carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Skyadministrasjon

Hva er skyadministrasjon?

Skyadministrasjon er styring av skyinfrastruktur  ved hjelp av verktøy, rammeverk og prosesser som vanligvis inkluderer overvåking, varsling, klargjøring, orkestrering, konfigurasjonsadministrasjon, kapasitetsstyring, applikasjonsytelsesadministrasjon, hendelses-/problem/endringsledelse, loggstyring, sikkerhets- og compliance-styring, DevOps pipeline-styring og så videre.

Hva er forretningsfordelene med skyadministrasjon?

Med effektiv skyadministrasjon oppnår en organisasjon mange fordeler, inkludert:

  • Robust styring.Sikre kontrollert skybruk og bedre synlighet ved å bringe inn teknologi, økonomisk sikkerhet og tjenestestyring.
  • Operasjonell effektivitet.Bruk automatisk styring av skyressurser for å redusere manuell inngripen og øke effektiviteten.
  • Sikkerhets- og compliancesituasjonen.Bruk kontinuerlig overvåking og styring for å redusere cybersårbarheter og sikkerhetstrusler og øke compliance.
  • Kontinuerlig optimalisering.Optimaliser budsjettering og forbedre utnyttelse/tildeling av ressurser, forbruk og ytelsesmåling.
  • Motstandsdyktighet og forretningskontinuitet.Fokuser på tilgjengelighet, feiltoleranse og katastrofegjenoppretting for å sikre virksomhetens motstandskraft.
  • Brukermyndiggjøring.Reduser behandlingstider og forbedre brukeropplevelsen med selvbetjeningsmodeller for forretningsbrukere, utviklere og ledelse.

Tilbake til

Ordliste