Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Cognizant og Tidal har gått sammen for å revolusjonere akvakultur ved å introdusere avansert teknologi som overvåker nivåer av lakselus og generell fiskehelse. Samarbeidet har som mål å forbedre bærekraftig matproduksjon og gjøre forvaltningen av fiskemærer for globale, storskala-oppdrettere bedre.

I løpet av de siste fire årene har Tidal, et prosjekt innenfor Alphabets divisjon X, gjennomført omfattende testing av undervannskamerasystemet og maskinpersepsjonsverktøyet sitt sammen med verdens største oppdrettsselskap. De har lykkes med å optimalisere teknologien på tvers av fem hundre forskjellige mærer, og har generert åtte milliarder observasjoner fra ni hundre terabyte med video.

Pilotprosjektet identifiserte fire nøkkelområder hvor løsningene kan gi betydelige forbedringer, og denne artikkelen fokuserer på to av dem: estimering av bestanden av lakselus og overvåking av generell fiskehelse.

For å lære om de to andre områdene, ta en titt på artikkelen om nøyaktig biomasseestimering og optimalisert fôring, som du finner nederst på denne siden.

Overvåking av bestanden av lakselus er avgjørende for oppdrettsnæringen, fordi lakselus, som er den vanligste parasitten hos oppdrettslaks, utgjør en stor utfordring. Veterinærinstituttets ferske rapport avslører at én av seks oppdrettsfisk i norske farvann dør før den når markedet, noe som gir en dødelighet på 16,1 % i 2022.

Denne trenden er alarmerende, ettersom kostnadene forbundet med sykdommer har overgått fôringsutgiftene. Tidals innovative kamerabaserte teknologi gir en omfattende oversikt over lusebestanden både på enkeltfisk og inne i mæren.

Systemet kan til og med skille mellom hann- og hunnlus, slik at oppdrettere kan ta målrettede valg basert på sanntidsdata.

Ved å kontinuerlig overvåke størrelsen på lusebestanden, får man handlingskraftig innsikt, som hjelper oppdrettere med å sørge for at maksimalt antall lus ikke overskrides og setter dem i stand til å iverksette effektive tiltak.

Andre brukstilfeller

I tillegg til lakselus kan kamerasystemet oppdage andre sykdommer som lesjoner og abnormiteter. Fiskevelferd er en topp prioritet for oppdrettere, siden den direkte påvirker kvaliteten på sluttproduktet. Teknologien gjør det mulig å oppdage sykdomsutbrudd tidlig, så oppdretterne kan iverksette tiltak for å begrense spredningen og minimere skade og lidelse umiddelbart. Skalerbarheten til teknologien gjør overvåking av flere mærer på tvers av ulike lokasjoner mulig, og gir innsikt i sannsynlige fremtidige utbrudd. Ved å utnytte kunstig intelligens analyserer systemet data om fiskebestander, mønstre i fisking og miljøforhold, optimaliserer fiskestrategier og sørger for at fiskenes nøyaktige ernæringsbehov møtes.

Etter de vellykkede pilotprosjektene i Norge, vil Tidal samarbeide med Cognizant for å distribuere og integrere teknologien i hele havbruksverdikjeden. Stig Martin Fiskå, leder for Cognizant Ocean, fremhever viktigheten av å bygge sterke relasjoner med oppdrettere som kjernen i dette partnerskapet.

Sammen har Tidal og Cognizant som mål å gi virksomheter verdifull informasjon, som muliggjør intelligent beslutningstaking, forbedret operativ motstandskraft og overholdelse av regulatoriske lover og regler.

Fiskå ser på dette samarbeidet som «et perfekt ekteskap, som kombinerer Tidals banebrytende teknologi og innovasjon med Cognizants globale ekspertise innen operasjonalisering av teknologi for å gi økt forretningsverdi».


Cognizant Nordics

Våre eksperter bidrar med spennende informasjon om hva som rører seg innenfor teknologi og innovasjon.I fokus
De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter