Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Plattformløsninger for skydata

Hva er en skydataplattform? 

En skydataplattform gjør det mulig å overføre organisasjonens dataøkosystem og bedriftsdata til skyen og bort fra tradisjonelle lokale datasentre eller datavarehus. For noen organisasjoner kan en skydataplattform ta form av multi-skymiljøer.

Hva er forretningsfordelene med en skydataplattform?

Fordelene med en skydataplattform inkluderer muligheten til å:

  • Raskt ta inn strukturerte og ustrukturerte data for å styrke analysen.
  • Raskt og enkelt skalere etter hvert som data- og analysebehovet utvikler seg.
  • Gjøre det lettere å lage en datasjø for å demokratisere data og dele dem hvor som helst og når som helst, både blant brukere som sitter på kontoret og de som jobber andre steder. Utnytt denne datarike informasjonen til meningsfull handlingsbar innsikt.
  • Forenkle IT-driftsmiljøer og reduser kostbare lisenser og vedlikehold som spiser opp IT-budsjetter. 
  • Gå fra kapitalkostnad (capex) til driftskostnad (opex); du betaler bare for tjenestene du bruker, noe som gjør det mindre kostbart og mer fleksibelt enn et lokalt datasenter.
  • Gjør det mulig for bedrifter å undersøke dataprosesser og personvernmetodologier på nytt.
  • Eliminerer så og si nedetid på utstyr på grunn av vedlikehold, skade eller tyveri.
Hvordan gjør en skydataplattform data mer verdifulle?

Data er overalt. AI er fremtiden. Men for å realisere verdien av AI og forbli konkurransedyktig, må en organisasjon gjøre data om til meningsfull innsikt. En skydataplattform akselererer reisen til å implementere et robust datagrunnlag, noe som gjør det mulig for virksomheter å kilde, strukturere og analysere dataene som betyr noe og levere virksomhetsomfattende intelligens på kortere tid og mindre kostnader enn tradisjonelle metoder. 

Hvordan forbedrer skydataløsninger forretningsinnsikt?

En skydataplattform øker omfanget og anvendeligheten av forretningsinnsikt ved å integrere strukturerte og ustrukturerte data og gjøre datamodeller enkelt delbare på tvers av avdelinger og divisjoner, og dermed bryte ned interne siloer. Den gjør alle data – strukturerte og ustrukturerte – til et forenklet økosystem med enhetlig tilgjengelighet og styring, noe som gjør det mulig å utføre analyser raskere og mer kostnadseffektivt. 

Plattformen øker mulighetene for interne team til å samarbeide og oppnå stordriftsfordeler. Den gir interessenter autoritet ved å bruke rolle- og sikkerhetsbaserte tillatelser for datavitere, forretningsbrukere, dataforvaltere, utviklere og administratorer for å gi dem mulighet til å analysere data, administrere bruken av dem og eksperimentere med et komplett spekter av analytiske use-caser. 

Fordelene med en enkelt plattform kan akselerere effektiviteten i å utføre teknisk due diligence, fremme brukeradopsjon og samarbeid og administrere infrastruktur. 

Hva er forholdet mellom en skydataplattform, analyse og AI?
  • En skydataplattform er den raskeste måten å implementere en analysedrevet arkitektur på. Det hjelper organisasjoner med å fullt ut operasjonalisere AI, hente all data som betyr noe for virksomheten og levere virksomhetsomfattende intelligens. Den resulterende innsikten gir organisasjoner effektiv bruk av data på tvers av organisasjonen.
  • En skydataplattform eliminerer behovet organisasjoner har for å kontinuerlig sy sammen teknologier når de søker å implementere funksjonell analyse og frigjør budsjett og ressurser som tidligere var låst til å administrere flere verktøy. Organisasjoner kan nå fokusere på å modernisere data for å akselerere effekten de kan ha, generere innsikt mye raskere og utnytte nye forretningsmuligheter – og gjøre alt mens du drar nytte av eksisterende teknologipartnerskap – og dermed akselerere reisen til AI.
Utvalgt innhold om skydataplattformer


Tilbake til ordlisten