Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Med en nøyaktighetsgrad på 98 % gir innovativ teknologi løsninger som hjelper til med å løse akvakulturens største problemer.

Cognizant har inngått et eksklusivt strategisk samarbeid med Tidal, et prosjekt hos X, moonshot-fabrikken (tidligere Google X), for å introdusere innovative teknologiløsninger til akvakultur- og fiskerinæringen.

Sammen med Tidal skaper vi et økosystem av løsninger som gir synlighet gjennom hele verdikjeden, som igjen gjør havnæringer i stand til å øke bærekraft og motstandskraft i møte med utfordringer som følge av overforbruk, stadig færre tilgjengelige ressurser og klimaendringer.

Tidal har utviklet en digital teknologiløsning som bruker sensorer, maskinlæring, dataanalyse, kunstig intelligens (AI) og automatisering for å samle og analysere data. Cognizant samarbeider med dem for å utvide plattformens økosystem, utnytte digitale tvillinger og markedsinnsikt. Dette gir bedrifter verdifull informasjon som trengs for å ta intelligente beslutninger, forbedre operativ motstandskraft og overholde lover og forskrifter.

«Dette samarbeidet fokuserer på bærekraftige løsninger som skaper forretningsmuligheter for selskaper som er avhengige av et sunt og friskt hav. Vi er spesielt imponerte over Tidals helhetlige og innovative tilnærming, og deres vellykkede pilotprosjekter langs norskekysten», sier Stig Martin Fiskå, Global leder for Cognizant Ocean.

Driver frem global innføring av revolusjonerende teknologi

Craig Churchill, Chief Operating Officer i Tidal, forklarer at Tidal var på jakt etter en profesjonell partner med global rekkevidde som kunne distribuere, supportere og integrere de banebrytende teknologiløsningene deres, med sikte på utbredt global bruk.

«Dette samarbeidet er en betydelig milepæl i arbeidet med å hjelpe maritime selskaper med å forbedre driftsoperasjonene sine samtidig som de ivaretar det sårbare økosystemet i havet. Cognizants dokumenterte resultater og dype bransjekunnskap vil gjøre oss i stand til å distribuere og skalere vår innovative teknologi raskere», kommenterer Churchill.

Ved å utnytte vårt store internasjonale nettverk av globale bedrifter innenfor den blå økonomien, vil vi hjelpe bedrifter med å integrere Tidals teknologi i bedriftssystemene deres. Dette gjør det mulig å oppnå dataintegrasjon og beslutningstaking som gjør effektiviteten bedre i hele verdikjeden. Med over 355 000 eksperter dedikert til å utvikle moderne virksomheter, er vårt oppdrag å gjøre folks hverdag bedre.

Suksess i norske farvann

Tidal har de siste fire årene testet ut undervannskamerasystemet og maskinpersepsjonsverktøyet sitt utenfor norskekysten sammen med verdens største lakseprodusent. Den avanserte teknologien har blitt installert, evaluert og optimert i over fem hundre mærer, og viser veldig gode resultater. Nå er vi, sammen med Tidal, klare til å hjelpe andre med å benytte seg av disse digitale løsningene. «Tidal har utviklet treffsikre teknologier for å møte fire nøkkelutfordringer som oppdrettere møter daglig. Ikke bare har teknologien som driver disse løsningene blitt validert, men vi har også fått bekreftet forretningsverdien. Fiskeoppdrettere er dyktige forretningsfolk, og det vi tilbyr er en god tjeneste», sier Churchill.

Teknologien fokuserer på intelligent produksjonsplanlegging og bruker et omfattende kamerasystem, big data, AI og maskinlæring for å optimalisere fôringsautomatisering, biomasseestimeringer, lakselusestimater og generell fiskevelferd. «Disse fire brukstilfellene danner grunnlaget for tjenestetilbudet, og i samarbeid med Cognizant presser vi grensene ved å implementere teknologien på tvers av hele verdikjeden», legger Churchill til. Den nåværende plattformen er bygget og testet ved hjelp av Tidals AI, som er blitt opptrent på 8 milliarder observasjoner fra 900 terabyte med operativ video, noe som resulterte i en robust løsning.

Dette er bare begynnelsen, siden vi har som mål å utvide antall brukstilfeller, oppnå synlighet over hele verdikjeden og redusere kostnader. Ved å benytte oss av våre gode forhold til globale virksomheter som opererer innenfor den blå økonomien, vil vi hjelpe selskaper med å integrere Tidals teknologi i systemene sine, slik at datakobling og beslutningstaking kan forbedre effektiviteten.

«Vi gir oppdrettere sanntidsforståelse av aktiviteter og bevegelser som skjer under vann samtidig som vi forutsier fremtidig utvikling. Dette hjelper dem med å forbedre produksjonsplanleggingen og redusere kostnadene per høstet kilo. Oppdrettere har nå innsikten de har ventet på, og kan raskt omsette den til handling», sier Fiskå.

Cognizant og Tidal fokuserer på å levere løsningene til tre sektorer innen den blå økonomien: blå transport, blå energi (offshore fornybar energi) og blå karbon (karbonbinding). Sammen representerer disse sektorene en betydelig mulighet og utgjør 1,5 milliarder dollar av den årlige globale økonomien, og gir samtidig mulighet til å dekarbonisere havet.


Cognizant Nordics

Våre eksperter bidrar med spennende informasjon om hva som rører seg innenfor teknologi og innovasjon.I fokus
De nyeste bloggpostene

Flere bloggposter