Skip to main content Skip to footer
Cognizant Blog

Energisektoren går gjennom en enorm transformasjon mot grønn omstilling, effektivisering og digitalisering. Bruken av kunstig intelligens og avanserte former for dataanalyse øker stadig i omfang og vil være helt avgjørende for å lykkes med endringene.

Mulighetene knyttet til kunstig intelligens og dataanalyse i energisektoren er enorme. Teknologien har potensialet til å drastisk kutte kostnader, effektivisere hele verdikjeden innen olje og gass, bidra til å redusere risiko og nedetid samtidig som kontroll og lønnsomhet øker. Ikke minst gir intelligent dataanalyse energiselskaper muligheten til å ta velinformerte beslutninger, eksempelvis gjennom å utnytte seismografiske data som leder frem til bedre prediksjoner for hvor man skal bore – teknologien automatiserer mange prosesser og øker lønnsomheten.

Betydelige effektiviseringsgevinster

Energiselskaper bruker i dag kunstig intelligens og dataanalyse for å hente ut en rekke effektiviseringsgevinster. Aktørene som er lengst fremme bruker teknologien blant annet for å planlegge prosjekter bedre, ta bedre beslutninger enn tidligere og automatisere en rekke oppgaver. Drifts- og vedlikeholdskostnader kuttes samtidig som lønnsomheten øker.

Her er tre konkrete eksempler på hvordan energiselskaper oppnår gevinster med kunstig intelligens og dataanalyse:

• Kvalitetsinspeksjoner forbedres med intelligent videoanalyse basert på foto og video fra droner og ROVer (remotly operated vehicles/fjernstyrte kjøretøy).

• Datamønstre basert på logger fra drifts-, sensor- og maskindata, IoT og data om hvordan ulike leverandører har prestert, brukes for å forbedre kvaliteten på tjenester og operasjoner.

• Kunstig intelligens og dataanalyse forbedrer prognoser for etterspørsel, samt reduserer nedetid og tap i prosjekter. Dette gjennom å bruke data fra digitale tvillinger, fjernoperasjoner, kontrollsentre, aktiva og annen tilstandsbasert overvåkning.

Hvordan realiserer man så AI?

For å høste gevinstene knyttet til kunstig intelligens og avansert dataanalyse er selskaper avhengige av et moderne dataøkosystem og en digital kjerne. Dette er noe ledere i både globale og norske selskaper har tatt innover seg. Endringen innebærer å migrere data og systemer til skyen, skape sammenhengende historier gjennom å rive datasiloer og berike nye datakilder, anvende ubrukte mørk data og bruke bransjespesifikke maskinlæringsmodeller og verktøy for bildeanalyse.

Cognizant kombinerer lokal kunnskap med global beste praksis

Som et av verdens største konsulentselskap innenfor kunstig intelligens og dataanalyse, med over 400 AI-eksperter bare i Norden, jobber Cognizant med å operasjonalisere og implementere data, AI- og analyse-løsninger hos noen av verdens største selskaper. Vi hjelper våre kunder med å modernisere teknologi, omdefinere prosesser og transformere opplevelser slik at kundene våre kan lede an i en verden i endring. Sammen gjør vi hverdagen bedre.

Fem steg for å bli AI-klar

Alle snakker om AI, men hva kreves egentlig av virksomheter som skal ta i bruk denne kraftfulle teknologien?

For å lykkes med AI-initativ må virksomheter ta flere store grep. Basert på våre analyser og vår erfaring, har vi laget fem overordnede råd til virksomheter som ønsker å omfavne teknologien.

1) Moderniser datainfrastrukturen slik at dataressurser kan utnyttes bedre, gi ny innsikt og bidra til bedre beslutninger.

2) Kvitt deg med teknisk gjeld. Eldre systemer der integrasjoner er komplekse og standardiserte API-er mangelvare, sliter med å holde tritt med kravene til og behovene for sanntids databehandling som AI krever.

3) Invester i ansatte som ikke ikke bare har AI-ferdigheter, men også motivasjon og kapasitet for kontinuerlig læring.

4) Prioriter ansvarlig bruk av AI for å oppnå positive resultater for kunder, ansatte og samfunnet som helhet.

5) Bygg en AI-vennlig kultur som omfavner endring og fjerner misoppfatninger og frykt.


Cognizant Nordics

Våre eksperter bidrar med spennende informasjon om hva som rører seg innenfor teknologi og innovasjon.I fokus
De nyeste bloggpostene

Flere bloggposter