Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

I 2013 tok Cognizant over ansvaret for IT-infrastrukturen, applikasjoner og supporttjenester for Orkla. Orkla har mer enn 100 fabrikker over hele verden, og står bak mange av de mest kjente merkevarene i dagligvarehandelen. 

Prabjot Dhanjal er Client Partner i Cognizant og forteller at Cognizant har bistått Orkla i flere digitaliseringsprosjekter i det siste. Ett av prosjektene handler om Master Data Management (MDM) og Product Information Management (PIM). 

Dhanjal forklarer at i en produksjonsbedrift som Orkla er det svært viktig å sørge for god nok datakvalitet, og at informasjonen om de ulike produktene og merkevarene er riktig. Gode masterdata er helt avgjørende for å sikre konsistente data, understreker han. I det store og hele handler det også om «data modernization» – altså det å forbedre hvordan data samles inn og hvordan de lagres – og sikre at kvaliteten på dataene er så god som mulig.

– Før du har master-dataene på plass, er det vanskelig å gjøre noen som helst analyse på en god måte. Og hvis produktdataene mangler eller er feil, for eksempel at det er feil informasjon om næringsinnhold, kan det være et problem. De kan ikke publisere produktinformasjonen i sine kanaler online før de er sikre på at produktinformasjonen er korrekt, sier Dhanjal.

Hvis ikke produktdata er korrekt, kan det påvirke merkevarene negativt.

Flytter SAP til skyen

Cognizant bistår ofte kunder med å flytte løsninger over i skyen, noe som gjerne er en forutsetning for å på en effektiv måte kunne sammenstille data for å hente ut innsikt. Takket være moderne teknologier som containere og «serverless» computing kan kapasiteten i skyløsninger skaleres opp eller ned etter behov. 

Skyen er også viktig i Orklas arbeid med å modernisere sine IT-løsninger. Orkla benytter SAP som sin ERP-løsning, og Cognizant hjelper selskapet med å flytte SAP over på en ny infrastruktur i skyen.

– Vi hjelper til med å bygge Orklas skyløsning på Microsoft Azure. Vi har bygget en plattform for å drifte deres SAP Hana-løsning. SAP leveres i dette tilfellet av en annen partner, men det er vi som bygger den nye skyplattformen løsningen skal kjøre på. 

Sjekker pizza-kvalitet med kameraer og bildeanalyse

Et annet spennende prosjekt Orkla nå er i gang med, har som mål å redusere antallet klager på produkter som kommer inn fra kunder. I dette tilfellet handler det om pizzaproduksjon, og det å sikre at hver eneste pizza som produseres tilfredsstiller de kvalitetskravene som er satt. 

– Vi diskuterer å bruke «computer vision» – kameraer – i kombinasjon med bildeanalyse og maskinlæring for å ta bilder av pizzaene på produksjonslinjen. Løsningen kan automatisk avsløre om en pizza ikke holder mål kvalitetsmessig, for eksempel hvis kanten på pizzaen er brettet eller pizzaen er brent, sier Dhanjal.

Inntil nå har denne typen kvalitetskontroll måttet gjøres manuelt. Det betyr en større risiko for at produkter havner hos sluttkunden på grunn av menneskelige feil. 

– Denne formen for automatisert kvalitetskontroll gjør at produkter av dårlig kvalitet aldri havner i butikkhyllene. Dermed kan vi redusere antallet henvendelser fra misfornøyde sluttkunder. 

Cognizant har solid erfaring med denne typen løsninger også fra andre produksjonsbedrifter, hvor bildeanalyse eller IoT-sensorer kan brukes til å avdekke mulige problemer – eller gi mer innsikt i produksjonsprosessen. 

– I tillegg jobber vi med Orkla i forbindelse med det som kalles MES – Manufacturing Execution Systems og OT – Operational Technology. Dette er løsninger for overvåkning og kontroll av produksjonslinjer i en fabrikk, forklarer Dhanjal. 


Cognizant Nordics

Våre eksperter bidrar med spennende informasjon om hva som rører seg innenfor teknologi og innovasjon.I fokus

De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter