carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Applikasjonsutvikling

Hva er applikasjonsutvikling? 

Applikasjonsutvikling er prosessen med å samle forretningskrav, designe, prototype, kode, teste, forbedre og feilsøke programvare.

Hva er forretningsfordelene med applikasjonsutvikling?

Et effektivt applikasjonsutviklingsmiljø gjør det mulig for en organisasjon å være tilpasningsdyktig ved hjelp av robuste arkitekturer, prosesstransformasjon og innovasjon. Det gir en robust avkastning som rettferdiggjør IT-investeringer.

Tilbake til

Ordliste