carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Applikasjonstransformasjon

Hva er applikasjonstransformasjon? 

Applikasjonstransformasjon er prosessen med å modernisere utdaterte applikasjoner for å imøtekomme dagens krav, ved å bringe virksomhetskritiske gamle applikasjoner til moderne infrastrukturer og teknologiutnyttelse. 

Hva er forretningsfordelene med applikasjonstransformasjon?

Applikasjonstransformasjon gjør det mulig for virksomhetskritiske applikasjoner å holde seg relevante og tilpasset moderne brukerforventninger — vanligvis ved å utnytte teknologier som cloud og big data, samt prinsipper for DevOps og agil utvikling. Ved å utvikle seg fra "legacyapplikasjoner" til "alltid forbedre applikasjoner", kan bedrifter opprettholde sitt konkurransefortrinn, akselerere forbedringer og forbli fleksible når systemene endres. 

Tilbake til

Ordliste