carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Applikasjonsrefaktoring

Hva er applikasjonsrefaktorering?

Applikasjonsrefaktorering er prosessen med å endre kildekoden til en applikasjon uten å endre applikasjonens eksterne oppførsel, for å forbedre noen av kodens ikke-funksjonelle egenskaper, som lesbarhet, kompleksitet, vedlikeholdbarhet og utvidbarhet.

Hva er forretningsfordelene med applikasjonsfaktorering?

Med applikasjonrefaktorering kan bedrifter:

  • Redusere kodekompleksitet som fører til raskere time to market
  • Redusere vedlikeholdskostnader og vedlikeholdstid
  • Enkelt legge til ny funksjonalitet.

Utvalgt innhold om applikasjonsrefaktorering

Tilbake til

Ordliste