carrot carrot carrot Change Centers x cognizanti collaborators create-folder Data Science Decisive Infrastructure download download edit Email exit Facebook files folders future-of-work global sourcing industry info infographic linkedin location Mass Empowerment Mobile First our-latest-thinking pdf question-mark icon_rss save-article search-article search-folders settings icon_share smart-search Smart Sourcing icon_star Twitter Value Webs Virtual Capital workplace Artboard 1

Please visit the COVID-19 response page for resources and advice on managing through the crisis today and beyond.

Norway

No Results.

Did you mean...

Or try searching another term.

Agil prosjektledelse

Hva er agil prosjektledelse?

Agile prosjektledelsesprinsipper bruker korte utviklingssykluser som kontinuerlig beveger produkt- eller tjenesteutviklingsprosessen videre. Ved å dele store prosjekter inn i mindre oppgaver, kan teamene jobbe parallelt for å oppnå målene. Teammedlemmer kan svare raskt og effektivt på nye utfordringer uten å sette hele prosjektet i fare.

Hva er forretningsfordelene med agil prosjektledelse?

Forretningsfordelene er økt fleksibilitet, produktivitet og åpenhet. Her er noen eksempler:

  • Prosjektkontroll. Sprintmøter, åpenhet og bruk av Jira gir alle interessenter innsikt i hvert trinn i prosjektet. 
  • Risikoreduksjon. Agil prosjektledelse reduserer drastisk sjansen for ikke å nå mål siden teamet allerede tidlig i prosessen har et fungerende produkt.
  • Rask ROI. Den iterative prosessen leverer funksjoner trinnvis. Som et resultat av dette realiseres avkastningen tidlig i utviklingsprosessen.
  • Høyere produktkvalitet. Testing blir integrert og det gjennomføres jevnlige kontroller for å sikre at leveransen fungerer. Dette lar produktteamet gjøre nødvendige endringer underveis i utviklingsprosessen.
  • Kundeengasjement. Interessenter holdes involverte og engasjerte gjennom hele produktutviklingsprosessen som igjen gir raskere lanseringstid.

Utvalgt innhold om agil prosjektledelse

Tilbake til

Ordliste