Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Applikasjonstransformasjon

Hva er applikasjonstransformasjon? 

Applikasjonstransformasjon er prosessen med å modernisere utdaterte applikasjoner for å imøtekomme dagens krav, ved å bringe virksomhetskritiske gamle applikasjoner til moderne infrastrukturer og teknologiutnyttelse. 

Hva er forretningsfordelene med applikasjonstransformasjon?

Applikasjonstransformasjon gjør det mulig for virksomhetskritiske applikasjoner å holde seg relevante og tilpasset moderne brukerforventninger — vanligvis ved å utnytte teknologier som sky og big data, samt prinsipper for DevOps og agil utvikling. Ved å utvikle seg fra "legacyapplikasjoner" til "alltid forbedre applikasjoner", kan bedrifter opprettholde sitt konkurransefortrinn, akselerere forbedringer og forbli fleksible når systemene endres. 

Utvalgt innhold om applikasjonstransformasjon


Tilbake til ordlisten