carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Kausalitetsmotor

Hva er en kausalitetsmotor?

En kausalitetsmotor er en teknologiplattform som lærer, forstår og trekker konklusjoner basert på årsakssammenheng og ikke bare sammenhengen av datainput. Mens de fleste automatiserte maskinlæringsplattformer (autoML)   utvikler en algoritme og tester en modell med ønsket resultat i tankene, går en kausalitetsmotor forbi forhåndsoppfatninger og forhåndsbestemte algoritmer. Den vedtar først en hypotese som et resultat, og analyserer deretter enorme datamengder for å bestemme hvilke faktorer som passer best med det resultatet.

Hva er forretningsfordelene med en kausalitetsmotor?

En kausalitetsmotor gjør det mulig for forretningsbrukere å:

  • Bedre forstå og adressere skjevheter og prediktive signaler skjult i data.
  • Få riktig handlingsbar innsikt og modeller for å forklare spådommer og sikre kvalitetsnivået av prediktiv oppførsel i data.
  • Raskt finne ut hva som er viktigst i et datasett, og finne de beste tiltakene for å oppnå de ønskede forretningsresultatene.
  • Prioritere årsakssammenheng og relevante faktorer, og bli kvitt ikke-relevante korrelative faktorer, for å vite hva som driver bestemte resultater, og velge et effektivt tiltak for å oppnå dem.
  • Generere resultater selv i ustabile forretningsmiljøer, ignorere utliggere eller manglende data og raskt samle og tilpasse seg nye data.

Tilbake til

Ordliste