Skip to main content Skip to footer
  • /content/cognizant-dot-com/no/nb/glossary

Ingen resultater.

Mente du...

Eller prøv å søke etter et annet ord.

Agil prosjektledelse

Hva er agil prosjektledelse?

Agile prosjektledelsesprinsipper bruker korte utviklingssykluser som kontinuerlig beveger produkt- eller tjenesteutviklingsprosessen videre. Ved å dele store prosjekter inn i mindre oppgaver, kan teamene jobbe parallelt for å oppnå målene. Teammedlemmer kan svare raskt og effektivt på nye utfordringer uten å sette hele prosjektet i fare.

Hva er forretningsfordelene med agil prosjektledelse?

Forretningsfordelene er økt fleksibilitet, produktivitet og åpenhet. Her er noen eksempler:

  • Prosjektkontroll. Sprintmøter, åpenhet og bruk av Jira gir alle interessenter innsikt i hvert trinn i prosjektet. 
  • Risikoreduksjon. Agil prosjektledelse reduserer drastisk sjansen for ikke å nå mål siden teamet allerede tidlig i prosessen har et fungerende produkt.
  • Rask ROI. Den iterative prosessen leverer funksjoner trinnvis. Som et resultat av dette realiseres avkastningen tidlig i utviklingsprosessen.
  • Høyere produktkvalitet. Testing blir integrert og det gjennomføres jevnlige kontroller for å sikre at leveransen fungerer. Dette lar produktteamet gjøre nødvendige endringer underveis i utviklingsprosessen.
  • Kundeengasjement. Interessenter holdes involverte og engasjerte gjennom hele produktutviklingsprosessen som igjen gir raskere lanseringstid.
Utvalgt innhold om agil prosjektledelse


Tilbake til ordlisten