Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Telekom er pålitelige tilkoblingspartnere for smartby-infrastrukturen – som kobler sammen mennesker og ting samt muliggjør bransjeløsninger. For å komme oppover i verdikjeden er det fem områder for å fokusere beslutninger og investeringer.

Smartbysystemer kan samle og analysere enorme mengder data fra flere kilder, inkludert videoovervåkingskameraer, intelligente trafikklys og andre IoT-enheter, ved å bruke det raske og responsive 5G-nettverket. Dette betyr at telekom spiller en frontlinjerolle i smartbybevegelsen.

Under pandemien var teleselskapene essensielle med tanke på for eksempel å kontrollere bevegelser, overvåke utallige parametere, identifisere nye hotspots og tildele helsetjenester på en intelligent måte.

Det finnes en klar mulighet for telekom til å bevege seg oppover i verdikjeden ved å fokusere på følgende områder:

Dataaggregering, analyser og innsikt

Ifølge estimater vil globale IoT-forbindelser nå 29,4 milliarder i 2030. Med tilkoblede enheter og sensorer som genererer zettabyte med data, er det en stor mulighet for telekommunikasjon til å samle disse dataene på toppen av nettverkene sine, og koble dataanalyse med edge computing for mer kontekstuelle og tidsriktige analyser og innsikt.

Sentralisert driftsstyring

Det er en mulighet for telekom til å fungere som et operativt knutepunkt, som administrerer og overvåker eiendeler i sanntid. Slik innsats kan inkludere et intelligent kontrollsenter for offentlig sikkerhet, verktøy, helsetjenester og andre aspekter, alt overvåket på en integrert måte.

 Vertikalspesifikke løsninger med IoT

Det finnes en rekke vertikalspesifikke use cases rundt smart transport, tilkoblede biler, smarte bygninger, helsetjenester og andre områder der telekom kan posisjonere seg som løsningsleverandører. For det første er helsevesenet et lukrativt felt for ekstern helseovervåking – deteksjon og analyse av helsedata for å muliggjøre prediktiv innsikt om pasienthelse, som bare vil bli viktigere i en post-pandemisk verden.

Administrerte tjenester

Telekom kan samle tilbydere og forbrukere under en felles digital plattform. De kan administrere tjenester for alle segmenter – helsetjenester, tilkoblet transport, smarte bygninger og andre – for å muliggjøre effektivitet, optimalisering og skalerbarhet av ressurser etter behov. Med sin erfaring innen teknologi, skalering og abonnentadministrasjon er telekom godt posisjonert for å være den administrerte tjenesteleverandøren for smarte byer.

Etter hvert som telekommunikasjon modnes og blir en større aktør innen smartbybransjen, kan de gå over fra å være tilretteleggere til å bli de som faktisk lager noe i samarbeid med myndigheter, byplanleggere og IoT-enhets- og analyseaktører.

For å lære mer, besøk vår seksjon for kommunikasjonsselskaper og last også ned Beyond smart cities – to future-ready cities.


Kim Leandersson

Leder for regionalt leveransesenter, Cognizant Baltikum

Kim LeanderssonI fokus
De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter