Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Veidekkes prosjekt «Datasenter til sky» er stort og krevende, men en viktig forutsetning for fremtidig innovasjon. På kjøpet får konsernet bedre kostnadskontroll og betydelig bedre IT-sikkerhet.

Om du skal drifte IT-systemene i eget datasenter eller flytte alt opp i skyen og la en av de store skyleverandørene ta seg av driften er et spørsmål mange virksomheter sliter med å finne ut av.

 Entreprenørselskapet Veidekke var aldri i tvil.

– Vi startet vår skyreise for mange år siden, og selv om vi er «hybride» nå – med noe i eget datasenter og noe i skyen – så er vår visjon at alt snart skal ligge i skyen, sier Andre Hellum, COO IT Konsern hos Veidekke.

Andre Hellum, COO IT Konsern hos Veidekke.
Smidig gjennomføring av stort skyprosjekt

I forbindelse med prosjektet har Veidekke satt sammen et kompetanseteam bestående av ansatte fra både Cognizant og medarbeidere med ulike funksjoner i Veidekke.  

Prosjekt «datasenter til sky» som Veidekke nå gjennomfører sammen med IT-tjenesteleverandøren Cognizant er avgjørende for fremtidig innovasjon, mener Hellum.

Veidekke har nemlig store planer for hvordan fremtidens byggeplass skal se ut – med blant annet systemer som fagarbeiderne kan få tilgang til via mobiltelefon når de er ute på byggeplassene, for eksempel for å kunne ta bedre avgjørelser basert på innsikt i data. 

Camilla Magelssen Camilla Magelssen, Client Partner, Cognizant

– Dette er et svært spennende samarbeid for oss og et eksempel på hvordan store skyprosjekter kan gjennomføres på en smidig og god måte ved å ta med mennesker både fra IT og folk med god forretningsforståelse i planleggingen, sier Camilla Magelssen, Client Partner i Cognizant.

Hellum forteller at det å drifte løsningene i skyen gjør Veidekke i stand til å fokusere på sluttproduktet de skal levere ut til brukerne.

– Det akselererer digitaliseringsprosessene. Mens det tidligere kunne ta uker å spinne opp nye ressurser og sette opp ny infrastruktur, kan dette nå gjøres i løpet av minutter med noen tastetrykk. Det er viktig for oss å ha systemer som gjør at vi raskt kan rulle ut nye løsninger, at vi kan teste ut nye ting – og ikke minst at vi kan bygge det på en sikker måte.

God planlegging nødvendig når alt skal samles i skyen

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører, med mer enn 8000 ansatte. Selskapet utfører oppdrag innenfor blant annet veiarbeid, yrkesbygg og boligbygg og har en omsetning på rundt 38 milliarder kroner.

– Veidekke har veldig mange ulike systemer og plattformer, mange av dem har kommet til gjennom oppkjøp. Jeg har selv jobbet innenfor finans, og ser at byggebransjen er på langt nær like standardisert som finansbransjen. Det å modernisere IT-løsningene er derfor svært krevende, sier Hellum.

Selv om Veidekke begynte prosessen med å flytte IT-løsningene sine over til skyen for flere år siden, var status i 2021 at kun 30 prosent av løsningene lå i skyen. Målet er 100 prosent.

– Du kan ikke skru av datasenteret før alt er overført. Vi måtte derfor gjøre en grundig gjennomgang av hele systemporteføljen for å finne ut hvilke applikasjoner som skal flyttes over og når det skal gjøres.

Kartleggingen viste at mange av plattformene må konsolideres. Det gjaldt særlig de store og tunge kjerneplattformene, som systemene for økonomi, regnskap og prosjekteringsløsninger.

two women in server room


Slutt på store investeringskostnader for å bygge IT-løsninger

Skyen har gjort det mulig for Veidekke å bygge løsninger raskere og enklere enn tidligere. For eksempel har selskapet bygget det de kaller «innsiktsfabrikken», en løsning for å analysere data i skyen for å gi verdifull innsikt til forretningen.

– Det er veldig raskt å bygge denne typen løsninger når alt kjører på en moderne skyplattform der du kan velge og vrake fra en stor meny av plattformtjenester, sier Hellum.

For IT er dette en ny måte å tenke på, ettersom man slipper de store investeringskostnadene som tidligere fulgte med når nye løsninger skulle bygges. I stedet flyttes kostnadene over på driftsbudsjettet.

– Det gjør imidlertid at det er en del fallgruver, og vi har derfor jobbet tett med Cognizant rundt dette med «skyøkonomi». Når du betaler for forbruk, må du forstå hvordan du kjøper tjenestene – for eksempel at du kan spinne tjenester opp eller ned etter behov og betale for kun det du trenger.

Uovertruffen sikkerhet

I tillegg til enklere bygging av nye og fremtidsrettede tjenester, var forretningskontinuitet og sikkerhet blant de viktigste grunnene til at Veidekke går over på en skybasert infrastruktur.

Hellum mener dagens trusselbilde gjør at kravene til IT-sikkerhet er på et helt annet nivå nå enn for bare få år siden, og dette er også en viktig grunn til at Veidekke ikke ønsker å drifte løsningene selv.

– Etter en vurdering sammen med Cognizant falt valget på Microsoft Azure. Microsoft investerer enorme summer i Azure, noe verken vi eller mindre datasentre har mulighet til. Jeg mener det er umulig å opprettholde tilsvarende sikkerhet i eget datasenter som det du får hos en av de store skyleverandørene.

Det vil ta to til tre år før alt er flyttet over i skyen.

– Planen er at alt skal stå klart i 2024. Det har vært en krevende endringsreise, og partnerskap med tunge teknologileverandører som Cognizant har vært svært viktig for oss for å komme i mål, avslutter Hellum.


Cognizant Nordics

Våre eksperter bidrar med spennende informasjon om hva som rører seg innenfor teknologi og innovasjon.
I fokus

De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter