam kan forbedre innholdet sitt, øke kundeengasjement- og tilfredsheten, samt målrette annonseringen og annen kampanjerelatert innsats mer nøyaktig.

Tilbake til

Ordliste

We'd like your feedback to help improve the website.

Give feedback No, thank you