Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Tilkoblet fabrikk

Hva er en tilkoblet fabrikk?

En tilkoblet fabrikk er en fabrikk som bruker sensorer og billig skybasert lagring og analyse for å analysere historiske og sanntidsdata fra produksjonsenheter og prosesser. Dette gir detaljert etterretning om produktivitet til riktig tid, effektivitet og avkastning av anlegg, og omhandler alt fra lagernivå til status for produksjonsmaskiner, til kapasitetsnivåer ved produksjonsanlegg.

Hva er forretningsfordelene med en tilkoblet fabrikk?

Intelligens fra tilkoblede fabrikker hjelper ledere å mer effektivt skifte produksjon mellom maskiner eller anlegg, bestille råvarer og prioritere produksjonsløp som gir tosifrede forbedringer i kostnader, effektivitet, avkastning og smidighet. Tilkoblede fabrikker muliggjør også “digitale tvillinger” av produkter og prosesser, for å øke kvaliteten og effektiviteten, og tjene penger på data om hvordan produktene presterer og hvordan kundene bruker dem.

Utvalgt innhold om tilkoblede fabrikker


Tilbake til ordlisten