Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

I en verden i rask utvikling er det et økende fokus på bærekraft og behovet for å redusere vårt økologiske fotavtrykk. 

Vi har en klar ambisjon om å optimalisere virksomheten i den blå økonomien, ikke bare for å minimere miljøpåvirkningen, men også for å redusere kostnadene og skape nye verdier for både bedrifter og planeten.

Denne sektoren har et enormt potensiale, fra skipsfart og fiskeri til fornybar energi og marin bioteknologi. En ny teknologi som vil kunne dra stor nytte av havøkonomien, er generativ kunstig intelligens (generativ AI). I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvordan havets økonomi gir grobunn for vekst og bruk av generativ AI.

 

Den havbaserte økonomien, ofte omtalt som "den blå økonomien", omfatter en lang rekke næringer som er avhengige av ressursene og tjenestene fra verdenshavene.

Blå skipsfart

For å konkretisere ambisjonene våre kan vi ta utgangspunkt i et eksempel fra den virkelige verden - Los Angeles havn. Ved å iverksette optimaliseringstiltak har vi beregnet at utslippene fra denne store havnen kan reduseres med 11 megatonn hvert år. For å sette dette i perspektiv, tilsvarer det å ta 2391 vanlige amerikanske biler av veien hvert år.

Det sies ofte at selv små endringer kan utgjøre en betydelig forskjell. I sjøtransportens verden er dette spesielt sant. Ta for eksempel kaiutnyttelsesgraden - et mål på hvor effektivt kaiene i en havn utnyttes. En forbedring på bare 2 % av denne utnyttelsesgraden reduserer CO2-utslippene med 900 megatonn. Det betyr raskere snuoperasjoner for fartøyene, kortere ventetider og til syvende og sist en reduksjon i karbonavtrykket for hver enkelt tur.

Vår forpliktelse til å optimalisere blå transportdrift er ikke bare en visjon, det er en oppfordring til handling. Ved å utnytte teknologi, data og innovasjon kan vi revolusjonere måten varer fraktes gjennom havene på. Vårt mål er å gjøre bærekraftige transportmetoder til den nye normen, der effektivitet og miljøansvar går hånd i hånd.

Blå mat

Akvakultur, eller oppdrett av fisk og andre organismer som lever i vann, er en raskt voksende sektor innen havets økonomi. Når det gjelder bærekraftige fiskerier, kan AI-drevne modeller bidra til å utvikle strategier som sikrer at fiskebruket er miljømessig ansvarlig og økonomisk levedyktig.

Revolusjonerer produksjonsplanleggingen

Cognizant har inngått et samarbeid med Tidal, et prosjekt i Alphabets Moonshot Factory, for å demokratisere Tidals havinformasjonsplattform for akvakulturmarkedet.Partnerskapet utnytter Cognizants globale tilstedeværelse og dypt forankrede relasjoner i den blå økonomien, og har som mål å integrere Tidals banebrytende teknologi sømløst i akvakulturvirksomheten.

1. Automatisert fôring

2. Nøyaktig estimering av biomasse

3. Håndtering av lakselusutbrudd

4. Forbedre fiskehelsen

Med Tidals teknologi som er trent på over 900 terabyte videodata, 19,9 millioner observerte fisk og er 98 % nøyaktig, er oppdrettsnæringen klar til å gjøre datadrevne, bærekraftige og lønnsomme fremskritt. Samarbeidet mellom Tidal og Cognizant innen akvakultur kommer til å revolusjonere måten fiskeoppdrett drives på. Ved å analysere store datasett fra oseanografiske studier kan AI-modeller identifisere trender, forutsi miljøforandringer og til og med simulere marine økosystemer. Denne muligheten kan i stor grad forbedre vår forståelse av havene.

Google Cloud summit
For å lære og høre mer:

Besøk oss på Google Cloud Nordics 
Og bli med på vår Keynote-sesjon.
20. september, Banankompaniet, Stockholm


Cognizant Nordics

Våre eksperter bidrar med spennende informasjon om hva som rører seg innenfor teknologi og innovasjon.I fokus
De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter