Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Etterhvert som verdens befolkning vokser, vokser også etterspørselen etter sunn mat. Lakseleverandøren Mowi ønsker å møte den etterspørselen gjennom bærekraftig fiskeoppdrett. For å nå de ambisiøse målene skal Mowi modernisere kjerne-IT-systemene sine – og ”sky-først-strategien” lønner seg.

Å brødfø verden. Det er vanskelig å tenke seg en større utfordring. Over 70 prosent av planeten vår er dekket av hav. Samtidig er det bare 7 prosent som brukes til matproduksjon. Ifølge FN kommer det tallet til å stige dramatisk og ifølge FNs OECD-DAO jordbruksrapport 2022-2031 må det produseres 30 millioner tonn mer akvatisk mat for å opprettholde dagens forbruk i 2030.

Jakten på en bærekraftig matfremtid

Mowi er verdens største leverandør av atlanterhavslaks og leder den blå revolusjonen som er et initiativ for møte verdens økende behov for mat ved å utvikle ansvarlig akvakultur. Med over 11000 ansatte i 25 land leverer Mowi allerede en femtedel av all oppdrettslaks (atlanterhavslaks), og selskapet har som mål å produsere enda mer mat fra havet, samtidig som de prioritere fiskehelse og bærekraft.

Det å levere på denne misjonen krever imidlertid det siste innen infrastruktur og teknologi som kan bidra til å maksimere sikkerhet og produktivitet samtidig som man minimerer kostnader. Etterhvert som selskapets datasenter begynte å bli utdatert så Mowi en mulighet for å oppdatere teknologien. Tanken var å bruke IT og teknologi som en katalysator for positive endringer, en partner innen forretningsutvikling og en innovator for å forbedre fiskeoppdrett.

Å ta akvakultur til skyen

Tidligere var Mowi avhengig av sitt store datasenter i Slough, England, for det meste av sine datalagrings- og backupbehov. Datasenteret besto mer enn 70 servere og det å vedlikeholde et så stort datasenter var veldig ressurskrevende.

Mowi hyret inn Cognizant, som de har samarbeidet med med lenge, for å migrere dataene. Vi håndterte ende-til-ende-migreringen og sørget for at alle de over 70 serverne ble flyttet til skyplattformen Azure til avtalt tid og på budsjett, inklusive infrastrukturservere og forretningskritiske hostete applikasjoner. Til tros for uforutsette utfordringer med den eksisterende nettverkslinjen, gjennomførte vi migreringen uten nedetid for Mowis pågående driftsoperasjoner.

Teknologi som støtter en bærekraftig fremtid

Blant fordelene er imponerende resultater med tanke på kostnader, lisensiering, arbeidskraft, fleksibilitet og sikkerhet. Enda viktigere er detat da informasjonssiloene ble fjernet kunne den globale driften strømlinjeformes og koordineres for å forbedre den overordnede produktiviteten og samarbeid på tvers av bedriften.

Datasenteroppgraderingen kommer også til å spille en større rolle i Mowis pågående arbeid med å sikre fiskehelse. Selskapet bruker et raskt voksende antall IoT-enheter, som undervannskamera og sensorer, som igjen genererer store mengder data om for eksempel antall lakselus, som kan bidra til å forbedre fiskehelse. 


Cognizant Nordics

Våre eksperter bidrar med spennende informasjon om hva som rører seg innenfor teknologi og innovasjon.I fokus

De nyeste bloggpostene
Flere bloggposter