Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Havene, som dekker over 70 % av jordens overflate, er en viktig del av klodens økosystem. Likevel er de under beleiring av en snikende form for forurensning: plast. Plastforurensningen har en dyptgripende og gjennomgripende innvirkning på det marine biologiske mangfoldet, og den påvirker nesten alle hjørner av verdenshavene. Fra det minste planktonet til de største hvalene - ingen arter er immune mot farene som plastforsøpling utgjør. 

Havdyr forveksler plast med mat, noe som fører til at de svelger det og vikler seg inn i det. Konsekvensene er ofte dødelige, ettersom plast kan forårsake indre skader, sult og kvelning. I tillegg til disse direkte konsekvensene fungerer plast også som et transportmiddel for invaderende arter og frigjør giftige kjemikalier i det marine miljøet, noe som truer det biologiske mangfoldet ytterligere. 

Skipsfartens miljøpåvirkning på det marine miljøet omfatter utslipp av søppel, f.eks. fra skipsbygging og skipsgjenvinning eller fra skipsulykker. Tapte containere er også et alarmerende problem i seg selv, og tall fra Statista viser at 391 containere gikk tapt til sjøs i 2019 bare i Europa, mens Bloomberg-data viser at 1000 containere gikk tapt til sjøs globalt bare i 1. kvartal 2021. 

De mest synlige konsekvensene av plastavfall er at marine arter som tar plastavfall for å være byttedyr, svelger det, kveles og vikles inn i det, og de fleste dør av sult når magene fylles med plast. De lider også av sårskader, infeksjoner, redusert svømmeevne og indre skader. Flytende plast bidrar også til å transportere invasive marine arter, noe som truer det marine biologiske mangfoldet og næringsnettet. Gjennom næringskjeden kan plast også påvirke menneskers helse. MARPOL-regelverket, som forbyr skip å dumpe plast i havet, samt London-konvensjonen og London-protokollen, er gode skritt i riktig retning, men plastforurensningen øker fortsatt dramatisk. 

Cognizant Ocean AI/ML-fokusert tilnærming til bærekraftig bruk av havet kan hjelpe kundene våre med å analysere bilder og videoer fra satellitter, droner og undervannsfarkoster for å oppdage og kartlegge plastforurensning over hele verdenshavene. Maskinlæringsalgoritmer kan skille mellom ulike typer plast og andre materialer, noe som gir verdifulle data om fordelingen og konsentrasjonen av plastsøppel. Blue life-teamet vårt bruker for tiden satellittbilder kombinert med AI/ML for å identifisere forurensningskilder i elver og kystsamfunn. 

Teamene våre bidrar til å bygge ML-modeller som kan bidra til å spore kildene til plastforurensning i havet ved å analysere mønstre og spredningsveier for søppel. Ved å forstå hvordan plast beveger seg fra elver, avrenning fra byer eller skipsruter til havet, kan vi sette inn målrettede tiltak på forurensningspunkter. 

Å beskytte det marine biologiske mangfoldet mot plastforurensning er en presserende utfordring som krever umiddelbar og vedvarende handling. Ved å samarbeide kan vi snu tidevannet mot plast og sikre havets helse og motstandskraft i generasjoner fremover.

Kontakt Ocean@cognizant.com for å finne ut hvordan våre avanserte AI- og ML-teknologier kartlegger og reduserer spredningen av plast, og hvordan du kan bidra til å bevare de marine økosystemene våre for fremtidige generasjoner. Bli med oss i kampen mot plastforurensning for å beskytte det marine biologiske mangfoldet.


Cognizant Nordics

Våre eksperter bidrar med spennende informasjon om hva som rører seg innenfor teknologi og innovasjon.I fokus
De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter