carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Cloud Deployment

Hva er cloud deployment? 

Cloud deployment er prosessen med å rulle ut en applikasjon gjennom en eller flere hosting-modeller — programvare som en tjeneste (SaaS), plattform som en tjeneste (PaaS) og/eller infrastruktur som en tjeneste (IaaS) — som utnytter skyen. Dette inkluderer arkitektur, planlegging, implementering og drift av arbeidsmengder i skyen.

Hva er forretningsfordelene ved cloud deployment?

Med en effektiv cloud deploymentsmodell oppnår en organisasjon mange fordeler, inkludert:

  • Raskere og enklere distribusjon. Automatiser bygg som distribuerer kode, databaser og applikasjonsreleaser, inkludert ressursklarering.
  • Kostnadsbesparelser. Kontroller kostnadene ved å bruke forbruksbasert pris og eliminer capex-tunge lokale miljøer.
  • Plattform for vekst. Utnytt den globale infrastrukturen som tilbys av skytjenesteleverandører (CSPer) for å sømløst utvide virksomheten til andre geografiske områder.
  • Nye digitale forretningsmodeller. Utnytt kontinuerlig release av funksjoner og tjenester fra CSPer, inkuber ny teknologi og innover digitale forretningsmodeller.
  • Bedriftens motstandsdyktighet. Som arkitekt for tilgjengelighet og feiltoleranse tilbyr og sikrer CSP-er katastrofegjenoppretting og forretningskontinuitet i applikasjoner for å gjøre virksomheten motstandsdyktig.
  • Smidighet og skalerbarhet. Bruk autoskalering og skalerbarhet for å møte krav i perioder med mye aktitvitet i virksomheten uten å måtte sørge for overkapasitet.
  • Geografisk rekkevidde. Få tilgang til applikasjoner fra hvor som helst, på hvilken som helst enhet, og utnytt ryggraden i CSP-ers tilkobling.
  • Operasjonell effektivitet. Bruk den iboende automatiseringen som er aktivert av skyen for å øke effektiviteten og redusere menneskelig innsats.
  • Et konkurransefortrinn.Utnytt infrastruktur som kode og utvikling, sikkerhet og drift (DevSecOps) for å redusere lanseringstiden for nye funksjoner og holde deg foran konkurrentene.
  • Myndiggjorte brukere. Øk produktiviteten ved å gi brukerne selvbetjeningsalternativer i skyen, for eksempel portaler, DevOps-pipeliner og administrasjonsdashboard og operasjonelle dashboards.

Utvalgt innhold om cloud Deployment

Tilbake til

Ordliste