Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Automatisering og teknologier som IoT, kunstig intelligens (AI) og dataanalyse kommer til å spille en avgjørende rolle for verdens matproduksjon de kommende årene. En rapport fra Cognizant forteller hvordan.

Teknologiske fremskritt har bidratt til effektivisering i landbruket og til mer effektiv videreforedling av råvarene. Det har ført til store endringer i hvordan mat produseres og til slutt ender opp hos forbrukerne.

En ny industriell revolusjon i landbruket

En ny bølge med teknologier – kunstig intelligens, dataanalyse og automatisering – vil i årene fremover endre nesten alle sider ved den globale matindustrien. Landbruket blir stadig mer automatisert, og sensorer og dataanalyse vil gi større avlinger. Produksjon og distribusjon vil bli mer effektivt takket være teknologier som «computer vision», maskinlæring og selvkjørende kjøretøy. Fremtidens matproduksjon ser veldig annerledes ut enn den gjorde for bare få år siden, og næringsmiddel-industrien står overfor store teknologiske endringer på alle nivåer i forsyningskjeden.

Endringene kommer, og de kommer raskt. En pådriver for dette er klimaendringer som skaper utfordringer for landbruket, i tillegg til at verden får stadig flere munner å mette. Samtidig endrer forbrukernes preferanser seg, og det blir viktig for produsentene å fange opp disse endringene for å fortsatt være konkurransedyktige.

Behovet for høyt kvalifisert arbeidskraft vil øke

For å bedre kunne forstå hvordan matproduksjon og teknologi henger sammen, har Cognizants Center for the Future of Work gjennomført en stor undersøkelse i samarbeid med Oxford Economics. Undersøkelsen ble gjort blant ledere i 304 av de største selskapene i matvareindustrien i Europa, Nord-Amerika og Asia. Du kan lese hele undersøkelsen her: AI, Automation and Appetites: How Technology Will Feed the Future.

Her er noen av de viktigste funnene fra undersøkelsen:

•    Mange er trege til å ta i bruk kunstig intelligens. Mens over halvparten av de spurte sier at kunstig intelligens og robotisering har endret matvareindustrien, er det kun 29 prosent som sier slik teknologi er kritisk for at de selv skal overleve.

•    Men kunstig intelligens virker. Under en tredjedel av de spurte sier virksomheten deres har tatt i bruk kunstig intelligens på tvers av ulike forretningsfunksjoner. 84 prosent sier investeringene har gitt en betydelig økning i medarbeidernes produktivitet og 72 prosent sier det har gjort medarbeidernes arbeidshverdag bedre.

•    Behovet for høyt kvalifisert arbeidskraft vil øke. De spurte forventer at antallet heltids- og deltidsansatte vil holde seg stabilt, selv med mer utstrakt bruk av kunstig intelligens. Men hele 90 prosent av de spurte tror at innen 2025 vil kunstig intelligens føre til et mye større behov for høyt kvalifisert arbeidskraft. 74 prosent tror behovet for lavt kvalifisert arbeidskraft vil bli mindre. 

•    Klimaendringer får konsekvenser. Mer ustabilt vær får følger for både forbrukere og produsenter. Det faktum at én tredel av all mat som produseres i verden kastes, er en stor bidragsyter til klimaendringene. Mer enn halvparten (52 prosent) som har tatt i bruk kunstig intelligens sier de har klart å redusere matsvinnet, sammenlignet med bare 37 prosent blant de som ikke har tatt i bruk kunstig intelligens. 

Kunstig intelligens og IoT i matindustrien

Fremskritt innenfor kunstig intelligens gjør det mulig for matprodusenter å raskere tilpasse seg endringer i forbrukernes preferanser, effektivisere produksjonen og gi en bedre arbeidshverdag for medarbeiderne.

I tiden fremover vil det være enda større behov for arbeidskraft som behersker kunstig intelligens og IoT (tingenes internett). To tredeler av de spurte sier kunstig intelligens vil være den viktigste nye ferdigheten man bør ha de neste to til fem årene. Løsninger som bruker datasyn for å sikre mattrygghet, utvikling av nye produkter og til og med forbedre produksjonen av mat er alt sammen eksempler på prosesser som nå har blitt forbedret takket være fremskritt innenfor kunstig intelligens.

61 prosent av de spurte svarer at de vil trenge ansatte med kunnskap om IoT, en etterspørsel som drives av at sensorer i stadig større grad tas i bruk gjennom hele forsyningskjeden.

Noen eksempler på hvordan IoT og kunstig intelligens kan brukes gjennom hele forsyningskjeden:

•    Presisjonslandbruk. Informasjon fra IoT-sensorer, droner, kameraer og ulike datakilder analyseres og brukes for å komme med anbefalinger til hvordan hvert husdyr eller plante bør behandles.

•    Matproduksjon. Sensorer, datasyn og kunstig intelligens sikrer den beste behandlingen av råvarene og en mer effektiv produksjon.

•    Transport. Sensorer sørger for at maten transporteres under optimale forhold, og holder seg fersk helt frem til utsalgsstedet.

•    I butikkene. IoT-sensorer og programvare kan sikre at butikkhyllene er fylt med varer, og at butikkene har de varene forbrukerne faktisk kommer til å etterspørre.

Kunstig intelligens kan hjelpe matprodusenter og utsalgssteder med å få bedre kontroll på hva som kastes og hva som kan gjenvinnes, samt gjennom dataanalyse og kunstig intelligens gi innsikt som kan brukes til å optimalisere produksjon, distribusjon og logistikk.

Hvordan Cognizant kan hjelpe

Cognizant er rangert av analyseselskapene Forrester og IDC som en leder innenfor kunstig intelligens, og har hjulpet et stort antall virksomhet i Norge og resten av verden med store digitaliseringsprosjekter. Bare her i Norge har vi over 500 ansatte som arbeider med flere av landets største virksomheter. Totalt teller selskapet over 300.000 ansatte.

Kombinasjonen av lokal ekspertise og globale muskler gjør Cognizant til en attraktiv samarbeidspartner for virksomheter som ønsker å utvikle seg innenfor teknologi og digital forretningsdrift. Ta kontakt med oss for å høre mer om hva vi kan bistå med!

Lær mer om hvordan teknologi endrer matproduksjonen:

•    Last ned rapporten «AI, Automation and Appetites: How Technology Will Feed the Future»


Cognizant Nordics

Våre eksperter bidrar med spennende informasjon om hva som rører seg innenfor teknologi og innovasjon.I fokus

De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter