Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Ved hjelp av innovativ teknologi kan oppdrettere løse de største utfordringene sine og ta fatt på en ny æra med datadrevet, bærekraftig og lønnsom fiskeproduksjon på så lite som to dager.

Ved å digitalt transformere virksomhetene sine, får havbruksnæringen ikke bare motstandskraft og fremtidssikres mot et uforutsigbart og raskt skiftende miljø, men blir også en del av løsningen på menneskehetens presserende problemer – fra matproduksjon til fornybar energi til klimaendringer. Gjennom å avkarbonisere havet og fremme dets helse, kan disse næringene bidra i betydelig grad.

Stig Martin Fiskå, Leder for Cognizant Ocean

"Vi er veldig fornøyde med samarbeidet vårt med Tidal, siden det gjør oss i stand til kollektivt å ta opp bærekraftsutfordringer og implementere helhetlige endringer på systemnivå sammen med kundene våre", sier Stig Martin Fiskå.

Takket være innovativ teknologi kan oppdrettere utnytte Tidals løsninger på fire nøkkelområder for å oppnå betydelige forbedringer. Disse områdene inkluderer mer nøyaktig estimering av biomasse, optimalisert fôring, estimering av lakselusnivåer på fisk og overvåking av generell fiskehelse.

Tiden for markedsimplementering er nå

Den revolusjonerende teknologien kombinerer kameraer, sensorer, kunstig intelligens og maskinlæring for å samle inn og analysere enorme mengder data. Disse dataene gir oppdrettere mulighet til å ta bedre og raskere beslutninger på tvers av ulike aspekter ved fiskeoppdrett. Ved å bygge et robust digitalt økosystem var det mulig å gå fra manuell overvåking og silo-løsninger til helhetlig verdikjedestyring. Dette førte til en forbedret beslutningsprosess for oppdrettere som igjen betød økt bærekraft og økonomiske fordeler.

Løsningene er teknologisk og kommersielt validert etter fire års arbeid med verdens største oppdrettsselskap for å sikre at systemet leverte resultater. Systemet er nå klart for kommersialisering og Tidal og Cognizant kan raskt legge grunnlaget for kundene sine ved å tilby både teknologien og en plattformstrategi som sømløst integreres med eksisterende systemer og kamerateknologi. Dette betyr at muligheter kan bli realitet innen 48 timer.

Teknologien gir innsikt i den uutnyttede kunnskapen fra fiskemæren. Det gir mulighet for integrering av alle aspekter av mæren – fra utsetting av fisk til opptak av fisk og alt i mellom. Stig-Martin Fiskå, leder for Cognizant Ocean, understreker at flere leverandører i årevis har forsøkt å løse utfordringer på de fire nøkkelområdene Tidals teknologi har adressert. Tidals suksess i dette testprosjektet utgjør imidlertid en betydelig forskjell for oppdretterne. «Det bransjen har drømt om lenge er nå en realitet», kommenterer Fiskå.

Løsningen består av et persepsjonssystem utstyrt med kameraer og miljøsensorer som kontinuerlig og autonomt fanger opp fiskenes aktivitet. Den inkluderer også en kontrollenhet for strøm og kommunikasjon og en navigasjonsenhet for å kontrollere kameraets bevegelse i mæren. I løpet av flere år med utvikling ble modellene trent ved å bruke over 900 terabyte med videoopptak. Disse mengdene med data gjorde det mulig å bygge nøyaktige modeller som forbedrer kjerneløsninger.

Teknologien muliggjør ulike fremskritt, for eksempel:

1. Fiskevekst: Overvåking av fiskebiomasse gjør det mulig å ta informerte bærekraftige beslutninger om hvordan man skal fôre fisken, hva man skal selge og når man skal høste basert på pålitelig innsikt. Tidals biomassedeteksjon gir et 98 % nøyaktig estimat av gjennomsnittlig daglig vekt uten behov for manuell innsats.

2. Fiskeinnsikt: Vår løsning hjelper oppdrettere med å automatisere fôring basert på viktige atferdsfunksjoner, hvorav noen skjer i løpet av millisekunder. Oppdrettere sparer betydelige utgifter ved å redusere matsvinn, forbedre fiskevekstmålinger, sikre riktige matmengder og redusere innvirkningen av fôr på havbunnen.

3. Fiskehelse: Å oppdage lakselus på fisken på et tidlig stadium og i sanntid øker fiskevelferd, kvalitet og utbytte. Tidals løsning identifiserer effektivt ulike former for lakselus, inkludert mobile lus, voksne hunner og voksne hunner med eggstrenger. Systemet gir også mulighet for trendanalyse. Tidal er blant få selskaper som er godkjent av Mattilsynet for å rapportere om lusenivåer.

4. Miljøsensorer: Overvåking av vannkvalitet – som oppløst oksygen og temperatur – hjelper oppdrettere med å identifisere sammenhenger mellom fiskehelse og det omkringliggende miljøet.

Cognizant spiller en viktig rolle i å integrere og implementere denne innovative teknologien. Vi tar sikte på å legge til et ekstra lag med intelligens, forbedre beslutningstaking og bærekraft. Målet er å redusere kostnader, øke effektiviteten og integrere teknologien sømløst i hele verdikjeden.

Stig Martin Fiskå forklarer: «Vi skal distribuere løsningen, bistå kunder med oppsett og integrasjoner, og håndtere alt relatert til løsningen, inkludert nettverk og support for hele verdikjeden for oppdrett.»

Han understreker at det å integrere hele verdikjeden kan ta lengre tid enn 48 timer, det er en integrasjonsprosess snarere enn magi. Craig Churchill, Chief Business Officer i Tidal forstår havbruksnæringens bunnlinjefokus og dens konstante søken etter nye løsninger for å redusere kostnadene per kilo og opprettholde optimale forhold for fisken. Han konkluderer: «Oppdretterne er kyndige forretningsfolk, og det vi tilbyr er et godt forretningsforslag».

Utover fiskemæren krever det en annen tilnærming å håndtere komplekse utfordringer innen bærekraftig akvakultur. Det gjør det nødvendig å ta hensyn til alle involverte interessenter, inkludert dyr, mennesker og naturen. Samarbeidet tar et helhetlig syn på bransjen, med en systemtenkende tankegang. Mens fiskemæren er en del av akvakulturverdikjeden, vurderer samarbeidet også myndigheter, fôrproduksjonsfabrikker, settefiskanlegg, prosesseringssentre, forhandlere og virkningen av disse aktivitetene på naturlige økosystemer.

Fiskå forklarer: «Ved å forstå rollene og interaksjonene mellom ulike interessenter, kan vi identifisere muligheter for intervensjon som spenner over og kobler sammen på tvers av hele verdikjeden – fra fôrproduksjon til detaljhandel med laks, og fra vannøkosystemer til lokalsamfunn. Vi utforsker hvordan teknologi kan ha en positiv innvirkning på naturen, bedrifter og mennesker.»


Cognizant Nordics

Våre eksperter bidrar med spennende informasjon om hva som rører seg innenfor teknologi og innovasjon.I fokus
De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter