carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Connected Factory

Hva er en tilkoblet fabrikk?

En tilkoblet fabrikk er en fabrikk som bruker sensorer og billig skybasert lagring og analyse for å analysere historiske og sanntidsdata fra produksjonsenheter og prosesser. Dette gir detaljert etterretning om produktivitet til riktig tid, effektivitet og avkastning av anlegg, og omhandler alt fra lagernivå til status for produksjonsmaskiner, til kapasitetsnivåer ved produksjonsanlegg.

Hva er forretningsfordelene med en tilkoblet fabrikk?

Intelligens fra tilkoblede fabrikker hjelper ledere å mer effektivt skifte produksjon mellom maskiner eller anlegg, bestille råvarer og prioritere produksjonsløp som gir tosifrede forbedringer i kostnader, effektivitet, avkastning og smidighet. Tilkoblede fabrikker muliggjør også “digitale tvillinger” av produkter og prosesser, for å øke kvaliteten og effektiviteten, og tjene penger på data om hvordan produktene presterer og hvordan kundene bruker dem.

Tilbake til

Ordliste