carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Kunstig intelligens

Hva er kunstig intelligens?

AI er området innen informatikk som fokuserer på å simulere menneskelig intelligens. AIs sanne betydning kommer fra å kombinere rasjonelle, emosjonelle og kognitive nivåer av intelligens i en større prosess.

Hva er forretningsfordelene med kunstig intelligens?

AI starter en ny tidsalder med produktivitetsvekst, menneskelig og robotisk samarbeid og, viktigst av alt, den intuitiviteten forbrukerne søker. Kunstig intelligens angir mulighetsområder og gir personlig innsikt som driver innovasjon. Uansett om et selskap har en generell forretningsvekst, eller sesongmessig eller midlertidig vekst, gir AIs prediktive og skalerbare plattform bedrifter mulighet til å svare raskt og jevnt på kundenes behov, og på endringer i markedet. AI optimaliserer og moderniserer selskaper og hjelper dem til å tenke nytt om hvordan de gjør forretninger.

Tilbake til

Ordliste